Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SBR Byggutbildning 1/2021

God fortsättning!

Nedan finner du ett urval av de kurser vi genomför i januari och februari.

 

På hemsidan finner du samtliga av vårens kurser, du finner dessa här.

Vi följer utvecklingen av COVID-19 och rekommendationer från FHM vilket kan innebära att kurser som nu ligger ute som fysiska istället genomförs digitalt. 

Välkommen!

 


Entreprenadbesiktning steg 1

26-27 januari - Digitalt (fullsatt), 23-24 februari - Digitalt

24-25 februari - Digitalt)

SBRs kurser i entreprenadbesiktning vänder sig till beställare, entreprenörer, bygg- såväl som till installationsbesiktningsmän, bitr. besiktningsmän och andra som kommer i kontakt med besiktningar. Kursen är också avsedd för dig med några års praktisk erfarenhet och som vill utbilda dig till besiktningsman. 

Steg 1 omfattar både juridik och metodik.

Mer information och anmälan här.


Kontrollansvarig enligt PBL

8-11 februari digitalt

Kursen ger kunskaper om bl.a.

  • Plan- och bygglagen (PBL) 
  • Boverkets byggregler BBR
  • Boverkets föreskrift av europeiska konstruktionsstandarder EKS 
  • Övriga regler boverkets krav på kännedom för kontrollansvariga
  • Entreprenadjuridik/avtal som AB04, ABT06, ABS18, Konsumenttjänstlagen mm
  • Kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015

Mer information och anmälan här.


Avancerad entreprendajuridik

9 februari, Digitalt

Kursen kommer att innehålla genomgångar av de senaste rättsfallen inom entreprenadjuridiken med hjälp av grupparbeten. Genomgång av frågorna och svar samt alternativa lösningar sker gemensamt.

Kursen bygger på ett aktivt deltagande av kursdeltagarna och omfattar alla fackområden där AB 04 och ABT 06 tillämpas. Jämförelse sker även med andra standardavtal som förekommer inom entreprenadbranschen.

 

Mer information och anmälan här.


ABK 09

26 febuari - Digitalt, 16 mars - Stockholm (alt digitalt)

Endagskurs ABK 09 är för dig som upphandlar konsulttjänster eller för dig som själv är konsult.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper avseende ABK 09, det standardavtal som används vid konsultuppdrag. Efter kurstillfället har du kunskaper i både beställarens och konsultens skyldigheter och rättigheter. Kursen tar bland annat upp hur ett konsultuppdrags omfattning preciseras, vilka krav som ställs på konsultens sätt att utföra uppdraget samt konsultansvars- och ersättningsfrågor.

Mer information och anmälan här


ÖB-symposium

8-9 februari - Digitalt, 8-9 mars - Stockholm (alt digitalt)

Symposiet vänder sig till personer som arbetar med Överlåtelsebesiktningar.

Symposierna leds av Överlåtelsebesiktningsgruppens ordförande samt gruppens juridiska representant. Dessutom deltar externa föreläsare från branschen.

Mer information och anmälan här


KA-symposium

11-12 februari - Digitalt, 12-13 april - Stockholm (alt digitalt)

Föreläsningen innebär är att du som byggprojektledare ska få en brandkonsults erfarenheter av vad som är framgångsfaktorer och vanliga misstag vid såväl projektering som produktion. 

Mer information och anmälan här


Lunchföreläsning med Tanja Rasmusson - kostnadsfri

28 januari, Digitalt

Tanja Rasmusson arbetar som näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier. Ansvarsområdena innefattar konjunktur och prognos, miljöfrågor, bostadsbyggande, forskning och utveckling samt fakta och statistik. Hon kommer berätta om hur byggbranschen kommer se ut framöver enligt henne och Sveriges Byggindustrier.

Mer information och anmälan här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.