SENASTE NYTT OM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
Har du problem med visningen? Se e-nytt i online i din webbläsare →

2020-12-01

20% rabatt på alla produkter fram till jul

20% rabatt på alla produkter fram till jul!

Passa på att beställa våra produkter innan året är slut. Vi ger 20% rabatt på hela vårt sortiment fram till jul. Rabatten gäller på ordinariepris och kan inte kombineras med andra rabatter. Rabatten gäller inte på katalogen Programväljaren eller på fraktkostnad.

Använd rabattkoden Jul2020 när du kommer till kassan i webbshopen här på hemsidan så dras rabatten innan du skickar din beställning. Du kan också skicka ett mejl med din beställning direkt till order@tremedia.se.

Observera!
Priserna som visas i webbshopen är ordinariepriser och rabatten dras först efter du lagt in rabattkoden i kassan

 
Gå till webbshopen →
 
 

Vad gör du och dina elever vid inställt Öppet Hus?

Bild på provblad ur högskoleprovet

Annorlunda Öppet Hus i år

På grund av årets pandemi ser gymnasieskolornas Öppet Hus och besöksdagar annolunda ut i höst och sannolikt även efter årsskiftet.

I år erbjuder skolor andra alternativ som till exempel prova-på-dag, Öppet-hus-vecka med olika besökstider, digitalt Öppet Hus.

Eftersom varje skola har sin egen lösning uppmanas elever och föräldrar att gå in på skolornas webbplatser för mer information alternativt ta direktkontakt med skolorna.

Hur kan du förbereda dig vid inställt Öppet Hus? 

Förbered dig genom att skaffa Programväljaren. Där finns uppdaterad och neutralt presenterad information om gymnasieskolans olika program och inriktningar, både i text och bild. Texterna ger dig det behöver veta och bilderna ger dig känslan av hur det är att läsa det program du är intresserad av. Totalt 96 sidor användbar information inför gymnasievalet.

Som komplement till Programväljaren finns Programväljarkollen som är en quiz som förbereder inför gymnasievalet och ökar möjligheterna till ett väl underbyggt gymnasieval. Quizen är online och tillgängligt dygnet runt och är anpassat för smartphone, läsplatta och PC. Under hösten har knappt 6000 gjort quizen. Prova du också!

 
Ta mig till Programväljaren →
 
 
Jag vill till quizet Programväljarkollen →
 
 

Vårens högskolekurser för studie- och yrkesvägledare

Våren 2021 erbjuder Skolverket högskolekurser inom vägledning för olika skolformer. Kurserna har olika fokusområden och omfattning. Mer detaljerad information om innehåll och anmälan hittar du via länkarna nedan.

Att vägleda nyanlända vuxna
Under kursen får lärare och studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen möjligheter att utveckla kunskaperna i karriärplanering för nyanlända vuxna.

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning
Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder? Kursen ger dig en översikt av teorier, metoder och verktyg för att reflektera, analysera och förstå studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Introduktion till karriärlärande
Hur kan våra elever får mer av karriärlärande under sin utbildning? Utveckla dina kunskaper om karriärlärande i din roll som studie- och yrkesvägledare eller lärare.

Studie- och yrkesvägledning i migration – att stödja nyanländas karriärprocesser
En kurs för att utveckla studie- och yrkesvägledningen med syfte att skapa goda förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elever att orientera sig inom utbildning och arbetsliv.

 
Gå till webbplatsen skolverket.se →
 
 

Elever saknar kunskap om arbetsmarknaden

Hjälp

Elever på gymnasiet uppfattar i allt mindre utsträckning att skolan förbereder dem för arbetsmarknaden. Inställningen till fackligt medlemskap är i huvudsak positiv men det är oklart för vissa elevgrupper vilken roll fackförbunden har.

Tankesmedjan Arena idé har nyligen publicerat en rapport om ungdomars inställning till och kännedom om fackföreningar och arbetsmarknad.

Knappt hälften, 43 procent, av gymnasieleverna anser att skolan har förberett dem tillräckligt för arbetsmarknaden. Det är en minskning med 15 procentenheter jämfört med en liknande studie för tio år sedan.

 
Läs mer på lararen.se →
 
 

Klarar du dessa 3 frågor är du grym!

Hjälp

1. Vad kan du använda för att beskriva ett jobb på 3 sekunder? Ledtråd i texten nedan

2. Med vad kan du beskriva minst 40 jobb på en och samma gång? Ledtråd i texten nedan

3. Hur kan du göra om du i bild vill beskriva olika jobb för någon som är på andra sidan jordklotet? Ledtråd i texten nedan

 

Jag tror att du är grym! 

