Mars 2021

Avregistrera            Webbversion

Förbundsdirektören har ordet

Återstart. Vi förbereder oss….

Vi har nu levt med Coronapandemin i samhället i drygt ett år. Det har varit – och är fortfarande – tufft på flera olika sätt. Smittspridningen ligger på en hög nivå. Men ändå är läget mer optimistiskt nu än för sex månader sedan. Vi vet att vaccintillgången kommer att öka och när den gör det finns en vaccinationskapacitet som innebär att befolkningen kan vaccineras. Det utgör grunden för återstarten.

Vi är många som börjar planera för en återgång till en verklighet som ser annorlunda ut än den vi har idag. I verksamheterna, såväl i offentlig som privat sektor, diskuteras hur nyvunnen erfarenhet kommer att påverka arbetslivet framgent. Vi befinner oss i ”lär-mode” för att citera Christian Jensen, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan. En viktig ledar- och stabsuppgift, menar Christian, handlar om att gå från individers erfarenheter till att bygga organisatorisk kapacitet.

Helena Söderbäck

Här är igenkänningsfaktorn stor för många organisationer. Vi har varit med om något omvälvande tillsammans och det väcker många frågor. Vilka erfarenheter tar vi med oss när vi ska öppna upp vårt samhälle igen? Vad är det vi definitivt vill lämna bakom oss?  

Vi behöver ställa oss rätt frågor. Vad ska vi lära oss? Vad ska vi göra bättre – kvalitetstänk och coronapandemin som stabiliserande kraft? Vad ska vi göra helt annorlunda – innovation och  coronapandemin som transformativ kraft?

Att återgå till det ”nya normala” kräver både kunskap, reflektion och avstämningar i olika sammanhang. Det bör vi alla ägna vi oss åt som en del av förberedelserna för återstarten. Det gör vi. Samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår för fullt, vilket innehållet i detta nyhetsbrev vittnar om. Vi håller i och håller ut. Och vi förbereder oss.

Helena

Nytt stödcentrum för hedersutsatta

Hösten 2021 öppnar ett regionalt stödcentrum för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Här ska den som behöver få stöd och vägledning av kuratorer, polis och sjukvård. Verksamheten kommer också att erbjuda stöd och vägledning till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilliga organisationer.

Initiativet till den här satsningen kom från Göteborgs stad. Efter en bred dialog på både politisk nivå och i chefsnätverk i Göteborgsregionen har nu elva kommuner i regionen bestämt sig för att samverka kring det nya stödcentrumet: Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Även Västra Götalandsregionen och Polismyndigheten region väst deltar i satsningen. Göteborgs stad har det formella ansvaret för verksamheten som kommer att placeras i Göteborg.

Läs mer här

Webbseminarium om att planera jämställda platser och trafikmiljöer

I början av 2000 antog riksdagen ett mål för jämställdhet inom transportpolitiken. Nätverket Jämställdhet i transportsektorn bildades med syftet att verka för målets uppfyllande. De bjuder in till ett öppet webbseminarium med erfarenheter från Göteborg och Stockholms stad. Ta del av två föredrag från nätverket under lunchtid den 21 april.

Läs mer här

Vad gjorde Göteborgsregionen Utbildning under 2020?

För femte året i rad har Göteborgsregionen Utbildning producerat en film om året som gick.

Se filmen här: https://goteborgsregionen.se/ug

 

Vad vill ni berätta om på Mötesplats IFO 11 november?

Mötesplats IFO är till för oss som arbetar inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionens kommuner. Det är också vi som står för innehållet och dagen!

Syftet är att:

  • Lära av varandra
  • Inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv inom våra verksamheter
  • Stärka yrkesrollen.

Se dagen som en möjlighet att dela med er av era erfarenheter till andra! Ni kan välja att presentera ert arbete i form av ett seminarium eller workshop – det är bara fantasin som sätter gränser!

Läs mer här

Att leda digitala möten – förhållningssätt och verktyg

Välkommen till en digital distansutbildning som stärker dig i rollen som mötesledare för digitala möten genom att du får lära dig:

  • Gruppdynamik och samarbete digitalt – hur du skapar framgångsrika möten och processer
  • Värderingar och tekniker för att leda digitala möten
  • Hur du planerar och leder ett digitalt möte
  • Verktyg att använda i det digitala mötet
  • Teknik och arbetsmiljö för proffsiga digitala möten

Många av de tekniker och erfarenheter som du får med dig kan även användas på fysiska möten.

