Nyhetsbrev från Rågsveds Fastighetsägare - November 2020

Tillsammans för ett tryggare Rågsved

Det övergripande målet för Rågsveds Fastighetsägare är att Rågsved ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende.

Många av de utmaningar som finns i ett område kan bara mötas med ett samarbete över fastighetsgränser och mellan andra aktörer i stadsdelen. Därför är vi glada och stolta över det goda samarbete vi har med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, polisen och andra lokala aktörer.

Rågsvedds Fastighetsägare arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningen har dessutom ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer. Läs mer om BID här.

I bifogad folder kan du läsa mer om föreningen, våra mål och vision och hur vi vill nå dit.


Snart är det jul igen!

Samverkan för trygghet och trivsel kan ske i många former. I Rågsved går fastighetsägare för fjärde året ihop och beställer kransar till sina fastighetsportar. Ett uppskattat och trivselhöjande inslag i utomhusmiljön.

Det kan kännas långt bort men snart är julen här och nu är det hög tid för dig som är medlem i föreningen att beställa julkransar till era portar.

Hur många kransar vill ni ha i år?
För mer information eller för att beställa, maila Sofia Rydergård, Rågsveds Gröna Gårdar på sofia.rydergard@ikanobostader.se


Oriktiga hyresförhållanden

Vi vill påminna om att det finns material att ladda ner från föreningens hemsida avseende oriktiga hyresförhållanden.

Det finns en trapphusinformation som främst riktar sig till den som bor på ett olagligt kontrakt. Det finns också en checklista med samlad kunskap från medlemmar med tips kring hur man kan upptäcka oriktiga hyresförhållanden.


Våld i nära relation

Föreningen har tagit fram material i form av visitkort och information till trapphus, tvättstugor och personalutrymmen avseende våld i nära relation. Materialet kan beställas från föreningen, maila info@ragfast.se så kommer vi överens om hur det levereras.

I samarbete med Alla Kvinnors Hus har föreningen börjat titta på utbildningar för förvaltare och husvärdar, vilket planeras till våren 2021. Utbildningarna kommer att hållas enskilt för varje bostadsbolag och kan ske både på plats och digitalt. En intresseanmälan för att kartlägga antal deltagare har skickats ut, vi hoppas att ni har svarat och uppmuntrar era medarbetare att delta!


Trygghetsdagarna 2020

Trygghetsdagen har arrangerats av föreningen sedan 2017 i samverkan med föreningens bostadsbolag, Stockholms stad och polisen med fokus på våra de boendes miljö där bland annat brandförebyggande information, krisberedskap, trygghetsinventeringar, hälsa, grannsamverkan har varit ämnen under åren. 2020 genomfördes trygghetsdagen under fyra dagar utomhus på Rågsveds torg och i sociala medier.


Trygghetsbesiktningar

- ett bra verktyg i det brottsförebyggande arbetet

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter.

När vi tittar på brotsstatistiken kan vi se en röd tråd mellan trygghetsbesiktade och ännu ej besiktade fastigheter, status på de utförda beiktningarna och var flest inbrott begås.

Trygghetsbesiktningarna är kostnadsfria för våra medlemmar - vill ni boka in en kostnadsfri besiktning maila föreningen på info@ragfast.se.Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebooktwitterlinkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller på annat sätt knuten till föreningen eller för att du har anmält dig till vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.