Och då menar jag inte grym på det traditionellt tolkade sättet som skoningslös och brutal. Nä jag menar att du är grym på det andra sättet, det vill säga väldigt bra och mycket skicklig.

Språket är ju lite spännande och ibland förvillande genom att ordens betydelse i vissa fall utökas (t ex grym), vissa ord tillkommer (mobilzombie) och andra slutar vi använda (äggört numera kallad aubergine) .

Lite samma sak är det med yrken och titlar. De kan byta namn (från sjukgymnast till fysioterapeut) samtidigt som nya tillkommer (vertikalodlare) och andra försvinner (mjölkbud).

Blunda om du inte vill veta ledtrådarna till frågorna: Fråga 1: Kortlek,  Fråga 2: Affisch, Fråga 3: Digital produkt

Här är några exempel på titlar som ändrats för att bli mer könstneutrala.
Jag känner på mig att du vet att tjänsteman numera benämns tjänsteperson. Och jag är säker på att du inte säger sjuksköterska utan sjukvårdare. Och du har koll på att det inte heter brandman va? -  Just det, det heter ju brandbekämpare. Och jag är övertygad om att du inte säger flygvärdinna utan att du använder den korrekta titeln flygpersonal.

Det var mina exempel - Du kan säkert fler exempel!!

Och bara för att du hängt med ända hit så kommer här nedan de rätta svaren på frågorna (som jag har på känn att du redan listat ut = grymt jobbat!)

PS - Du kommer ha stor nytta av svaren i ditt jobb😀

 

 
Svar på fråga 1 →
 
 
Svar på fråga 2 →
 
 
Svar på fråga 3 →
 
 

Fler examinerades från yrkeshögskolan 2019

Antalet som examinerades från yrkeshögskoleutbildningar 2019 ökade med sju procent jämfört med tidigare år, men examensgraden har minskat något för både kvinnor och män. Det är fortsatt fler kvinnor än män som examineras från yrkeshögskoleutbildningar.

Totalt examinerades 14 500 från yrkeshögskoleutbildningar 2019. Det är en ökning med 1 000 examinerade jämfört med 2018. Antalet kvinnor ökade mest, med drygt 700. Kvinnors andel av de examinerade har över tid varit större än männens och uppgår nu till 59 procent.

 
Läs mer på scb.se →
 
 

Korta utbildningar blev en succé direkt”

Yrkeshögskolans korta utbildningar har på mindre än ett år efter lanseringen fått stor uppmärksamhet. Efterfrågan från både studerande och arbetsliv har varit stor och till nästa år planerar regeringen en storsatsning på ytterligare 100 miljoner kronor. För den som vill bedriva en kort utbildning öppnar ansökan i februari nästa år.

 
Läs mer på myh.se →
 
 

Ny rapport: Utbildning under påverkan av coronapandemin i grundskolan och grundsärskolan

Under början av hösten 2020 har Skolinspektionen genomfört en granskning baserad på intervjuer med rektorer och ett urval elever på 260 grundskolor och grundsärskolor. Under intervjun fick rektorerna och eleverna göra egna skattningar av hur arbetet har gått och vilka eventuella utmaningar som kvarstår under höstterminen.

 
Läs mer på skolinspektionen.se →
 
 

Digital rekryteringsmässa för att hitta kompetens utanför Sverige

Många arbetsgivare har svårt att hitta personal med rätt kompetens i Sverige och behöver söka även utomlands. Eftersom det är olämpligt att träffas fysiskt anordnar Arbetsförmedlingen den 26 november en digital rekryteringsmässa där 21 arbetsgivare erbjuder 300 lediga tjänster.

 
Läs mer på arbetsformedlingen.se →
 
 

Stor ökning av examinerade vid universitet och högskolor

Ny statistik från UKÄ visar att 9 procent fler examinerades från universitet och högskolor 2019/20 i jämförelse med föregående läsår. Totalt tog över 71 900 personer en examen på grundnivå och avancerad nivå.

Ökningen är jämnt spridd över generella examina och yrkesexamina. Bland generella examina var det kandidatexamina och masterexamina som ökade mest. Bland yrkesexamina var det grundlärarexamina, ämneslärarexamina och specialistsjuksköterskeexamina.