Läs mer här

Vill du utveckla ditt personliga och hållbara ledarskap?

Nu öppnar anmälan till Göteborgsregionens populära program Ny som chef – Utvecklande ledarskap. Programmet vänder sig till dig som har en ledarroll, är ny i uppdraget eller varit chef i upp till tre år. Anmäl dig senast den 15 juni!

Läs mer här

Årets gymnasiemässa blir digital

För ungdomar i Göteborgsregionen utgör Gymnasiedagarna & Future Skills ett viktigt steg in i framtiden. Den 26–28 oktober är det återigen dags för gymnasiemässa – i år digitalt på gymnasiedagarna.se.

Läs mer här

Strategiskt samarbete med Arbetsförmedlingen

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har blivit märkbar i kommunerna i Göteborgsregionen. Därför har kommunerna, Arbetsförmedlingen och GR nu bildat en styrgrupp och ett samråd som syftar till att bygga upp det strategiska samarbetet på delregional nivå. Det handlar bland annat om samverkan kring utbildningsutbud, delregionala jobbspår över kommungränserna, Arbetsförmedlingens lokala närvaro i kommunerna och kommunernas framtida roll i arbetsmarknadspolitiken.

Kontakt: Lena Holmlund och Natalja Lipovskaja Nilsson

Regional satsning på lokalt förebyggande arbete mot cannabis

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit initiativ till en regional satsning för att höja kunskapsnivån om negativa effekter av cannabis. Bakgrunden är bland annat att ungdomars attityd till cannabis har förändrats.

Genom satsningen har en FoU-cirkel (ett slags studiecirkel med koppling till forskning) genomförts. Den har resulterat i en rapportsamling som vänder sig till politiker, chefer, utvecklingsledare för folkhälsa, drogförebyggande samordnare med flera.

Läs mer här

Ny rapport om det gymnasiala utbildningsutbudet

Göteborgsregionen har för femte året i rad tagit fram en rapport om det samlade utbudet inom gymnasieskolans program och vuxenutbildningens yrkesutbildningar i regionen.

Läs mer här

Ny rapport om omställning och kompetensutveckling

Nu lanserar Göteborgsregionens kompetensnav och Västsvenska Handelskammaren en rapport om parternas förslag om ett nytt omställningssystem i den nya LAS-överenskommelsen. Förslaget kan ge helt nya möjligheter till omställning och kompetensutveckling i regionen, men då måste utbildningssystemet reformeras i grunden och samverkan på arbetsplatserna öka. Den 14/4 hålls även ett webbinarium på samma tema.

Mer information hittar du här

Näringslivsdialog i Göteborgsregionen

Drygt 80 politiker och tjänstepersoner i Göteborgsregionen möttes 12 mars i en digital dialog om hur vi kan skapa samsyn kring vad som behöver göras för att återstarta ekonomin i kommuner och näringsliv efter Coronapandemin. Anders Sundberg, ordförande Business Region Göteborg (BRG), och Axel Josefson, ordförande Göteborgsregionen (GR) inledde dagen (bilden). Både kommuner och företag medverkade och belyste förutsättningarna för att vi ska nå vårt gemensamma mål om 120 000 nya jobb. Trots pandemin framstod tydligt att det finns många möjligheter i det regionala samarbetet och all anledning till framtidstro. 

Nöjda klienter på KAST i Göteborg

KAST i Göteborgs stad är en samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänster. Enligt en studie gjord av Göteborgsregionen, FoU i Väst är de som har fått behandling på KAST i Göteborg generellt mycket nöjda och upplever att behandlingen har lett till att de mår bättre och att de har slutat eller minskat sina köp av sexuella tjänster.

Läs mer här

Jag vill bli skolledare!?

Tycker du att skolledarskap verkar spännande? Nu öppnar anmälningen till Göteborgsregionens utvecklingsprogram ”Jag vill bli skolledare!?”. Programmet vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som skolledare.

Läs mer här

Hur har pandemin påverkat vuxenutbildningen?

Elever som läser utbildningar inom regionalt yrkesvux får under och efter sina studier besvara frågor i en effektstudie. Slutsatser från denna sammanställs årligen i en kvalitetsuppföljningsrapport. Nu har årets rapport färdigställts med flera intressanta slutsatser.

Läs mer här

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion