Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Peter Berg (Bild: Sofia Lindholm, accountor.se)

För första gången i nyhetsbrevets historia behöver jag skicka ut rättelser. Två stycken till och med. Ett stort tack till en skarpögd mottagare hos Bokföringsnämnden. Blixtsnabb support!

1. Den nya bundna överkursfonden börjar naturligtvis gälla den 1 januari 2021, inte 2020.

2. Bokföringsnämnden har mycket riktigt uppdaterat K2 och K3 om årsredovisningar med anledning av den bundna överkursfonden - men utan remissförfarande.

29 december 2020 Till artikeln (med rättelser)

Välkommen till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.

Du är också välkommen att lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn.

Lärobok och handböcker

Lärobok för högskolan - Kom ut från trycket 16 december 2020. Beställ nu!

Norstedts Juridik


Mina handböcker presenteras på YouTube.

Aug 15, 2018: Till artikeln

Omslagsfoto: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Fastigheter - En praktisk handbok om redovisning och beskattning.

Norstedts Juridik

Resultat- och inkomstplanering - En praktisk handbok om redovisning och beskattning.

Norstedts Juridik


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures


Peter Berg Redovisningskonsult | Peter Berg Accounting Consultant

E-mailBlog | LinkedIn | YouTube | GDPR | Archive

Dela på LinkedIn | Dela på Facebook

linkedinfacebook

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu hellre, uppmana en kollega att prenumerera (knappen nedan)!

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!