Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Säkerhet, hälsa och miljö

En av de viktigaste sakerna på en arbetsplats är att personalen mår bra och se till att någon inte råkar ut för en olyckshändelse. Tyvärr är inte detta någon självklarhet utan vi måste aktivt arbeta för att skapa en säker arbetsplats.

I vårt kommittéarbete går detta som en röd tråd och vi arbetar inom olika områden för att skapa en bra arbetsplats för underhållspersonalen samt även kunna påverka miljön utifrån ett underhållsperspektiv.

Syftet med kommittén Säkerhet, hälsa och miljö är att samla representanter som är verksamma inom området för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Här ingår även att bevaka vad som händer både nationellt och internationellt samt bevaka de lagar och bestämmelser som påverkar underhållsverksamheten.

Delta i kommittéarbetet!

Genom att delta i kommittéarbetet har du en unik chans att utforma arbetet och bidra till dess utveckling för att skapa framtidens arbetsplats. Vi tror att du brinner för området säkerhet, hälsa och miljö samt har god insikt om de möjligheter som finns inom området.

Det kommer att vara en spännande blandning av ämnen som kommer tas upp kring hur vi skapar en bättre framtid, både ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv. Vi kommer även att se över hur underhållet påverkar den hållbara utvecklingen.

Kommittéledaren Maria Brus Lundell från Scania Industrial Maintenance säger att "vi behöver bygga en stabil grund för det framtida arbetsmiljöarbetet för att kunna skapa säkrare arbetsplatser där människor trivs och mår bra. Exempel på viktiga frågor är bland annat hur den nya tekniken kommer att påverka underhållsarbetet? Det kommer även handla om hur vi skapar ett hållbart underhåll och vad vi behöver göra tillsammans för att nå framgång."

Den 10 december, kl. 09.00-10.00, anordnar vi ett digitalt uppstartsmöte inom kommittén Säkerhet, hälsa och miljö! Anmäl dig här!


Resultatet från medlemsenkäten

Varje år skickar vi ut en medlemsenkät för att få reda på vad vi kan göra för att bli ännu bättre och skapa ökad medlemsnytta.

Vi tackar alla som har svarat och det har varit många bra tips och idéer som kommit in till oss. Arbetet med att sammanställa materialet har påbörjats och därefter ser vi över vilka områden som ska prioriteras.

Återigen ser vi att förtroendet är högt för föreningen och att vi tydligt påvisar nyttan med underhåll för att kunna öka driftsäkerheten och stärka konkurrenskraften inom svenskt näringsliv.

För er som ännu inte svarat på enkäten har möjlighet att göra det fram till den 13/12 via denna länk: Medlemsenkät (kräver medlemsinloggning).


På ny adress!

Som en blixt från klar himmel fick vi beskedet om att vi behövde flytta kansliet till annan adress. Tack vare samlade resurser lyckades vi hitta nytt kontor och genomföra själva flytten under mindre än två veckor!

Numera är kansliet lokaliserat i Alvik, väster om Stockholm och den nya adressen är Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma.

Med närhet till både tunnelbana, ca 10 minuter från Centralen, och tvärbanan samt en mängd restauranger och en närbelägen konferensanläggning är läget optimalt. Det finns även hotell och gott om parkeringsmöjligheter i området.

Att det ligger i direkt anslutning till Mälaren med mycket vacker omgivning gör det ännu bättre och är värt ett besök. Kom förbi så bjuder vi på fika och rundvandring i de nya lokalerna!


Prova på att vara medlem

Det har varit ett stort intresse av att prova ett medlemskap i föreningen och få möjlighet att ta del av allt vi har att erbjuda.

Har ni ännu inte tagit chansen att kostnadsfritt prova på ett medlemskap i Svenskt Underhåll fram till den 31 december 2020 eller få en generös rabatt på nästa års medlemsavgift så kan ni göra det nu!

Genom att vara medlem i Svenskt Underhåll får ni bland annat:

 • Tillgång till vårt nätverk för att skapa nya kontakter och inhämta nya kunskaper.
 • Möjlighet att utbyta erfarenheter med era kollegor inom underhållsbranschen.
 • Delta på våra kommittémöten, webbkonferenser och andra medlemsaktiviteter.
 • Medlemspriser på våra event, exempelvis konferenser och workshops.
 • Förmånligt pris på EFNMS tentamen för underhållspersonal.
 • Åtkomst till vår medlemsportal, fylld med matnyttigt material.
 • Tillgång till digitala utgåvor av branschtidningarna U&D och MaintWorld.

