Nyhetsbrev från GodaHus december 2020. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus-medlemmar!

Här kommer årets sista nyhetsbrev med sammanfattning från styrelsemötet 27 november. 

God jul och Gott nytt år!


Medlemsaktiviteter

Energisamordnarkursen

Energisamordnarkursen på LNU pågår för fullt. 25-30 personer deltar på utbildningen. Höstens kurs avslutas 10-11 december. Frågor ställer du till katarina.rupar-gadd@lnu.se.


YH-utbildning Drifttekniker

Ansökan om utbildningen är inskickad till Yrkeshögskolemyndigheten, som kommer att meddela sitt beslut 19 januari.


Temagrupp Solstrålarna

Solstrålarna sken ikapp under sitt lyckade Teams-möte den 2 december, där ett solprojekt från Energikontor Mälardalen presenterades. Räddningschefen i Karlskrona bjöds in för att belysa risker med solceller. Se protokoll här. För mer detaljer, kontakta ulf.klint@karlskronahem.se.


Temangrupp Skruvarna

Skruvarna hade ett digitalt möte hos vår nya medlem TTM i Kalmar 4 november. Det blev ett mycket lyckat möte med många deltagare och spännande digitalt besök i TTM´s labb. För mer information, kontakta barna.benedek@ljungbybostader.se


Temagrupp GodaTech

GodaTech deltog på ett möte anordnat av Innovation Östergötland (Pitch&Act) där en handfull IT-företag (Ferroamp, Modio, Myrspoven, Ngenic och Sally R) presenterade sig och sina produkter kopplade till byggnader. Efteråt pratade GodaHusarna ihop sig och identifierade ämnen att ta upp på kommande möten i vår. Kontakta stefan.olsson@godahus.se om du vill veta mer.


Temagrupp GodaHåll - Hållbart byggande i sydost

Anders Lundgren är projektanställd för att driva nya temagruppen GodaHåll som fokuserar på återbruk av byggmaterial. Se presentation. För mer information om GodaHåll, kontakta anders.lundgren@godahus.se, eller gå in på hemsidan och kika vidare.


Projekt LÅGAN-Energirenovering

Som vi nämnde i förra numret så är Martin Skoglund (Växjöbostäder) anställd hos GodaHus för att projektleda insatserna inom LÅGAN-Energirenovering där ett flerbostadshus i Kronoberg och två vårdcentraler i Kalmar och Blekinge län ska renoveras. Se presentation. För mer information kontakta martin.skoglund@godahus.se


Ny verksamhetsplan

Den 24 november genomfördes en digital workshop under ledning av Hanna Everling och Johanna Wallin från Energikontor Sydost, vilket blev väldigt bra. Deltagarna fick diskutera och komma med förslag på vad de önskar se i en ny verksamhetsplan i föreningen.

Ledningsgruppen har nu fått i uppdrag att bearbeta materialet som workshoppen resulterade i, för att presentera förslag till beslut av ny verksamhetsplan vid nästa styrelsemöte. Därefter beslutas verksamhetsplanen 2021-2023 slutligen vid stämman den 29 april 2021. Har du frågor eller synpunkter kontakta stefan.olsson@godahus.se.


Ny hemsida på gång!

GodaHus kommer att få en ny hemsida med uppdaterat utseende och den kommer förhoppningsvis att kunna lanseras under januari 2021. Håll utkik!


Exjobb

Styrelsen har godkänt ansökan från Uppvidingehus om ett nytt exjobb - att utvärdera och följa upp enligt tidigare exjobb UPP.N.Å. (byggnader med solceller, batterier, digitala lösningar, användning av regnvatten etc för off-grid drift).

Medlemmarna i GodaHus uppmanas att komma med förslag på fler ex-jobb att utföra under våren 2021! Har du en idé, kontakta Stefan Olsson!


Välkommen ombord TTM Energiprodukter AB!

Styrelsen välkomnar TTM som ny medlem i föreningen GodaHus! Kontaktperson: magnus.davidsson@ttmenergi.se 


Övrigt

GodaHus har tillsammans med SSAM skrivit en replik på Emelie Jensdotters (Arkitektbolaget) debattartikel i Smålandsposten gällande återbruk av byggmaterial. Se replik. Här ser du också Växjö kommuns svar där GodaHus nämns. 

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta 
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

På gång:

  • Nästa styrelsemöte: 22 januari, kl 10-12 på Teams. Kallelse kommer skickas. 

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Stefan Westblom

Vd Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.