Nyhetsbrev från Hässeby-Vällingby Fastighetsägare - November 2020

Samverkan är en framgångsfaktor

Att samverkan ger resultat ser vi gång på gång. Hässelby-Vällingby Fastighetsägare deltar bland annat i platssamverkan tillsammans med stadsdelsförvaltningen, polisen och andra lokala aktörer för att öka tryggheten i och attraktionskraften till stadsdelen.

Samverkan kring våld i nära relation är oerhört viktigt och därför har föreningen tillsammans med sina systerföreningar fortsatt att utveckla arbetet. Tillsammans med Alla Kvinnors Hus planerar vi ett utbildningsprogram om våld i nära relation för förvaltare, bovärdar och tekniker som ska genomföras under våren 2021.

Vi genomför också gemensamma trygghetsvandringar där brister i utemiljön protokollförs för åtgärd av den som har rådighet över platsen. Här ser vi att anmärkningarna minskar.

Vårt gemensamma arbete ger resultat tack vare att det finns en god samverkan kring olika utmaningar där stadsdelen, polisen och fastighetsägare kan göra stor skillnad tillsammans.

Föreningen fortsätter arbetet och samarbetet kring oriktiga hyresförhållanden där bland annat den stora kunskapen som finns hos medlemmarna har sammanställts i en checklista.

För drygt ett år sedan trädde lagskärpningarna mot svarthandel med hyreskontrakt, skenbyten, svartuthyrning, ockerhyror och andra missbruk på hyresbostadsmarknaden i kraft. Eftersom nya brottsbestämmelser även införts i folkbokföringslagstiftningen kan man som fastighetsägare samarbeta med Polisen och Skatteverket i ökad utsträckning. Den 9 november arrangerar Fastighetsägarna ett webbinarium: ”Svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning – ett år med den nya lagen”. Här kan du läsa mer och anmäla dig.


Trygghetsvandringar

Nyligen genomförde vi en trygghetsvandring i Grimsta där vi noterade att det dagliga förvaltningsarbetet fungerar mycket bra i området och att anmärkningarna var betydligt färre än förra året. Bland annat såg vi en nu väl upplyst gångväg som åtgärdats av Svenska Bostäder. Läs mer om vandringen här.

En trygghetsvandrings syfte är att identifiera otrygga platser och brister i utemiljön för åtgärd. Detta dokumenteras och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Nästa inpålanerade trygghetsvandring äger rum Måndagen 23 november 2020, kl 16.00-18.00. Vi samlas vid ingången till Åkermyntan centrum, stora parkeringen – Lövkojsgränd 10, Hässelby. Här kan du läsa inbjudan som pdf


Oriktiga hyresförhållanden

Vi vill påminna om att det finns material att ladda ner från föreningens hemsida avseende oriktiga hyresförhållanden.

Det finns en trapphusinformation som främst riktar sig till den som bor på ett olagligt kontrakt. Det finns också en checklista med samlad kunskap från medlemmar med tips kring hur man kan upptäcka oriktiga hyresförhållanden.


Våld i nära relation

Föreningen har tagit fram material i form av visitkort och information till trapphus, tvättstugor och personalutrymmen avseende våld i nära relation. Materialet kan beställas från kansliet, maila jonna.malmback@havafast.se så kommer vi överens om hur det levereras.

I samarbete med Alla Kvinnors Hus har föreningen börjat titta på utbildningar för förvaltare och husvärdar, vilket planeras till våren 2021. Utbildningarna kommer att hållas enskilt för varje bostadsbolag och kan ske både på plats och digitalt. En intresseanmälan för att kartlägga antal deltagare har skickats ut, vi hoppas att ni har svarat och uppmuntrar era medarbetare att delta!


Trygghetsbesiktningar och trygghetscertifiering

Det finns en röd tråd mellan trygghetsbesiktade och ännu ej besiktade fastigheter, status på de utförda beiktningarna och var flest inbrott begås.

- Det är viktigt att arbeta långsiktigt med förvaltning för att komma åt brottsligheten, och inte fokusera på akuta lösningar så som traditionell bevakning, säger Ulf Malm.

Att genomföra trygghetsbesiktningar, som är en medlemsförmån, och att sedan åtgärda de brister som framkommer är A och O i det brottsförebyggande arbetet. Fastighetsägare har det mest effektiva verktyget för att kunna förebygga brottsliga handlingar och öka tryggheten inom fastighetsgränserna. Detta är också avgörande för områdets utveckling över tid.

Trygghetsbesiktningarna är kostnadsfria för våra medlemmar - vill ni boka in en kostnadsfri besiktning kontakta kansliet.


Jonna Malmback är vår nya projektledare

Jonna Malmback är ny projektledare i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

– Jag ser fram emot att få vara delaktig i ett område långsiktigt och att få arbeta med trygghetsfrågor och följa utvecklingen över tid, säger Jonna.


linkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller på annat sätt knuten till föreningen eller för att du har anmält dig till vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.