Men framför allt har ni möjligheten att kunna påverka underhållet i Sverige på både kort och lång sikt för att därigenom kunna öka driftsäkerheten i er verksamhet.

Ta del av vårt erbjudande här!


Välkommen till Underhållsdagarna den 15-16 mars 2021! Med ett brett startfält med föredragshållare som talar om en rad olika ämnen, från nutid till framtid, kommer vi att ge dig en högkvalitativ konferens!

Den 15 mars:

 • Underhållets betydelse för framtidens produktion | Mikael Jansson, Jernbro Industrial Services 
 • Beställarkompetens – A och O för rätt upphandling | Roger Allen, Nodra AB
 • Kvalitetssäkrat underhåll | Lars Uddén, GKN Aerospace
 • Effekter av ett gemensamt förebyggande underhåll | Henning Ekström, BillerudKorsnäs
 • Säkert underhåll i praktiken | Anders Eliason, Stockholm Exergi

Den 16 mars:

 • Digital informationshantering | Martin Hjärtström, Kaunis Iron
 • Förebyggande underhåll på distans | Elin Löfvendahl, ABB Industrial Automation
 • Ny teknik för tillståndskontroll och felsökning | Patrik Larsson, Uddeholm
 • Den digitala tvillingen flyttar in | Mats Dunmar, Skanska
 • AI för optimering av underhållet | Mikael Ankerfors, AFRY

Boka in den 15-16 mars 2021 i kalendern redan nu!

Underhållsdagarna arrangeras i samarbete med branschtidningen U&D.

Läs mer och anmäl dig på: www.underhallsdagarna.se.

Mikael Jansson
Jernbro

Roger Allen
Nodra

Lars Uddén
GKN Aerospace

Henning Ekström
BillerudKorsnäs

Anders Eliason
Stockholm Exergi

Martin Hjärtström
Kaunis Iron

Elin Löfvendahl
ABB

Mats Dunmar
Skanska

Mikael Ankerfors
AFRY


Med anledning av det osäkra läget kring Covid-19 har vi pausat våra fysiska aktiviteter fram till våren. Nu tar vi fram en ny uppsättning webbkonferenser som vi planerar att genomföra under hösten/vintern. Läs mer på vår hemsida eller sociala medier för uppdaterad information.

15-16 mars 2021: Underhållsdagarna

I samarbete med branschtidningen U&D bjuder vi traditionsenligt på en konferens med många intressanta och matnyttiga föredrag inom underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar. Läs mer och anmäl er här!

Tentamen för underhållsledare

25 mars 2021, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS bedöms underhållsledares kunskaper och färdigheter.

Sista anmälningsdag är 11 mars 2021!

Läs mer om tentamen här!

Tentamen för underhållstekniker

26 mars 2021, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS bedöms underhållsteknikers kunskaper och färdigheter.

Sista anmälningsdag är 11 mars 2021!

Läs mer om tentamen här!

29-31 mars 2021: Euromaintenance 2021

Den holländska underhållsföreningen, NVDO, bjuder in detta event där det är tänkt att flera tusen personer inom underhållsbranschen från hela världen kommer att samlas. Eventet innehåller intressanta presentationer, workshops, demonstrationer och en utställning samt företagsbesök i regionen. Läs mer här!


Torsten Ekström, vd för Svenskt Underhåll AB

Underhåll i världsklass!

För att skapa ett underhåll i världsklass måste alla delar i organisationen uppnå världsklass, alltifrån ledningen till utförandet. Hur gör vi för att komma dit och vilka delar är extra viktiga att fokusera på?

I denna kolumn tänkte jag utveckla begreppet och ge min bild av vägen dit och vilka framgångsfaktorer som är extra viktiga att beakta. Det finns kanske andra som tycker och tänker annorlunda och det vore spännande om vi kunde skapa en dialog kring dessa frågor.

Skapa en vision

Det första steget som vi bör ta på vägen för att uppnå ett underhåll i världsklass är att fundera ut vart vi är på väg någonstans och vad vill vi uppnå.

Vi kallar detta en vision och den ska formuleras som ett ouppnåbart mål, mer som en långsiktig strävan än ett mål att nå. Den måste vara enkel att förstå, lätt att ta till sig och något som alla kan samlas kring.

För att förtydliga vikten av visionen tar jag exemplet om Alice (i underlandet) när hon möter Kanin vid ett vägskäl:

Alice: "Kanin, kan du berätta vilken väg jag bör ta?"

