Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Yrkesvägen 21B
141 43 Huddinge
Tel: 08-77 47 777
info@certway.se
www.certway.se

Nyheter & tips

I nyhetsbrevet finner du bl a info om;

Utveckling KMA

Ny AFS - Arbetsplatsens utformning

Certifierade kunder

ISO 45001

Årets julgåva


Certifierade kunder

Vi har väglett mer än 300 företag på närmare 500 olika siter till certifiering.

Hittills i år har
29 kunder blivit certifieriade!
Vi gratulerar

SBT Sverige
Chemtronica
LIB Luck & InredningsBolaget
PODAB
Azalea Global IT
Bravura Sverige
Heda Skandinavien
Komikapp
Intea Fastigheter
Datakompisen i Dorotea
Borga Plåt
City Golf Europe
Järva Tolk & Översättningsservice
GICON Installationsledning
Polyform
SEA Sjöentreprenad och Anläggning
Kylgruppen
Ekdahls Arbetskläder
Designed Chemistry
KELMO
Higab
Lassek Bygg
Mellifiq
Netlight Consulting
Kinna Måleri
Ricoh IT-Partner i Örebro
Skyltar & Märken
Easy Online Stores
Närlunda schakt & transport


ISO 45001

Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö. Uppgradera eller inför ISO 45001. Vi hjälper dig hela vägen i mål!

Läs mer här.


Årets Julgåva

Vi stödjer till WWF och deras kamp mot klimatförändringarna och den snabba förlusten av liv.

Klicka här för att ge en julgåva du också!

DECEMBER 2020

Hej!

Snart är 2020 till ända och vi vill passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi hoppas innerligt att vi går ljusare tider till mötes under 2021.


Nya krav fr o m 5 januari 2021: Anmälan till SCIP-databasen

I arbetet för att sluta kretsloppen har det uppdagats att om en vara innehåller farliga ämnen, så kanske den inte är lämplig för återvinning. Inom EU finns det därför ett mål om giftfria materialkretslopp. Ett led för att uppnå målet har SCIP-databasen skapats, dit leverantörer ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor. Reglerna har skett genom en ändring i Avfallsdirektivet och har införts i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7).

Vem ska rapportera?

Följande leverantörer av varor inom EU ska anmäla till SCIP-databasen:

  • tillverkare
  • importörer
  • distributörer

Ett företag som importerar en vara från ett land utanför EU/EES är en importör. Ett företag som köper en vara av en leverantör inom EU räknas som distributör om företaget levererar varan vidare.

Bestämmelsen gäller:

  • återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsument, t ex butiker
  • företag som importerar en vara för eget bruk.

Vad ska anmälas till SCIP?

Leverantören av en vara som innehåller mer än 0,1 procent av ett SVHC-ämne (kandidatlistan) ska bland annat anmäla innehållet till SCIP-databasen hos ECHA.

Eftersom kandidatförteckningen uppdateras två gånger per år, är det bra att löpande ta del av information om vilka ämnen som kan komma att tas upp på förteckningen. Det kan du göra via Echas webb på deras sida "Registry of SVHC intentions until outcome".

När kan jag börja anmäla till SCIP?

SCIP-databasen öppnade den 28 oktober 2020, du som leverantör av varor kan börja anmäla till databasen.


Ge ditt KMA-arbete en vitamininjektion 2021!

Känns det som ditt Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljöarbete står och stampar på samma nivå? I så fall kan det kanske vara dags att ta in viss konsulthjälp. Du kan anlita våra konsulter ...

  • någon enstaka timme för att bolla ett särskilt område, t ex förenkling av dokumentation, målarbete eller hur du ska få personalen mer delaktig
  • för interna revisioner med fokus på förbättringar. Genom att anlita oss för internrevision kan vi komma med konkreta tips på hur du t ex kan minska administrationen runt KMA-arbetet, engagera personal & ledning i målstyrning eller få tips på nya mål m m.

Mer info om våra internrevisionstjänster finner du här.


AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning

AFS:en för arbetsplatsens utformning har ersatts med en ny. Nyheterna är att fr o m 2021-01-01:

  • ska nya arbetsplatser vara anpassade efter personer med funktionsnedsättning, t ex ska dörrbredd vara anpassad för rullstol och utrymningsvägar anpassade för personer med funktionsnedsättning,
  • det ska vara ett rörelseutrymme på 0,8 meter när man ska arbeta med arbetsmoment där man behöver vrida, huka eller böja sig ner.

I och med att AFS 2020:1 träder i kraft kommer även AFS 2008:13 Skyltar & signaler, AFS 1998:2 Arbete i kylda livsmedelslokaler samt AFS 1997:2 Arbete i stark värme att upphöra.


Nästa nyhetsbrev

Kommer ut i februari 2021 och då fortsätter vi att informera om nya författningskrav samt andra tips & trix som är kopplat till ditt KMA-arbete!

Med detta önskar vi på Certway


homepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har tagit kontakt med oss via hemsida, mejl eller telefon. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.