Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kontaktperson för ditt distrikt, din rasklubb eller lokalklubb. Skicka gärna vidare informationen till fler berörda.

Klicka på loggan för att komma till vår hemsida

SBK-info

Informationsbrev till distrikt, rasklubbar och lokalklubbar i Svenska Brukshundklubben. 


Klubb och organisation


Års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021

Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté har fattat ett antal beslut som påverkar års- och fullmäktigemöten 2021. Besluten finns att ta del av hos SKK och återfinns även i Brukshundklubbens FAQ inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021.

Arbeta enligt den nya valordningen. Läs mer om den nya valordningen här. De vanligaste frågorna och svaren har vi samlat i en FAQ – Valordning.


Dispenser inför möten

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om dispenser från organisationens normalstadgar, under en tidsbegränsad period. Dispenserna gäller antal medlemsmöten, förenklad hantering för ändringar i stadgar, omkonstituering inom styrelse samt möjlighet till fullmaktsröstning och syftar till att underlätta för medlemmar och förtroendevalda inför års-, fullmäktige- samt medlemsmöten 2021.


Lokalklubbar erbjuds subventionerad Zoom-licens

Alla lokalklubbar erbjuds en Zoom-licens för 500 kr som räcker till och med 2022-03-31. Genom Zoom kan klubben bedriva möten, kurser, föreläsningar etc på distans.

Förutsättningarna för att beställa en licens är:

  • Godkännande av klubbens styrelse krävs.
  • Beställning av licens görs här. Fyll i vilken e-post licensen skall länkas till, mailen bör inte vara privat.
  • En ansvarig för varje klubb aktiverar den utskickade licensen samt hanterar tillgång och användning av kontot.
  • Beställningarna är bindande.

Zoom-licenser beställda före 17:e januari levereras under vecka 3. 

I samarbete med Studiefrämjandet kommer klubbarna erbjudas stöd i uppstart och användning. Kontakten upprättas av handläggare på Studiefrämjandet efter beställning av licens. SBK kommer inte att tillhandahålla personlig support. 

Mer information om Zoom kan du läsa här.


Kallelse och motioner till kongressen 2021

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress den 8–9 maj 2021 på Radisson Blu Arlandia Hotel. Beroende på läget med Covid-19 kan kongressen komma att genomföras digitalt.

Senast den 1 januari ska motioner till kongressen lämnas in från distrikt och rasklubbar. Motioner ska vara underskrivna och skickas per post eller skannas in och skickas till info@brukshundklubben.se. Vänligen skicka inte in motionerna med rekommenderat brev.

Protokoll från Svenska Brukshundklubbens digitala kongress den 24 oktober 2020 är nu justerat och finns publicerat på hemsidan.


Preliminärt förslag från centrala valberedningen

Den i oktober valda valberedningen har sedan kongressen arbetat intensivt inför framtagning av det preliminära förslaget som ska delges organisationen senast den 1 januari. Förslaget kommer att publiceras här på förbundets hemsida. Distrikt och rasklubbar kan sedan senast den 20 januari 2021, efter styrelsebeslut, enligt den nya valordningen nominera ytterligare personer. Detta görs i enlighet med grundstadgarna och ska innehålla komplett information på den nomineringsblankett som publiceras i anslutning till valberedningens förslag.


Organisationskonferens

Den årliga organisationskonferensen genomförs den 5–7 februari 2021. Med anledning av samhällssituationen genomförs den digitalt. Konferensen ger den här gången utrymme för max en deltagare per distrikt/rasklubb. Inbjudan har gått ut till distrikt och rasklubbar per e-post och anmälan görs senast den 8 januari 2021.


Ekonomiskt Coronastöd

Föreningar inom Svenska Brukshundklubben som hamnat i akut likviditetsbrist till följd av Coronarestriktioner kommer kunna ha möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd. Stödet ska avse täckning för kostnader för till exempel hyra och el. Ansökan och beviljandet av medel ska ske utifrån fastställda kriterier, vilka kommer att meddelas distrikt och rasklubbar framöver. Lokalklubbarna ska kunna ansöka om stöd hos distrikt eller överordnad rasklubb. Distrikt och rasklubbar kan sedan i sin tur ansöka om bidrag från centrala medel.


Förbundsavgift

Förbundavgiften för 2021 fastställdes till oförändrade 400 kr (530 kr för utlandsmedlem) på kongressen i oktober. Denna avgift fortlöper därmed efter den 1 januari 2021.


Förändringar inom utskotten

Inom utskotten har vissa förändringar skett. Utskottet för avel och hälsa samt utskottet för organisation har fått nya sammankallande samt biträdande sammankallande. Utskottet för hundägarutbildning har flera nya ledamöter.

Här kan du läsa mer om de senaste förändringarna inom utskotten.


Ansök om förtjänsttecken och förtjänstmedalj

 

Ansök om förtjänsttecken och förtjänstmedaljer till klubbens funktionärer och medlemmar senast den 15 januari. Klubbens ansökan ska sändas till distrikt eller rasklubb för godkännande, som sedan sänds vidare till förbundet för beslut.

