Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 • Projekt för en industriell samverkansplattform 
 • International Community
 • Investeringar och projekt
 • Flygtrafiken
 • Föreläsning med Gunnar Wetterberg
 • Coronaläget

Projekt för en industriell samverkansplattform

Den 10 december beviljades projektfinansiering för SIMMIT (Smart Industriell Modernisering i Mittregionen). Projektet omsluter totalt c:a 24 Mkr och genomförs tillsammans med Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland och IUC-Z. Projektet är 2-årigt och kommer att omfatta fyra områden:

 • Klustring - att ta fram en modell för ett industrikluster i Västernorrland med syfte att kunna ta del av nationella medel riktade mot industrin.
 • Analys och strategi - det enskilda företaget får hjälp med en handledd, planerad och systematisk analys av framtida handlingsalternativ. 
 • Produktivitetshöjning/automation - att sprida kunskap och färdighet om verktyg för att öka produktiviteten. Det kan vara modularisering, automatisering, robotisering samt hushållning av energi och materiel.
 • Avancerade produkter och tjänster - inom projektet erbjuds företag att påbörja och anpassa utveckling av sina produkter, tjänster och intäktsmodeller. 

Uppstart kommer att ske i januari 2021. Som medlem i ÖIG kommer du att bjudas in till en fördjupad information av projektet efter årsskiftet. ÖIGs medfinansiering uppgår till 100 kkr per år.

Det grundläggande syftet är att bidra till kunskapshöjning och ökad konkurrenskraft för tillverkande företag. IUC, som finns över hela landet utom i Västernorrland, har visat sig vara en viktig aktör när det gäller att skapa bra utvecklande projekt med offentlig finansiering.


International Community

Destination Jobb har sökt medel för ett projekt via Världsklass som heter "International Community"och som har beviljats.

Här i Örnsköldsvik har vi många arbetsgivare som har personal med en internationell bakgrund. Syftet med nätverket är att underlätta internationella rekryteringar samt skapa ökade förutsättningar för att medarbetarna stannar kvar här i Örnsköldsviks kommun.

Inom projektet ska kanaler skapas för att nå ut till målgruppen, en analys av vad gruppen önskar och behöver för att bli kvar på lång sikt. Det har startats en lokal facebook-grupp, se länk nedan.


Flygtrafik från Örnsköldsvik

Det är nu klart att flygtrafiken Örnsköldsvik - Stockholm är garanterad fram till den 30 juni 2021. Flygtrafiken upphandlas av Trafikverket och besked om flygoperatör och tidtabell tas nu fram. Det är viktigt att även fortsättningsvis stötta vår lokala flygplats när det är aktuellt att boka flygresor.


Investeringar och projekt

Just nu är industrin i norra Sverige starkt expansiv. Många projekt och investeringar pågår redan och ytterligare investeringar planeras/projekteras inför framtiden.

Lokala satsningar

 • Metsä Board - ny sodapanna samt investeringar i massabruket  3 Miljarder
 • RISE – pilotfabrik  350 Miljoner
 • BAE Systems Hägglunds – Schweiz uppgradering av stridsfordon (”åtskilliga miljarder”)
 • Polarbröd Bredbyn  85 Miljoner

Utöver det som pågår i Örnsköldsvik satsas det inom SCA på både Ortviken och Obbola till ett totalt värde av 9 miljarder och i juni 2021 står Komatsus nya fabrik färdig i Umeå. Northvolt bygger en ny batterifabrik i Skellefteå (16 miljarder) och i Norrbotten planeras för fossilfri tillverkning av såväl järn (LKAB) som stål (SSAB). Här talar man om investeringar på flera hundra miljarder!

Sammanfattningsvis så är det goda tider för industrin i Norrland till gagn för såväl de lokala företagen som regionens underleverantörer!


Anna Edblad, Gunnar Wetterberg och Ulrica Westin, Komtek.

Föreläsning med Gunnar Wetterberg

I samarbete med Komtek ordnade ÖIG en föreläsning av Gunnar Wetterberg. Han har skrivit boken "Ingenjörerna" som beskriver ingenjörernas påverkan på Sveriges samhällsutveckling och välstånd. Elever på såväl Industriprogrammet som Teknikprogrammet samt skolans studie- och yrkesvägledare deltog på föreläsningen. Det var mycket uppskattat. 


Coronaläget

Det gångna året är snart till ända och det kommer givetvis att gå till historien pga Covid 19-utbrottet.

Vi har dagligen följt en nyhetsrapportering som präglats av ord som pandemi, smittspridning, lock down.

Initialt såg vi många exempel på handlingskraft när det gäller att ställa upp och stötta med skyddsutrustning, handsprit mm. Vi har snabbt ställt om till nya sätt att arbeta i ett läge där resandet i stort ett upphört, fysiska möten har begränsats och där många uppmanats att jobba hemifrån.

Effekterna på våra företag varierar förstås, men i stort sett tycks verksamheten kunnat fortgå på en relativt  hög nivå - trots utmaningarna.

När vi nu går in i en välförtjänt julledighet kan vi konstatera att smittspridningen i samhället tyvärr ser ut att öka. Viktigt förstås att vi nu fortsätter att följa rekommendationerna, som bl a återfinns på https://www.krisinformation.se/corona

Förhoppningsvis kommer läget gradvis att förbättras och med de vaccin som kommer att börja distribueras inom kort finns anledning hoppas på ett bättre 2021.

God Jul

och

Gott Nytt År!

 önskar

Anna och Håkan

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.