Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Rättighetscentrum Halland

Nyhetsbrev 2020:3


Året som gått

År 2020, året då Rättighetscentrum Halland startade sin verksamhet. Det kanske inte är det som de flesta i första hand förknippar 2020 med. Samtidigt som hela världen bekämpar en pandemi som har förändrat livet för enskilda och våra samhällen så startar Rättighetscentrum Halland upp för att bekämpa och förebygga diskriminering och stärka mänskliga rättigheter. 

Varningsskyld med texten: Diskriminering pågår! Även under coronapandemin. Hör av dig till oss - vi kan diskriminering. Antidiskrimineringsbyråerna i Sverige

Hur har Rättighetscentrum Halland kunnat arbeta mot diskriminering under pandemin?

Vårt första år har vi haft fokus på att bygga grunden för vår verkamhet. För att förebygga och förändra tror vi på samarbete. Därför har vi under året träffat både föreningar och tjänstepersoner för att hitta vägar att arbeta tillsammans. Vi har också kommit igång med rådgivning, opinionsarbete och hållit i utbildningar.

Rådgivning

I September öppnade vi upp för rådgivning om diskriminering och har sedan dess mottagit en hel del ärenden. Rådgivningen är kostnadsfri och vi har tystnadslöfte. Vi lyssnar på den som kontaktar oss, som får berätta om sin upplevelse. Därefter tittar vi på vad diskrimineringslagen säger och utifrån det ger vi råd om vidare hantering. Ett ärende kan exempelvis leda till att personen får bekräftelse på att hen blivit diskriminerad eller hänvisas att anmäla till en myndighet. Det kan också handla om att få en ursäkt eller ekonomisk ersättning av de som diskriminerat eller att de som diskriminerat ska gå en utbildning för att förhindra att det händer igen. Ett ärende hos en antidiskrimineringsbyrå kan även gå vidare med en domstolsprocess. 

Under Coronapandemin har vi erbjudit rådgivningsmöten online och på telefon.

En bild med orden engagerande, viktig, informativ, intressant, lärorik, givande, får idéer till samarbete, ord från medverkande vid föreläsning
Bilden visar ord som deltagare har beskrivit vår föreläsning med

Utbildning

Under våren och hösten har vi hållit en del informationsföreläsningar om vår verksamhet och diskrimineringslagen, både online och live. 

Under sommaren höll vår ABF-kollega Manar Wasouff  informationsträffar på arabiska om diskrimineringslagen.

I september hade vi invigningsvecka och höll föreläsningar utifrån diskrimineringsgrunderna.

I november höll vi vår första grundutbildning för allmänheten i kapitel 1 och 2 i diskrimineringslagen. Den har vi erbjudit online via Teams. 

 

 

Opinionsbildning

En viktig del av antidiskrimineringsbyråns uppdrag är att arbeta opinionsbildande. Det har vi gjort genom att exempelvis medverka på sakråd direkt med regeringskansliet, där vi kunnat framföra åsikter inför kommande lagförslag.

Vi har också haft samtal med Länsstyrelsen Halland, kommuner och träffat politiker från Region Halland. I september hade vi också besök från riksdagsledamoten Ola Möller, som också sitter i Europarådet. 

Ni har också kunnat höra oss i radio och läsa om oss i olika Halländska tidningar där vi vill påvisa hur viktigt det är att arbeta förebyggande mot diskrimienring och berätta att den som blivit utsatt kan vända sig till oss för kostnadsfri rådgivning. 

Ola Möller och Sofie och Anna från Rättighetscentrum Halland står framför en roll-up med text och logga för Rättighetscentrum Halland
Ola Möller tillsammans med Sofie och Anna från Rättighetscentrum Halland

Året som kommer

texten 2021

Vi ser fram emot att fortsätta att arbeta aktivt för att motverka diskriminering och att göra det tillsammans med er. Under 2021 fortsätter vi med rådgivning, vi utvecklar fler utbildningar och arbetar opinionsbildande. 

Vi kommer gärna ut till grupper och föreningar så snart det är förutsättningar för det och under tiden kan vi erbjuda online:

  • Informationsföreläsning
  • Grundutbildning i diskrimineringslagen

Finns intresse av en mer specifik workshop kontakta oss. Håll utkik på våra nyhetsbrev, sociala medier och hemsida för ha koll på när vi erbjuder utbildningar eller sätter igång olika projekt. 


Vi tipsar...

Anna sitter mitt emot Rasmus från Variabeln, på väggen hänger orangea detaljer.
Foto: Variabeln

Vi blev intervjuade av Variabeln

Tidningen Variablen arbetar för att granska makten med ledorden att alla har en röst. I höstas träffade vi dem, blev intervjuade och filmade. 

Se filmen här

Läs reportaget här

Kampanj från jämställdhetsmyndigheten

Generation jämställdhet är Jämställdhetsmyndighetens kampanj för att uppmärksamma att Pekingplattformen fyller 25 år och för att uppmärksamma sex globala jämställdhetsområden. Läs mer och lyssna på podden för att få mer kunskap om framsteg som har gjorts och vilka utmaningar som har tillkommit och kvarstår.

Läs mer

En blå himmel i bakgrunden med en glob i förgrunden som innehåller kvinnoansikten
Bild på en grön griffeltavla i skolan med en person som skriver på tavlan

Diskrimineringsombudsmannen stämmer Laholms kommun

DO menar att kommunen har diskriminerat en elev på grund av bristande tillgänglighet då de drog tillbaka specialpedagogiska insatser för eleven.

Läs mer

Ny ombudsman på DO

Lars Arrhenius synd med en bakgrund där det står DO diskrimineringsombudsmannen

Den 1 december började Lars Arrhenius som ny diskrimineringsombudsman på DO.

Läs mer

Ny rapport om sexuella trakasserier

en bild med en vit skylt där det står #metoo

En ny rapport från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) visar att sex av tio unga har någon gång utsatts för ovälkomna sexuella handlingar. 

Rapporten som heter "Det blir ju bara värre om jag berättar…Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljö” finns att ladda ner.

Läs mer

Diskriminering när elev inte fick tillräckligt med stöd i tid

En bild med två barnhänder som håller en hända som skriver i ett block

Antidiskrimineringsbyårn Malmö mot diskriminering stämde kommunen för bristande tillgänglighet då en elev inte fick tillräckligt med stöd i tid. Både tingsrätten och hovrätten har slagit fast att Malmö stad utsatte eleven för diskrimienring. 

 

Läs mer


Kontakta oss 
Utbildning/opinionsarbete: rc.halland@abf.se, 072-700 44 04
Rådgivning: radgivning.halland@abf.se, 035-17 77 69


Tack för i år och vi önskar en God Jul och ett Gott Nytt År!


Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebookinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.