Nyhetsbrev från Kommunförbundet Kalmar län. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Förbundschefen har ordet

Kommunförbundet Kalmar län är på väg in i sitt tredje verksamhetsår. 2020 har förstås präglats av den pågående pandemin, men förbundschef Johan Engdahl är nöjd med hur förbundet tagit sig an året.

- Vi har såklart fått ställa om mycket, men har på det stora hela lyckats upprätthålla verksamheten och de uppdrag vi har. Vi har till exempel flyttat många kurser och workshoppar ut på webben. Efterfrågan på strömmande utbildningsfilm hos AV-Media har återigen peakat, inte minst i samband med hemmastudier utifrån coronaläget.

Det är mycket på gång inför nästa år. Just nu planerar vi för en massiv digital kompetenssatsning för kommunerna, som påbörjas under våren. Vi kommer också att axla rollen med att samordna fler politiska forum, till exempel att erbjuda nätverk och informationsinsatser för fler av kommunernas nämndspresidier. På gång är också ett spännande arbete inom välfärdsteknik och e-hälsa.

Johan avslutar:

- Jag ser fram emot att gå in vårt tredje år. Bitarna har allt mer fallit på plats och vi kommer under det kommande året att komplettera vår verksamhet med en digital lärplattform, som blir ett nytt steg för att leverera flexibla och tillgängliga utbildningsformer för kommunerna.

Aktuellt från Miljösamverkan Sydost

Miljösamverkan Sydost fortsätter sin verksamhet och det mesta av arbetet genomförs nu digitalt. Under hösten har vi bland annat bland annat erbjudit en utbildningsdag om miljögifter i brandskum i samarbete med Räddningstjänsten i Oskarshamns kommun. Utbildningen filmades och kan ses i efterhand. Ett annat exempel är att vi har producerat filmer om hur företag kan arbeta med att effektivisera sin vattenanvändning, samt ett inspektionsunderlag med frågor och tips om hur detta kan ske.


När smittan kommer

Region Kalmar län har tagit fram en vägledning som är till för arbetsgivare, privata företagare eller ansvariga för en verksamhet. Vägledningen är ett stöd vid bekräftade fall på arbetsplatsen eller i verksamheten och kan även användas vid förberedelser för ett eventuellt utbrott på arbetsplatsen/i verksamheten. Vägledningen beskriver också smittskyddsläkarens ansvar och hur en smittspårning går till.

Läs mer


Fokus på en distanserad gemenskap

Inom AV-Medias verksamhetsområde har vi i dessa tider ställt om och erbjudit distansutbildningar inom digitala verktyg och film såväl som grundläggande fördjupande kurser. Lösningarna har varit många och kreativa i kontakten med lärarna på länets skolor och förskolor. Vi har kopplat upp och mötts online på ett säkert avstånd från varandra – men ändå med en stor känsla av närhet och gemenskap.

Vi har även erbjudit hjälp till skolorna med att ställa om viss verksamhet till fjärrundervisning och stöd i hur lärarna kan använda plattformarna Google Classroom och Microsoft Teams, som verktyg för att organisera undervisningen men också, genom de båda plattformarnas verktyg – underlätta i kontakten och samarbetet eleverna emellan.  

Under hösten 2020 har vi också erbjudit flera en-timmes, gratis webbinarier för alla som arbetar i länets skolor och förskolor. Varannan vecka har vi länkat oss samman med våra lärare för att erbjuda inspiration inom olika områden. Digitalt Escape Room och Film och IKT för nyanländas lärande är bara några exempel på webbinarier – som har hållits och som också finns att ta del av i efterhand på AV-Medias hemsida. http://avmkl.se/av-media/webbinarier-med-av-media/

Situationen har ändrats drastiskt under året som gått men vi har inte ställt in utan snarare ställt om vår verksamhet utifrån rådande förutsättningar och restriktioner. Vår roll som digital resurs och vägledare för länets lärare har blivit än mer uttalad i Covid-19-stormen.


Barnrättskoordinatorsutbildning - en ny satsning i Kalmar län

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. För att kunna systematisera arbetet med att uppfylla barnkonventionen som lag utbildas just nu barnrättskoordinatorer i länet. Initiativet är ett samarbete mellan Barn- och ungdomsnätverket Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län. 

Utbildare är Marie Lundin Karphammar från SKR. Under fyra heldagar hösten 2020 och våren 2021 kommer hon, tillsammans med gästföreläsare från Regeringskansliet och Halmstads kommun, att ge deltagarna övergripande kunskap och kompetens kring barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa praktiskt i kommunal verksamhet.

 

Barnkonventionens dag

Den 20 november deltog närmare 200 personer på konferensen Barnkonventionens Dag som anordnades för femte gången. Charlotte Palmstierna och Marie Lundin Karphammar talade om första året med Barnkonventionen som lag och att vägledas av konventionen i vårt arbete.

Socialminister Lena Hallengren inledde konferensen och betonade barnkonventionens betydelse för alla barn, men kanske särskilt för dem som inte har en egen stark röst. Barn som finns i den sociala barn- och ungdomsvården eller har en funktionsvariation av något slag.

Dagen arrangerades av Kommunförbundet, Region Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Vimmerby kommun, MUCF och Kalmar kommun.

Helen Nilsson, länsstyrelsen, Claudia Kjellstrand, kommunförbundet och Marie Lundin Karphammar från SKR

Kommunförbundet Kalmar län
0480-45 67 00
info@kfkl.se
www.kfkl.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du ingår i vårt nätverk eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.