Nyhetsbrev Näringsliv

 

Number 1/2021

Vi önskar företagen i Kumla kommun en god fortsättning på det nya året!

2020 bjöd på en hel del utmaningar både för er inom näringslivet och i samhället i stort. Mycket har blivit annorlunda, många har haft det tufft men en del saker har också blivit till det bättre.

Med vaccinationer under årets första halva hoppas vi dock att vi ska kunna återgå till mer normala förhållanden inom en snar framtid. Tills dess, kom ihåg att fortsatt hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du känner dig sjuk!

 
 

Fängelset bygger ut

Den 7 januari 2021 fastställde Kriminalvården ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt H-hus i Kumla. Bakgrund är att det gamla H-huset revs under 2020 och att man har platsbrist. Anstaltschef Jaques Mwepu framhåller att man redan idag har ett 80-tal dubbelbeläggningar i cellerna.

Inriktningsbeslutet innebär att tre nya hus ska uppföras. Två hus med 32 celler per enhet och ett hus för sysselsättning med verkstäder och studieplatser. Utökningen i Kumla beräknas kosta omkring 500 miljoner kronor och ska vara inflyttningsklart 2023. Denna utökning av platser innebär också ett tillskott av arbetsplatser med 55 till 60 personer.

 

Butikskonsult expanderar vidare

I slutet av 2020 förvärvade Butikskonsult företaget Storetec i Bankeryd Småland, som är ett inredningsföretag som i huvudsak levererat inredningslösningar till livsmedelsbutiker i södra Sverige. Genom förvärvet blir Butikskonsult en starkare aktör i södra Sverige, berättar Butikskonsults VD Fredric Jansson.

Fredric berättar även att Butikskonsult skrivit avtal med Telia och kommer att bli deras huvudleverantör på projektering, byggnation och inredning av deras butiker i Sverige. Detta är ett nytt verksamhetsområde för Butikskonsult. Exempel på kommande arbeten är vid nyetableringar, butiksflyttar, om- och nybyggnationer, gestaltning, projektering och dokumentation. Detta innefattar också inredningar och installationer vilket kommer att också öka Butikskonsults behov av ökad produktion hos underleverantörer, avslutar Fredric Jansson.

 
 

VÄLKOMMEN TILL KUMLA

Trippans Thaibutik

Måndagen den 11 januari öppnade Trippans Thaibutik på Hagendalsvägen i Kumla. Butiken kommer att sälja livsmedelsprodukter från främst Thailand med omnejd. Försäljning blir på plats men också via e-handel.

Vi hälsar Trippans Thaibutik välkommen till Kumla!

 

INFRASTRUKTUR

2+1-vägar

Trafikverket har under januari 2021 redovisat sina planer för kommande år och så kallade mittseparerade 2+1-vägar med 100 km/timme som hastighetsgräns. Det är fyra vägetapper som planeras för hela Örebro län varav tre av dessa ligger helt eller delvis i Kumla kommun.

Den första sträckan avser Riksväg 51 Kvarntorp-Almbro som ska byggas om 2021-2023. Trädfällning efter vägen har redan påbörjats

På Riksväg 52 planeras en första etapp Örsta (Kumla)- Sköllersta under perioden 2023-2026, vilket motsvarar 11 km 2+1-väg. Sträckan från Örsta förbi brandstationen och ut till E20 finns upptagen efter 2026. 

Trafikverket har också meddelat att de vill bygga ihop cykelväg mellan Kumla och Hallsberg, via väg 641 över Sannahed. Där återstår en sträcka på 2,5 km. Ambition är att under 2022 ha klar vägplan och förhoppningsvis start på bygget under 2023.