Nyhetsbrev 5 2020

 
 

Förbundets verksamhetsplan 2021

Samordningsförbundets verksamhet ska bidra till att samhällets resurser används på ett mer effektivt sätt, så att medborgare i Södertälje ökar sin förmåga till arbete eller studier. Genom Samordningsförbundet arbetar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och Södertälje kommun gemensamt för att personer som behöver samordnat stöd kommer in på arbetsmarknaden.

Alla behövs i ett jämlikt och hållbart samhälle.

Inriktningen för 2021 handlar om att fortsätta möjliggöra förändring för de personer som befinner sig i utanförskap, men även för dem som riskerar att hamna i utanförskap. Förbundet gör också en satsning på integrerad samverkan, som innebär ett mer långsiktigt arbete där samverkan blir en integrerad del hos parterna. Under 2021 kommer även Nykvarns kommun att aktivt bjudas in i Samordningsförbundet och vi fortsätter att använda metoden tjänstedesign i utvecklingsarbetet för att bättre identifiera målgruppers behov av stöd.

Vill du veta mer om vad förbundet planerat inför kommande verksamhetsår? Läs vidare i Verksamhetsplanen 2021 för Samordningsförbundet i Södertälje.

 
 
 

Webbinarier  🖥️

 

 

15 januari 2021 kl.08.15 -10.00

Stöd till unga i Södertälje

Vad gör Alis och KAA? Vilka drömmar har egentligen de unga själva?

 

 

17 februari 2021 kl.08.15 - 09.30

Digitalt arbete – att hitta individinriktade insatser inom välfärden

 

 

 

Har du missat något av våra webbinarier?

Du kan ta del av dokumentation som t ex. bildspel eller eventuella inspelningar från några av webbinarierna på vår hemsida. Vissa inspelningar publicerar vi inte på hemsidan på grund av integritets- och upphovsrättsliga skäl.

 
 
 

Införandet av tjänstedesign

Samordningsförbundet arbetar med att införa metoden tjänstedesign inom förbundets verksamhet. Syftet är att möjliggöra för förbundets medlemmar att utveckla gemensamma lösningar tillsammans med de människor som berörs, utifrån deras behov av stöd. Arbetssättet ger oss insikter om invånares verkliga behov, vilket i sin tur ger oss bättre förutsättningar att utveckla rätt stöd.

"Tjänstedesign handlar om långsiktighet snarare än kortsiktiga lösningar. Och när man väl förstår hur effektivt tjänstedesign är, så blir det också lättare att investera i den tiden./../"

Sofia Ahlström, tjänstedesigner.

 
Visualisering av tjänstedesign processen
 
 

Sofia Ahlström berättar om arbetet inom Samordningsförbundet på www.sfris.se: 

 

 

Ny ordförande väljs i januari

Samordningsförbundets ordförande Rose-Marie Jacobsson tackades av då hon slutar 31/12 och går i pension.

Stort Tack Rose-Marie Jacobsson!⭐

En ny ordförande kommer att väljas på nästa styrelsemöte den 11 januari 2021.

 

På bilden: Rose-Marie Jacobsson tillsammans med Anne-Marie Larsson, vice ordförande.

 
Bild på Rose-Marie Jacobsson och Anne-Marie Larsson
 
 
 

Stort intresse för tidig upptäckt av våld!

Samordningsförbundets arbete med tidig upptäckt av våld har uppmärksammats både hos våra samverkansparter, Länstidningen, Arbetsmarknadsdepartementet och inte minst bland alla engagerade medarbetare som deltagit på webbinarierna under En vecka fri från våld!

 

Samordningsförbundet medverkar även i Arbetsförmedlingens intervjuserie om ökad upptäckt av våld utifrån NNS projektet Stoppa våldet. Den filmade intervjun finns på Arbetsförmedlingens utbildningssida som är riktad till medarbetare inom myndigheten.

🎬 Filmad intervju om NNS projektet Stoppa våldet

 

Samordningsförbunden i länet lanserar om en uppdaterad webbplats!

www.finsamstockholmslan.se

 
 

Tack för ett gott samarbete!

God Helg & Gott Nytt År!

Sofia, Elisabeth, Micaela, Elizabet och Kjell

 
 
 

                                           Tillsammans gör vi skillnad!

 
 
Home PageLinkedIn
 
 
 
 
 

Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev?
Du får det här mailet för att du anmält intresse till att prenumerera på nyhetsbrev från Samordningsförbundet i Södertälje. Samordningsförbundet upprättar en lista över de personer som anmält intresse av att få våra nyhetsbrev. Vi använder enbart listan i administrativt syfte. Du kan när som helst begära att uppgifter om dig tas bort: Avsluta prenumeration.