____________________

 

Nyhetsbrev

NR 3-2013                      __________________

Antalet SwedSec-licenshavare ökar kraftigt

Efter en helt fantastisk sommar har hösten dragit igång på allvar. På bara några månader har vi gått från 13 000 licenshavare till över 19 000. Och fler räknar vi med att det blir. Även antalet ansluta företag är fler än någonsin, 182 stycken. Det är just nu högtryck bland våra anslutna företag när det gäller SwedSec-frågor och vi på kansliet arbetar för fullt för att upprätthålla en hög servicenivå.

Arbetet med fler yrkesanpassade tester fortsätter och i januari lanseras licensieringstest för specialister. Ytterligare ett yrkesanpassat licensieringstest kommer i juni 2014 och det riktar sig till ledning och kontrollfunktioner.

Men dessförinnan ska den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU) för 2013 genomföras av licenshavare. Om du ännu inte har hunnit med detta är det hög tid nu. Är du intresserad av kunskapskraven för ÅKU 2013 finns de längre ner i nyhetsbrevet.

Katarina Lidén, VD


Fler yrkesanpassade licensieringstester under 2014

Arbetet med att erbjuda fler yrkesanpassade tester fortsätter. I januari kommer licensieringstest för specialister som riktar sig till aktiemäklare, analytiker, fond- och portföljförvaltare, konstruktörer av strukturerade produkter med flera. Specialisterna har redan tidigare omfattats av licenskravet, men från januari 2014 finns ett licensieringstest som är mer anpassat efter deras arbetsuppgifter.

Redan nu går det att ta del av kunskapskraven för licensieringstest för specialister. Du hittar dem här.


I december utgår licensieringstest för värdepappersmarknaden

I takt med att det kommer ytterligare yrkesanpassade licensieringstester kommer licensieringstest för värdepappersmarknaden att utgå i december 2013. För dig som planerar att ta detta test under hösten rekommenderar vi att du gör det i god tid före årsskiftet.

Efter årsskiftet kan de som behöver skriva ett licensieringstest välja bland de två yrkesanpassade licensieringstesterna för rådgivare respektive specialister och i juni 2014 kommer licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner. Läs mer om testerna här.


Fler fondbolag väljer att ansluta sig till SwedSec

De senaste åren har intresset för SwedSec från fondbolag och filialer till utländska fondbolag ökat markant. Bara under 2012 och 2013 har åtta fondbolag anslutit sig vilket gör att knappt 20 fondbolag nu är anslutna.

ODIN Fonder är det senaste att ansluta sig. VD Michael Gunnarsson säger att det primärt är följande anledningar som har gjort att de valt att nu ansluta sig:

– SwedSec står för långsiktighet och är en kvalitetsstämpel i branschen. SwedSec gör dessutom att medarbetarna löpande kompetensutvecklas vilket i sin tur borgar för att kunden känner trygghet, säger Michael Gunnarsson.


Tuffa kunskapskrav utmanar

I januari 2013 införde SwedSec ett licensieringstest för rådgivare. För att bli licensierad krävs bl.a. att rådgivaren klarar ett omfattande licensieringstest.

– Feedbacken vi får är att de kunskaper som testas är de kunskaper som behövs för att göra ett bra jobb, säger Katarina Lidén, VD på SwedSec.

En majoritet av dem som har skrivit licensieringstest för rådgivare svarar att testet är utmanande. 85 procent av respondenterna ger testet 4 eller 5 på en 5-gradig skala avseende svårighetsgrad.

– Det är ett utmanande test och det krävs normalt en hel del studier för att få ett godkänt resultat, säger Katarina Lidén.

Ytterligare feedback från dem som har skrivit testet är att rådgivarna ser en tydlig koppling mellan höga kunskaper och ökad kundnytta.


Stort intresse för SwedSecs informationsträff

Den 20 september genomfördes informationsträffar för SwedSecs ansluta företag kring den nya strukturen med fler yrkesanpassade licensieringstester. Intresset var mycket stort. Det ställdes många frågor, bl.a. om vem som ska genomföra vilket licensieringstest i framtiden.


Nu är det dags för ÅKU 2013

För er som ännu inte har gjort den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU) är det hög tid. I årets ÅKU ingår bl.a. följande:

• Traditionell försäkring – nya utmaningar

• Ränteprodukter som placering

• Strukturerade placeringar

• Kostnadsredovisning av fondavgifter

• Blankning

• Privatekonomi

• AIFMD – regler för fonder som inte är UCITS

Kunskapskraven för ÅKU 2013 kan laddas ner här (pdf). Kontrollera med din arbetsgivare när ÅKU:n ska vara klar.

Nya företag hälsas välkomna

Hittills i år har följande företag anslutit sig till SwedSec:

Aktiv Ränte Rådgivning
i Sverige AB

Aktiv Finans Värdepappersbolag
i Sverige AB

Aqurat
Fondkommisson AB

Case Asset
Management AB

Catella Förmögenhets-
förvaltning AB

Evli Fund Management Company Ltd, Stockholm filial

Fair Investments
Sweden AB

Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag

IPM Informed Portfolio Management AB

Markaryds Sparbank

Mjöbäcks Sparbank

Naventi
Kapitalförvaltning AB

ODIN Fonder, filial till ODIN forvaltning AS, Norge

Solidar Fonder AB

United Securities AB

Du kan se alla anslutna företag här.


Ladda ner kunskapskraven för licensieringstest för specialister här.


Fler än 10 000 har sett vår film om vad det innebär att vara licenshavare. Se den du också.


3 200 sökningar efter licenshavare

Sedan 1 juni har det gjorts fler än 3 200 sökningar på vår webbplats på om en person har aktiv licens. Du kan söka efter licenshavare här.


Vägledning för anmälan av regelöverträdelser

Som stöd för dig som ska anmäla regelöverträdelser till SwedSec finns en vägledning. Den kan laddas ner här eller beställas kostnadsfritt via info@swedsec.se.


Beställ gärna en broschyr om SwedSecs verksamhet via info@swedsec.se.


Använd gärna SwedSecs logotyp

SwedSecs logotyp får användas av SwedSec-anslutna företag vilket fler och fler gör. Hur logotypen får användas framgår av riktlinjerna som går att ladda ner här. Kontakta oss gärna om du har frågor via info@swedsec.se.


Prenumerera på pressmeddelanden

Missa inte SwedSecs pressmeddelanden, t.ex. disciplinnämndens beslut. Du anmäler/skickar in din e-postadress här.


Vi säger hallå till en ny medlem i prövningsnämnden

SwedSecs prövningsnämnd fastställer kunskapskraven som gäller för att få licens. Den svarar också för att innehållet i testerna går i linje med kunskapskraven. Prövningsnämnden bestämmer också kunskapskraven för ÅKU.

Eva Lövgren Frisk, jurist Private Banking, Svenska Handelsbanken har suttit i prövningsnämnden sedan sommaren 2013. Vi ställde några frågor till henne.

Varför tycker du att SwedSec är viktigt? 
– Det är en stor fördel att vi har ett branschorgan som arbetar för att vi håller en god standard på finansiell rådgivning i Sverige. SwedSec är viktigt för att säkerställa att rådgivare som arbetar med rådgivning om placeringar och försäkringar har den kompetens som behövs.

Hur ser du på yrkesanpassade licensieringstester? 
– Det är en fördel att kunna skräddarsy tester eftersom det gäller unika frågor för en unik bransch.

Vad tycker du är det viktigaste för att upprätthålla och öka förtroendet för anställda på värdepappersmarknaden? 
– Att samtliga rådgivare och andra representanter för branschen både har god kompetens och god etik samt tillvaratar kundernas intressen. Vidare är det viktigt att rådgivarna kan förklara så att kunderna förstår vad de köper och även vad de betalar för.

Vilka är prövningsnämndens största utmaning framöver? 
– Att skapa förtroende för vårt eget arbete så att licensiering inte längre blir ett nödvändigt ont utan snarare en del av utbildningen för dem som jobbar på värdepappersmarknaden, ofta med finansiell rådgivning.


Beslut av disciplinnämnden

Hittills i år har SwedSecs disciplinnämnd meddelat nio beslut. Läs besluten här.
Kort om besluten från disciplinnämnden under 2013:

• 14 augusti: SwedSec tilldelar tre rådgivare varsin erinran för att de har lämnat råd som inte var anpassade efter kundernas riskvilja.

• 14 augusti: SwedSec varnar aktiemäklare som själv köpte en stor andel av en kunds aktiepost efter att det anslutna företaget hade mottagit en säljorder på aktieposten från kunden.

• 14 augusti: SwedSec varnar en private banking-rådgivare anställd inom en private bankingenhet som vid 22 tillfällen underlåtit att omedelbart anmäla förändringar i sitt innehav av finansiella instrument.

• 6 maj: SwedSec tilldelar en säljare av finansiella produkter en erinran för att ha röjt sekretessbelagd information genom att skicka sådana uppgifter via e-post till sin make och son. 

• 19 mars: SwedSec varnar en aktiechef som bl.a. genomfört aktieaffärer för företagets räkning utan mandat. Vidare hade han inte rapporterat incidenter i enlighet med interna regler.

• 6 mars: SwedSec varnar en rådgivare som olovligen ändrat räntan på sin sambos konto från 0 till 1,5 procent.

• 15 januari: SwedSec varnar en rådgivare som olovligen överfört pengar från ett internt konto i företaget till sitt eget konto.


Följ SwedSec på:© SwedSec Licensiering AB 2013