Kanin: "Det beror på vart du ska någonstans."

Alice: "Tja, det spelar egentligen inte så stor roll."

Kanin: "Då spelar det ingen roll vilken väg du tar."

Se därför visionen som en vägvisare som förtydligar vart vi ska någonstans. Därför är det även viktigt att den är så tydlig som möjligt.

Vissa har just begreppet "Underhåll i världsklass" som sin vision och visst är det både klatschigt och något att samlas kring. Dock måste vi definiera vad ett underhåll i världsklass innebär för att den ska bli tydlig.

En mindre klatschig, men betydligt tydligare vision kan vara: "Vi ska bara ha planerade underhållsrelaterade stopp i våra mest kritiska utrustningar för att leverera driftsäkerhet på ett säkert sätt".

Vi inser snabbt att detta är ouppnåeligt, en utopi, men vi har tydligt definierat vad vi strävar mot. Det går även bra att bryta ned denna formulering i ett antal mål.

Sätt målen

Ett mål ska vara vad vi kallar "SMART", det vill säga:

 • Specifikt
 • Mätbart
 • Accepterat
 • Realistiskt
 • Tidsatt

Ett sådant mål skulle kunna formuleras: "Under 2021 ska vi uppnå XX% teknisk tillgänglighet till en kostnad på X kSEK". Vi har tydligt definierat vad vi vill uppnå, när målet ska vara uppfyllt och till vilken kostnad.

Att ta med kostnaden är viktigt för att det ska bli både accepterat (från ledningens perspektiv) och samtidigt vara realistiskt, det får inte kosta mer än det smakar.

För att koppla ihop målen med det dagliga arbetet så måste de brytas ner i mer lätthanterliga delmål och för varje sådant skapar vi sedan olika aktiviteter.

Välj ut strategier

Vilka aktiviteter som är mest tillämpliga definieras av de strategier vi väljer avseende vad vi ska göra, vem som ska göra det och när det ska ske.

En viktig del i strategiarbetet är att utföra riskanalyser, d.v.s. värdera sannolikheten och konsekvensen för ett haveri. Hur troligt är det att ett haveri uppstår och vilka effekter/konsekvenser skulle det medföra?

Sannolikheten är lite klurig att få fram och baseras ofta på erfarenheter, vi gör antaganden. Konsekvensen är däremot lättare att definiera eftersom vi ofta vet vad ett haveri medför avseende kostnader och bristkostnader, olyckor, miljöpåverkan etc.

Risktalet (sannolikhet multiplicerat med konsekvens) ger oss en indikation på vad vi bör prioritera och vilken underhållsstrategi vi bör använda på vilken utrustning, förebyggande eller avhjälpande underhåll.

Jag har vid upprepade tillfällen stött på beslutsfattare som tror att ett förebyggande underhåll är den enda strategin för alla utrustningar. Detta är varken optimalt eller speciellt kostnadseffektivt.

På kritisk utrustning bör vi tillämpa ett tillståndsbaserat och/eller förutbestämt underhåll medan vi kan tillåta ett haveri i en "icke-kritisk" utrustning. Vi bör därför skapa en bra blandning av olika underhållsstrategier och inte vara rädda att köra till haveri om det är befogat.

En annan viktig fråga är om vi ska utföra underhållet själva, köpa in delar av det (partnerskap) eller låta en extern leverantör göra det åt (outsourcing)?

Skapa en aktivitetslista

Nu vet vi både vilka aktiviteter som ska göras, på vilket sätt och vem som ska göra dem. Nästa fråga att svara på är när de bör/ska utföras.

Det lättaste svaret är att "det beror på". Här måste vi ta hänsyn till beläggningsgraden och göra en avvägning mellan driftsäkerheten och produktionen. Detta gör vi i samverkan med driften/produktionen, när är det mest optimalt att vi utför underhåll med minsta störning?

Alla aktiviteter samlas ihop till en aktivitetslista där vi anger vem som är ansvarig, vilken prioritet aktiviteten har och när den ska utföras samt vara färdig. Vanligen gör vi detta i ett underhållsystem så att det blir lättare att planera, utföra och följa upp.

När vi väl har satt visionen, brutit ned den i olika mål och delmål samt sammanställt aktiviteterna i en lista kan vi sätta samman organisationen.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Svenskt Underhåll är en del av EFNMS


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma

Tel.: 08-664 09 25, e-post: info@svuh.se, hemsida: www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration

Dataskyddspolicy