Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev december 2020


Färre cancerfall upptäcks under pandemin

En färsk uppföljning av hur covid-19-pandemin påverkat cancerområdet under hösten visar samma nedgång i antalet upptäckta nya cancerfall som under vårens pandemivåg. Även screeningen med mammografi och gynekologisk cellprovtagning är påverkad.

Läs mer här.


28 procent av cancerfallen kopplas till livsstilsfaktorer

Cancer är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och statistik från Socialstyrelsens cancerregister visar att det årliga antalet nyupptäckta fall ökade med 21 procent mellan 2008 och 2018. Huvudorsakerna till den kraftiga ökningen är att befolkningen växer och att vi lever allt längre så att fler når de åldrar då risken att utveckla cancer är som högst. Andra faktorer som bidrar är förändringar i levnadsvanemönster och miljörisker. 

Läs hela rapporten från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi här.


Topplista december 2020 publicerad

Den 4 december publicerade RCC Sydöst den senaste topplistan. Topplistan redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret.

Under den rådande situationen gällande Covid-19 har RCC all förståelse för om många vårdenheter inte har kunnat prioritera canceranmälningar. Vi väljer dock att ändå skicka ut listor över saknade canceranmälningar enligt vår årsplanering, då belastningen på sjukvården kan variera.

Gå in här och titta hur din klinik ligger till!

Läs mer här.

Vill du rapportera elektroniskt? Ansök om behörighet idag!

Ansökan om användarkonto för INCA finns här.


Nu lanseras Min vårdplan peniscancer

Idag lanserar RCC Min vårdplan peniscancer, den andra diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras på cancercentrum.se för verksamheter som vill erbjuda patienterna MVP peniscancer på papper. Den digitala versionen lanseras på 1177 Vårdguiden fredagen den 1 februari.

Läs mer här.


Skillnader i läkemedelsregistreringen försvårar uppföljning

RCC följer årligen upp om användningen av nya cancerläkemedel följer EMAs godkända indikationer och NT-rådets rekommendationer. Uppföljningen ska identifiera eventuella regionala skillnader i användning och implementering i syfte att eftersträva en optimal och jämlik tillgång till cancerläkemedel i hela landet. Regionernas inrapportering måste dock bli mycket bättre för att regionala jämförelser ska bli meningsfulla.

Läs mer här.


Ny uppföljningsmetod visar på långsam introduktion av nytt cancerläkemedel

Införandet av läkemedlet abirateron i den svenska prostatacancervården gick långsamt och verksamheternas följsamhet till begränsningarna i användningen var låg. Det visar en ny studie som bygger på en kombination av färska data från tre register som regelbundet sammanförs i Statistikspåret på Socialstyrelsen.

Läs mer här.


Enkel behandlingsmetod ger patienter ökad livskvalitet

Regionalt cancercentrum har producerat en film som beskriver hur behandlingen PTNS (Perkutan tibialis nervstimulering) går till. Filmen är framtagen för sjukvårdspersonal som vill veta mer om PTNS, en behandling för patienter med överaktiv blåsa och avföringsinkontinens.

Läs mer här.


Cancervård med patientfokus kräver patientmedverkan

Goda förutsättningar för patient- och närståendemedverkan är väsentligt för utveckling av en personcentrerad och säker cancervård. Patienters och närståendes upplevelser och synpunkter behövs inte bara i utvecklingen av vården utan också för att stärka patientens ställning och möjlighet till delaktighet. Det är därför nödvändigt med patient- och närståendeföreträdare inom RCCs arbete, och att dessa stöttas på bästa sätt.

Läs mer här.


Samtliga patientöversikter lanserade – implementering under 2021

Idag lanseras de sista två patientöversikterna inom projektet för patientöversikter i cancervården – för myelom och för cancer i centrala nervsystemet. Det betyder att samtliga åtta patientöversikter nu är tillgängliga att implementeras i cancervården.

Läs mer här.

Stödet till kliniker vid införande av patientöversikter fortsätter

Det stöd som diagnoskoordinatorerna utgör vid införandet av patientöversikter i cancervården fortsätter under hela 2021. Detta tack vare utökad finansiering från RCC i samverkan och Sjöbergstiftelsen.

Läs mer här.


RCC Uppsala Örebro byter namn till RCC Mellansverige

Uppsala Örebro sjukvårdsregion byter namn till Sjukvårdsregion Mellansverige, vilket innebär att även RCC Uppsala Örebro byter namn. Nytt namn blir RCC Mellansverige.

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

Reviderade vårdprogram, godkända och publicerade:

Remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Aggressiva B-cellslymfom, NVP
  • Hypofystumörer, NVP
  • Livmoderhalscancerprevention, NVP
  • Livmoderkroppscancer, NVP
  • Myelom, NVP
  • Neuroendokrina buktumörer, NVP
  • Prostatacancer, NVP och SVF
  • Tjock- och ändtarmscancer, NVP

Med anledning av covid-19-pandemin har svarstiden förlängts till den 15 februari 2021.

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


Webbsändningar

RCC arrangerar webbinarier och webbsändningar som berör olika ämnen inom cancervård. Här kan du se sändningarna i efterhand.


Kontakt med RCC Sydöst jul och nyår

RCC Sydösts kansli är bortsett från helgdagar bemannat under jul- och nyårsveckorna, dock ej fulltaligt. Vi ber er därför att ha överseende med att det eventuellt kan ta längre tid att få svar än vanligt.

Vill du komma i kontakt med oss, hör i första hand av dig till: rccsydost@regionostergotland.se eller 010-103 35 05.

Övriga kontaktuppgifter hittar du här.

RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin