Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

                   Nyhetsbrev november 2020


Verktyg för prao - Mönster för prao - Nätverksträff för Samverka.nu - Nya sätt att arbeta med prao - Att tänka långsiktigt - Nytt event - Samarbete med Framtidens Fordonsverkstad - Sensemaker


Den 1 december är det dags för PRIS stora event med fokus på verktyg för prao och samverkan mellan kommun och arbetsgivare. Sprid gärna i era nätverk!

Det finns önskemål och behov av att nätverka; 10 nov samlades man kring Samverka.nu För att nätverken ska fortleva efter projektets slut och på ett naturligt sätt kunna kopplas till de befintliga nätverken i Skåne behöver kommunerna ”äga” nätverken.

I de kommunala prao-processerna ser vi hur både den första kartläggningen av kommunerna men också den checklista som gjordes under kick-offen används som arbetsredskap för att dra upp mål för prao-arbetet. PRIS arbetar just nu med att ta fram ett gemensamt arbetsdokument för kommunerna som en grund för det fortsatta arbetet med att skapa en likvärdig prao i Skåne.

Trevlig läsning!

Projektgruppen PRIS-Prao i Skåne


Verktyg för prao

Välkomna till en digital konferens 1 dec 2020. 

Verktyg för prao ger dig som arbetar med praofrågor, eller tar emot prao, ytterligare metoder, modeller och kunskaper för att utveckla arbetet med prao. Workshop och programpunkter är relevanta för såväl prao-anordnaren som för arbetsgivaren. Hur ska man tänka kring ungas arbetsmiljö? Hur ska man organisera praon? Hur visar man sig som en attraktiv arbetsgivare? Mötet mellan kommun, arbetsgivare och andra organisationer som på olika sätt stöttar praon utgör kärnan för dagen.

Välkomna tisdag den 1 december kl 11.00-15.00, för arbetsgivare kl 13.00-15.00

KLICKA HÄR FÖR PROGRAM OCH LÄNK TILL ANMÄLAN

Konferensen teckenspråkstolkas för en hög tillgänglighet för alla. Vi hoppas att god tillgänglighet gör att konferensen sprids till olika specialskolor och andra skolformer.

Arrangörer: PRIS - Prao i Skåne & UF (Ung företagsamhet).


Mönster för prao-arbetet i Skåne

I samband med PRIS:s kickoff den 10 sept besvarades en checklista av kommunerna. Frågorna handlade om arbetet med prao i Skåne. Resultatet ger en ögonblicksbild över hur prao-arbetet är organiserat.     

Planer för prao och uppföljning av arbetet i kommunerna: Kommun-övergripande planer finns i de flesta kommuner. Men planer för enskilda skolor eller uttalade mål för prao, såsom till exempel jämställd prao, är mindre vanligt. 

Uppföljningen av praon i kommunerna sker i högre grad på enskilda skolor och i mindre utsträckning på förvaltningsnivå (trots att planerna för prao oftare avser kommunen som helhet och inte enskilda skolor).

Praktiska arbetet före, under och efter praon: Stödet till eleverna varierar mycket. Många kommuner förbereder praon med eleverna i någon form, men färre efterarbetar. Det saknas ofta gemensamma strategier för praoarbetet i kommunerna.

Information till arbetsgivare om prao: Knappt hälften av kommunerna erbjuder tips och stöd om praoupplägg och handledar-utbildningar. Det är sällsynt med stöd kring bemötande av unga med funktionsnedsättning eller hur man kan arbeta för en jämställd prao.

Kommunen som arbetsgivare: Utveckling av ett systematiskt arbete för att erbjuda prao i de egna verksamheterna är ett påtagligt utvecklingsområde för de skånska kommunerna.

Information om prao till vårdnadshavare är ett relativt utbyggt arbete.

Tillgänglighetsaspekter kring informationen om prao: Det finns en generell brist på jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering inom arbetet med prao i Skåne. Detta gäller allt från styrdokument och riktlinjer till information om, och genomförande av, praoarbetet.

Hur har kommunerna löst praon under covid-19-pandemin? Antingen har praon ställts in eller skjutits upp. Kommunerna har utvecklat en alternativ prao i skolan med undervisning inriktad på arbetslivskunskap. I ett fåtal kommuner har praon helt eller delvis kunnat genomföras enligt plan.


Nätverksträff för Samverka.nu

Många kommunadministratörer av det digitala verktyget Samverka.nu ville diskutera användningen och eventuell förbättring av verktyget. PRIS hjälpte Ulrika Nilsson från Ängelholms kommun & Jenny Eskilsson från Hässleholms kommun att arrangera en nätverksträff den 10 november, där Patrick Aspling från verktyget medverkade.

Nya funktioner diskuterades och föreslogs. Resultatet av dessa önskemål har skickats ut i form av en enkät till kommunadministratörer i de 27 kommuner i Skåne som använder sig av Samverka.nu. Enkäten innehåller en sammanställning över önskemålen där alla nu får rösta på inkomna förslag, vilket ska resulterar i en prioriteringslista för den vidare utvecklingen av Samverka.nu.