 
Läs mer på uka.se →
 
 

Över 10 000 jobb under #jobbjustnu

Arbetsförmedlingens hashtag #jobbjustnu är en samlingsplats på Platsbanken där arbetsgivare som behöver personal omgående annonserar. I dag finns över 10 000 jobb under #jobbjustnu.

Pandemin har lett till ett allvarligt läge på arbetsmarknaden med hög arbetslöshet. Samtidigt finns det branscher som har ett ökat behov av personal och i många fall behöver de rekrytera snabbt. Sedan #jobbjustnu lanserades som en samlingsplats för snabba jobb på Platsbanken har antalet rekryteringsannonser under hashtaggen vuxit stadigt. Under september månad tillkom cirka 4 000 nya jobb i #jobbjustnu varje vecka medan det under de två första veckorna i november var över 6 000.

– Läget på arbetsmarknaden är fortfarande allvarligt, men den här hashtaggen visar ändå att det finns branscher som fortfarande behöver rekrytera. Dessutom reflekterar den även annonseringen generellt, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingens analysavdelning.

 
Läs mer på arbetsformedlingen.se →
 
 

Projekt Valideringslyft beviljat av Svenska ESF-rådet

Myndigheten för yrkeshögskolan har blivit beviljade medel från Europeiska socialfonden för projekt Valideringslyft. Målet med projektet är att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning.

 
Läs mer på myh.se →
 
 

Antalet skrivande vid högskoleprovet kan begränsas

Regeringen möjliggör nu för Universitets- och högskolerådet att kunna införa en 19-årsgräns för deltagande i högskoleprovet samt att kunna besluta om ett tak för antalet provskrivare om det behövs av smittskyddsskäl. Åtgärderna ger bättre förutsättningar för att högskoleprovet ska kunna genomföras smittskyddsäkert under våren, men det är ytterst det aktuella smittläget som avgör.

 
Läs mer på regeringen.se →
 
 

Digitala produkter

iGlappet och sen – En onlinekurs av Leif Andergren
Detta är en onlinekurs på cirka 100 minuter uppdelad på 15 avsnitt eller moment med mellanliggande reflektionsuppgifter. Du ser den när du vill och i din egen takt. Boken iGlappet ingår.

Presentation Programväljaren
Presentation Programväljaren hjälper dig att på ett enkelt och överskådligt sätt presentera det som är viktigt att veta om gymnasieskolan. Den är tänkt att användas vid klassgenomgångar, föräldramöten och liknande sammanhang. Presentationen innehåller fotografier från alla gymnasieprogram och inriktningar och här finns även många foton från arbetsplatser. Fotona visar på elever och personal som gör saker som på ett bra sätt representerar respektive gymnasieprogram.

Planera ditt gymnasieval
Planera ditt gymnasieval är en PowerPoint-serie som presenterar gymnasieskolan på ett sätt som passar elever i åk 7 och 8.

PowerPoint om gymnasiesärskolan
Presentationen om Gymnasiesärskolan är gjord i PowerPoint. Den är tänkt att användas som underlag för genomgångar med elever och föräldrar, enskilt eller i grupp. Presentationen innehåller 39 bilder men tanken är att du själv ska kunna anpassa din presentation utifrån dina elever och deras föräldrar.

Digitala Jobbkort
Detta är en digitalisering av vår kortlek Jobbkort och innehåller 110 bilder/fotografier på människor inom vitt skilda arbetsområden. Tillsammans med bilderna levereras en handledning på hur du kan använda filerna och samtliga bilder är numrerade för att underlätta distansarbete.

FILMEN – Choice & Brainy möter framtiden
Det nya konceptet innehåller film, PowerPoint-bilder med elevuppdrag och en digital pedagoghandledning med teorianknytning till varje kapitel. Nu halva priset!

Att söka till högskolan: PowerPoint
Presentationen vänder sig till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolan och komvux eller inom andra områden där du ansvarar för studieinformation till unga vuxna.

Här finns information för både utbildningar som startar innan 1 juni 2022  och utbildningar som startar efter juni 2022.

Eftergymnasiala studievägar: PowerPoint
"Eftergymnasiala studievägar" är en PowerPoint-serie för dig som ska presentera alla de möjligheter till studier som finns efter gymnasieskolan. Serien vänder sig till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolan och komvux eller inom andra områden där du ansvarar för studieinformation till unga vuxna.

 
Tremedias samliga produkter →
 
 

Följ oss gärna på Facebook
och besök vår hemsida med webbshop!

FacebookHome Page

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här →

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2020