Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

     Nyhetsbrev december 2020


Julhälsning - Verktyg för prao - Jämställdhet - Lansering praoiskane.se - Samarbete fortsatt viktigt - Aktiviteter - Kommunikation


Nu är det jul igen och året går mot sitt slut. 2020 är ett år som vi alla kommer att minnas. Tack och lov för traditioner som skänker oss trygghet när omvärlden förändras. Denna julen blir extra tänkvärd och de mjuka värdena står naturligt i fokus.

Vi är mycket glada över att projektet har fått en bra start och att vi tillsammans har lyckats lösa de utmaningar som vi har ställts inför. Det är ett lagspel och vi vill tacka er alla för ett givande samarbete. Tillsammans kan vi lösa det mesta.

Nu är vi snart halvägs in i projektet och vi ser hur stort engagemang det finns för praofrågan ute i kommunerna. Det är ni som skapar förflyttning och det arbetet har påbörjats under året. Det har till exempel skapats nya arbetsgrupper för prao och en hel del av er har även lyft frågan om kommunala praoplatser och påbörjat detta arbete.

Vi ser fram emot 2021 och hoppas på många personliga möten. Glöm inte att vi finns och kan stödja arbetet med praoprocesserna.

 

Varma julhälsningar från oss alla

Projektgruppen PRIS-Prao i Skåne; Annhild, Charlotta, Malin, Mi & Pia


Verktyg för prao

Den 1 december genomförde PRIS och Ung företagsamhet en digital konferens - Verktyg för prao - med fokus på samverkan mellan kommun och arbetsgivare samt olika verktyg för prao. Det var ett späckat program, allt för att hinna med så mycket som möjligt på kort tid.

Vi fick praotips och verktyg från flera olika aktörer.

  • Skolverket klargjorde ansvarsfördelningen i praoarbetet och gav oss tips på upplägg för en arbetslivsorienterad undervisning.
  • Företagen Euromaint, Holmen och Hörby Bruk redogjorde för hur de lägger upp praomottagandet och varför de tar emot praoelever.
  • Bromölla kommun berättade om hur de har lagt upp sitt arbetslivsorienterade arbete när den ordinarie praon blev framflyttad och Hörby kommun gav oss ett gott exempel på hur de tar emot praoelever på Näringslivsavdelningen. Kristianstad presenterade hur de har organiserat praonarbetet centralt i kommunen.
  • Vi fördjupade oss även i ungas arbetsmiljö och redde ut en del frågetecken.
  • Som avslutning möttes vi i olika rum för att diskutera viktiga praofrågor. 

Mötet mellan kommun, arbetsgivare och andra organisationer som på olika sätt stöttar praon utgjorde kärnan för dagen.

Missade du konferensen? Då har du möjlighet att se den på länken nedan.


Jämställdhet, horisontella principer & globalt mål

Viktiga aspekter i samhället, liksom för PRIS, är jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och hållbarhet. De är också de horisontella principer som ska integreras i projekt som får stöd från ESF. PRIS projektgrupp förbereder sig nu inför den konferens om jämställdhet som vi arrangerar den 5 maj 2021. Save the date!

Alla människor ska, oavsett vilket kön man identifierar sig med, kunna ta del av samhället och bidra till det - på lika villkor. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma såväl sina egna liv som samhället.

Allt detta kopplat till PRIS:s arbete med systematiskt, långsiktigt och hållbart praoarbete innebär att vi alla måste bli bättre på att tänka och arbeta normbrytande. Ett av PRIS:s mål är just ökad medvetenhet kring arbetet med jämställd prao i medverkande kommuner och arbetsgivare. 

Det finns redan jämställdhetsmål för skolan, och det ska givetvis även genomsyra praoarbetet. Men då det många gånger är svårt att ordna praoplatser, tenderar själva arbetet med normbrytande val av praoplatser att komma i andra hand. Man är glad att det överhuvudtaget har gått att ordna platser. Jämställd prao blir därför det självklara valet av tema för nästa stora konferens.

De horisontella principerna ska genomsyra allt vi gör i projektet. Och vi sneglar även på FN:s globala mål (som Sverige skrivit under) varav mål nr 5 Jämställdhet är en självklar måttstock. Globala målen

Läs gärna om Jämställdhet i Länsstyrelsens material på länken nedan.


Nu händer det!

Hemsidan www.praoiskane.se är äntligen klar för lansering.

Här kommer ni hitta viktig information, material och inspiration för prao i Skåne. Sidan kommer att förbättras och uppdateras löpande.
Välkomna fredag 29 januari kl 13.00-13.45 till praoiskane.se digitala releaseparty.

Häng med in och kolla vad som döljer sig bakom menyrubrikerna och ge oss feedback!

Det behövs ingen föranmälan. Du loggar in på eventet genom teamslänken nedan.

Välkommen!


Samarbete fortsatt viktigt när praon ställs om

Bromölla ökade samarbetet i omställningen

Ännu fler kommuner lägger om den traditionella praon för våren 2021 redan nu. Detta innebär mer tid för planering och förberedelser.

I artikeln kan du läsa om hur Bromölla kommun, i samarbete med viktiga aktörer både externt och internt, tog fram ett lyckat och långsiktigt koncept.

Inom 12 olika moduler fick eleverna under två veckor arbeta med arbetslivsorientering, jobb-sök, entreprenörskap, digitala företagsbesök och mycket mer.

Artikeln kommer också kunna läsas på hemsidan www.praoiskane.se.

Har du också goda exempel som du vill dela med dig av? Skicka ett mejl till info@praoiskane.se.


Aktiviteter våren 2021

Grundläggande kriterier för likvärdig prao

Under februari-mars träffas vi på nätverksträffar för projektets kommuner. Vi kommer då att fokusera på likvärdig prao. Utifrån den tidigare checklistan som gjordes under kick-offen i september har PRIS processat fram grundläggande kriterier för en likvärdig prao i Skåne. Vi vill presentera kriterierna och ta del av era tankar. Målgruppen för träffarna är personer som arbetar operativt med prao i kommunerna till exempel SYV, praosamordnare, förstelärare, rektorer och näringslivsansvariga. Vi erbjuder tre olika mötestillfällen och ni väljer ett av dem. Respektive kommun gör bedömningen vilka som ska delta.

Det kommer att skickas ut en separat inbjudan via mejl i början av januari.

Datum för träffarna är:

  • tisdag 16 februari kl. 13.00-15.30
  • tisdag 2 mars kl. 13.00-15.30
  • onsdag 3 mars kl. 13.00-15.30

Jämställdhet och likvärdig prao

Som vi har nämnt tidigare så anordnar PRIS en ny stor konferens den 5 maj. Temat för dagen är jämställdhet och likvärdig prao. Eftersom både kommuner och arbetsgivare önskar stöd i detta arbete och det är ett av projektets mål - ökad medvetenhet kring arbetet med jämställd prao i medverkande kommuner och arbetsgivare - så sätter vi extra ljus på frågan på nästa konferens. 

 

- Jämställd utbildning är ett av målen för Skåne. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling -


Kommunikation

PRIS utvecklar kommunikationsmaterial och verktyg som har efterfrågats av kommunerna. Dessa hoppas vi ska underlätta praoarbetet. Eftersom vi vill säkra upp att det vi utvecklar översensstämmer med kommunernas behov har vi satt samman en referensgrupp för kommunikationsarbetet. Den sammanträder första gången den 18 dec och består av representanter från kommunerna; näringslivutvecklare, kommunikatörer, SYV och praosamordnare, skolutvecklare och även en företagsrepresentant ingår i gruppen. Vi har också en specialist på NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i gruppen för att belysa alla perspektiv på tillgänglighet.

Referensgruppen får tycka till om hemsidan, marknadspaketen till kommunerna, praocertifiering, eventuella filmer som tas fram med mera.

I dagarna skickas det ut ett vykort som marknadsför praon gentemot arbetsgivare. Kommunerna får upptryckta vykort men vi mejlar även ut en pdf- och jpg-fil så vykortet kan delas på sociala medier eller mejlas ut till företagen.

Höstens arbete har även mynnat ut i hemsidan praoiskane.se som släpps den 29 januari.


Följ oss på LinkedIn "PRIS-Prao i Skåne"

linkedin


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.