abc Karriär & Kompetens ab.

15 december 2020

God Jul
& Gott Nytt År!

Vi på Karriär & Kompetens vill önska dig en riktigt god jul och gott avslut på detta anmärkningsvärda år och vi hoppas att du får möjlighet till den återhämtning som du behöver.

Det blir en annorlunda jul för oss alla i år, men om vi håller ut, i och avstånd så får vi tro att 2021 kommer att ge  oss de stunder som vi så innerligt behöver för att må bra!

Dialog
om det som är viktigt!

Vi har digitaliserat våra två olika dialogdukar (Tillitsduken - hur styra och leda med tillit? och Medarbetardialogen), och kompletterat dessa med gedigen handledning, vilket betyder att du kan köpa dessa "rakt över disk" och använda imorgon om du vill! Du använder dem för din arbetsgrupp, ledningsgrupp eller projektgrupp för att få igång den konstruktiva och kreativa dialogen, även om ni inte kan mötas i samma rum.

Det är viktigt att vi fortsätter med en ömsesidig och jämbördig dialog, får samspela och diskutera vårt uppdrag, arbetssätt, syn på tillit, processer, samspel och kollegor. Kanske ännu viktigare idag, än igår.

Vill du veta mer? Ring oss på 0708-836480 så berättar vi gärna mer!

PS. Ni som tidigare har använt er av våra dialogdukar, kan med fördel göra det igen! Med de nya förutsättningarna kommer frågeställningarnas innebörd och svaren se annorlunda ut än när ni sist använde er av dem.