På mötet diskuterades även fördelarna med att arbeta vidare med nätverksträffar även efter PRIS:s projekttid, med syftet att fortsätta dela på ansvaret för att skapa hållbara strukturer för prao-arbetet i Skåne. Om det slås ihop med befintliga eller resulterar i ett, två eller tre stycken olika nya nätverk med olika inriktningar; verktyg, samarbete för prao skola-arbetsliv, SYV hela skolans ansvar är i dagsläget inte klart. Men ni kan vara säkra på att Ulrika och Jenny nu tillsammans funderar över bästa sätt att växla upp eller bygga fortsatta framtida nätverk, fortsättning följer!


Nya sätt att arbeta med prao

Som en följd av Region Skånes skärpta allmänna råd (Covid-19) har ytterligare skolor ställt in den prao som ännu inte genomförts under höstterminen 2020. 

Här har vi samlat tips och länkar till sidor med information om hur man kan jobba med prao när den traditionella praon inte går att genomföra som planerat.

Bjuv

Redan i våras beslutade Bjuvs kommun att ställa in den traditionella praon och jobba på ett nytt sätt under hösten. De lyckades involvera hela skolan med ett framgångsrikt resultat. Mer om hur de gjorde kan du läsa här:

Pedagogsajten - istället för prao

 

 7 tips

Göteborgsregionen ger sju tips och exempel på bra sätt att jobba med en alternativ prao.

Sju tips från Göteborgsregionen

 

Syvonline

Syvonline har samlat material som kan användas för att arbeta med ett integrerat skola- och arbetslivsperspektiv i undervisningen.

syvonline


Att tänka långsiktigt när vi tänker annorlunda

När vi tvingas tänka annorlunda och kreativt kring praoarbetet – glöm inte att också tänka långsiktigt! Mycket av det material och nya arbetssätt som skapas nu, som ett alternativ till prao, kan med fördel bli ett komplement till den traditionella praon. Exempelvis kan materialet användas till för- och efterarbete kring prao; ett sätt att jobba med elevers valkompetens redan innan de väljer praoplats. Nu är det också ett bra tillfälle att involvera lärarna i perspektivet skola - arbetsliv i större utsträckning är tidigare.


Nytt event den 5 maj 2021

Reservera redan nu PRIS nästa event i din kalender. Då är det fullt fokus på temat Jämställdhet och likvärdig prao. Enligt checklistans svar så finns det en generell brist på jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering inom arbetet med prao i Skåne. Det är ett påtagligt utvecklingsområde som ligger väl i linje med projektets ambitioner. Både kommuner och arbetsgivare har efterfrågat stöd från PRIS. Den 5 maj sätter vi extra ljus på frågan.


ESF-projektet Framtidens Fordonsverkstad samarbetar med PRIS

Syftet är att stödja Sveriges Fordonsverkstäders Förenings  (SFVF:s) medlemsföretag i arbetet med att bli attraktiva prao-platser för kommande medarbetare i branschen. Bo Ericsson, VD för Sveriges Fordonsverkstäders Förening säger: - Att väcka intresset bland unga för vår bransch, redan innan man väljer till gymnasiet, är en överlevnadsfråga för fordonsbranschen.

LÄS MER HÄR


Ungdomars perspektiv på prao 

Genom analysverktyget Sensemaker pågår under hösten insamling av praoupplevelser från elever runt om i Skåne. Eleverna har själva fått skatta sina svar enligt trianglar eller skalor. Förtätningar och mönster kring praoupplevelsen framträder på ett tydligt sätt när man får upp ögonen för de aggregerade svaren.

Hittills har 405 elever svarat och vi vill gärna få fler svar. Så har dina elever ännu ej svarat på enkäten, ge dem länken och uppmuntra dem att svara. Hör av dig till någon av PRIS:s delprojektledare om du inte har fått länken.

Vi bjuder på några härliga citat från Skånes prao-elever:

Vad tänkte du när du valde prao-plats?

"Att man lärde sig hur det är att jobb, för vissa elever tror det är enklare än att plugga men jag tycker tvärtom. Jag tycker att personalen var snälla,Och att man ska äta snabbt för man måste hålla tider om man ska behålla ditt jobb."

"Jag tycker nog att viktigast var att jag fick prova på hur det är att jobba på riktigt eftersom att man kanske innan trodde att det skulle vara på ett sätt som det egentligen kanske inte var. Mest intressant var att få träffa nytt folk och lära känna nya personer."

Vilka råd skulle du ge en annan elev som ska praoa där du praoade?

"Att man väljer något som man gillar, eller så kan du testa något som du inte har testat förut. Var glad för om du är glad så blir det en underbar dag. Att vara motiverad för då kan man bättre."

"Stressa inte över mycket för de som jobbar där är jättetrevliga och kommer ta väl hand om dig."

Vad tar du med dig från praon till ditt kommande arbetsliv?

"Att jobba är inte roligt men ibland kan det vara mysigt, speciellt när man har rast och när man åker hem."


Följ oss på LinkedIn "PRIS-Prao i Skåne"

linkedin


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.