Läs mer om förtjänsttecken, medaljer och utmärkelser här.


Nominera personer till Agriastipendiet

Årligen delar Svenska Brukshundklubben och Agria ut stipendier i kategorierna årets utbildare, årets klubb. årets eldsjäl och årets tjänstehundsekipage. Brukshundklubbar, rasklubbar, distrikt och utskott har möjlighet att nominera någon som utmärkt sig under året. Medlemmar kan tipsa sin klubb/distrikt om förslag på kandidater. Senast 1 februari ska nomineringarna skickas in.

Läs mer om stipendierna här. 


Registrera nya medlemmar

Se till att alla era medlemmar är inregistrerade i Medlem online innan årsskiftet! Annars blir distriktens och rasklubbarnas antal delegater till kongressen inte korrekta. Dessutom missar oregistrerade medlemmar Brukshunden, andra förmåner eller information från lokalklubben.


Utskottet för organisation behöver förstärkning av ideell kraft

Utskottet för organisation är en central del inom Svenska Brukshundklubben. Genom sitt arbete påverkar utskottet fundamentala delar inom organisationen. Det handlar bl.a. om stadgar, etik och policyer, värdegrund, föreningssupport och utbildning av förtroendevalda. Är du en person med kunskaper inom ideell förening och har viljan att påverka? Då kanske det är just dig vi söker!

Mer information och hur du ansöker hittar du här. 


Förlängning av flera dispenser

Svenska Brukshundklubben har fått förlängning av flera dispenser inför 2021. Dispenserna det handlar om är tjänstgöringskrav för funktionärer, åldersdispens MT, dispens för MH och förändrade prioriteringsregler.

Information kring dispenser finns här.


Agria Hundpromenad - Intresseförfrågan

Agria har bjudit in SBK:s klubbar att vara med och samarrangera Agria Hundpromenad den 22 maj 2021.

Med anledning av inbjudan går vi därför ut med en intresseförfrågan till alla lokalklubbar om ni är intresserade av att vara värd för Agria Hundpromenad.

Läs mer om Agria Hundpromenad och anmäl klubbens intresse här.


Hundägarutbildning


D-HUG konferens

Utskottet bjuder in D-HUG ansvariga från alla distrikt (en per distrikt) till en digital konferens den 24 januari. Teman kommer vara: Samsyn kring validering av instruktörer. Kort information om kommande aktiviteter. De nya ledarmöterna inom hundägarutbildning presenteras.

Inbjudan och anmälan hittar du här.  


Julklapp: Appen Duktig Hund

SBK Instruktörer får appen Duktig Hund i julklapp!

Mer information och anmälan hittar du här.


Friskvårdsinstruktörsutbildning

Är du SBK instruktör och vill inrikta dig mot friskvård? Då är friskvårdsinstruktörsutbildningen något för dig! 

Läs mer om friskvårdsinstruktörsutbildningen och hur du anmäler dig här.


Avel och hälsa


Utställningar

Nu finns en lista med alla officiella utställningar som är inplanerade inom Svenska Brukshundklubben under 2021 publicerad på hemsidan. Om alla kommer att kunna genomföras, eller om några behöver ställas in, vet vi ännu inte. Listan uppdateras efterhand.

Listan med utställningar hittar du här.


Prov och tävling


Påminnelse om att skapa Stripe-konto

Alla klubbar som vill kunna ta emot online betalningar till sina tävlingar behöver skapa ett eget Stripe-konto.

Information kring Stripe-konto finns här. (Glöm inte att läsa det som finns i högerspalten.)


Regelrevidering 2022 förskjuts till 2023

Svenska Kennelklubben har beviljat Svenska Brukshundklubbens ansökan om att få skjuta på regelrevideringen ett år. I och med att regelrevideringen skjuts fram ett år så kommer låsningsperioden för reglerna bli fyra år istället för fem år.

Här kan du läsa med om den nya tidsplanen för regelrevideringsprocessen.


Tjänstehund


Distriktsutbildning tjänstehund

Sitter du i styrelsen för klubb eller distrikt eller är du ny som tjänstehundsansvarig? Nu kan vi erbjuda en digital distanskurs om SBK:s tjänstehundsverksamhet, för dig som behöver det i din roll som förtroendevald eller som bara är nyfiken och vill veta mer.

Mer information om distriktsutbildning tjänstehund hittar du här. 


Hundtjänstskolan

Hundtjänstskolan är för den som har sitt intresse inom tjänstehundsverksamheten och vill utveckla det. Anmäl till 2021 års kurser!

Mer information om Hundtjänstskolan och hur du anmäler dig hittar du här.


Inställd tjänstehundsverksamhet

Tidigare fattat beslut om att ställa in all tjänstehundsverksamhet är förlängt till och med den 28 februari 2021. 

Läs mer om belsutet här.


Gilla oss på Facebook

Ta del av kul och aktuell information som du kan vara med och kommentera genom att gilla vår sida på Facebook. 

Svenska Brukshundklubben på Facebook >>

Brukshundklubbens facebook-grupp


Våra samarbetspartners: