SENASTE NYTT OM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
Har du problem med visningen? Se e-nytt i online i din webbläsare →

2020-11-04

Bli en bättre vägledare på 100 minuter!

Facebook inlägg av Lotta Lindström, SYV

iGlappet och sen = digital utbildning + bok

Under den pågående coronapandemin kan det vara svårt att hitta intressanta och kompetenshöjande kurser för studie- och yrkesvägledare. För att tillgodose behovet av fortbildning har Leif Andergren utformat en lärorik onlinekurs på 100 minuter uppdelad i 15 avsnitt. Här får du goda möjligheter att inspireras och hålla ditt kunnande i trim.

Kursen gör dig till en bättre vägledare
Kursen är utformad på ett sätt som ska passa alla som arbetar inom studie- och yrkesvägledning vare sig du är ny på jobbet eller har varit yrkesverksam i flera år. Kursen är framtagen i syfte att du ska få möjlighet att bygga på din kompetens, utveckla ditt arbetssätt och göra dig mer kreativ i din användning av kända teorier och modeller.

Utveckla dig som vägledare på 100 minuters kurstid uppdelad i 15 avsnitt
Kursen är uppdelad i 15 avsnitt som gör att du själv kan läsa den i den takt som passar dig. När du beställer kursen får du en användarlicens som ger dig tillgång till kursen under ett helt år! Sammantaget ger det dig stor frihet när du ska planera för hur du ska läsa kursen. 

Några viktiga fördelar med denna onlinekurs är att:

  • den är utformad för att inspirera dig som studie- och yrkesvägledare att bli mer kompetent och kreativ i jobbet
  • den är förankrad i välkända vägledningsteorier och modeller
  • du kan läsa den när, var och på det sätt som passar dig bäst - i din dator, läsplatta eller smartphone.
  • den varvar relevanta teorier med praktiska moment
  • du kan läsa kursen själv eller i grupp med dina kollegor
  • användarlicensen ger dig tillgång till kursen under ett helt år 
  • 1 exemplar av boken iGlappet ingår per användarlicens

Se trailer med Leif Andergren

Se presentationsfilm
 
Beställ kurs + bok här →
 
 

Välj den information som många andra använder i sin vägledning inför gymnasievalet

Årets Programväljare sålde slut, men fortsatt efterfrågan gjorde att vi tog beslutet att trycka nya för att tillgodose behovet. 

Lagret är påfyllt och beställningarna fortsätter komma.

Har du glömt beställa Programväljaren eller behöver du fler?
Gå in och beställ på vår webbshop eller mejla din beställning till order@tremedia.se.

 
Gå till webbshop →
 
 

Matte och språk kan få eget betygssystem

Bild på Jörgen Tholin

Ämnesbetyg föreslås ersätta kursbetyg.

Men ­valbara, avancerade nivåer i matematik, engelska och moderna språk på gymnasiet kan undantas från nya betygssystemet.
– Undantaget innebär i princip att vi behåller “kursbetyg”, säger utredaren Jörgen Tholin.

 
Läs mer på lararen.se →
 
 

Prata med dina elever om framtiden, idag!

Framtiden är här, hela tiden nära, bara en sekund bort. Vad händer om en sekund, eller imorgon, eller nästa år, eller när dina elever blivit vuxna och ska jobba och försörja sig och sin familj. Vad händer i framtiden om dina elever får bestämma - redan nu?

Ett sätt att prata om framtiden är att göra som många andra skolor och elever redan har gjort - nämligen att göra det tillsammans med Choice & Brainy. 

Med Choice och Brainy får dina elever leta jobb, testa nya saker, prova sina superkrafter och beskriva vad de gör om 20 år. Tillsammans med dig kommer dina elever att klara av detta på ett sätt du inte trodde var möjligt!

Konceptet Choice & Brainy finns både som bok (8 kapitel och elevuppdrag) och film (bestående av 8 avsnitt som bygger på boken). Till både bok och film finns en utförlig lärarhandledning.

Choice & Brainy är ursprungligen utformat för elever på mellanstadiet och ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån styrdokument och läroplan.

Filmens avsnitt leveras som streamad version genom nedladdning digitalt.

 
Läs mer om FILMEN Choice & Brainy möter framtiden - och beställ idag! →
 
 
Se en trailer för filmen Choice & Brainy →
 
 
Läs mer om boken Choice & Brainy möter framtiden - och beställ idag! →
 
 

PM − Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2020/21

I denna promemoria redovisas elevernas förstahandsval av gymnasieprogram inför läsåret 2020/21 samt andelen som var behöriga respektive antagna till sitt förstahandsval.

 
Läs mer på skolverket.se →
 
 
Bild från filmen Välkommen till högskolan!

Undervisningsmaterial: Välkommen till högskolan!

Välkommen till högskolan! är ett undervisningsmaterial för dig som är lärare och vägledare i grundskolan och dig som arbetar inom högskolan med breddad rekrytering och information om högskolestudier.

 
Läs mer på uhr.se →
 
 
Se filmen på uhr.se →
 
 

Beställ Rävkort och börja jobba med studie- och yrkesvägledning i yngre åldrar

Rävkort vänder sig till dig som vill arbeta med studie- och yrkesvägledning redan i förskolan, på lågstadiet samt mellanstadiet. På ett lekfullt och pedagogiskt sätt väcker du tankar på jobb och arbetsliv hos barnen du arbetar med.

Korten föreställer en mängd illustrerade rävar i olika jobb­situationer. Vi har valt att gestalta yrken/jobb genom djur denna gången för att göra vägledningen könsneutral samtidigt som vi tror att djur på ett bra sätt kan fånga barnens uppmärksamhet.

Som komplement till korten levereras en handledning som kan ge tips och idéer på hur kortleken kan användas.

 
Läs mer och beställ →
 
 

Vägledning för social rättvisa på ny webb

En grupp europeiska forskare inom vägledningsfältet har utvecklat en webbsida som belyser karriärvägledning och social rättvisa i form av artiklar, reflektioner och kommentarer.

 
Läs mer på uhr.se →
 
 

Extrajobb under studierna viktig språngbräda in i arbetslivet för unga från yrkesprogram

Det minskade antalet sommarjobb i den privata sektorn i år kan få långsiktiga konsekvenser för unga som är på väg ut i arbetslivet. Sommarjobb och extrajobb under gymnasiet är en viktig språngbräda in på arbetsmarknaden för unga med yrkesutbildning. Nationalekonomen Dagmar Müller visar i en ny studie som presenteras i SNS Analys ”Från skola till arbete – vikten av kontakter” att nedläggning av den arbetsplats man sommar- eller extrajobbat på leder till lägre sannolikhet att få ett varaktigt jobb och till lägre inkomster i flera år efter att man gått ut gymnasiet.

 
Läs mer på sns.se →
 
 
Läs rapporten som pdf →
 
 

Snedrekryteringen till högskolan grundläggs tidigt

Skillnaden mellan andelen ungdomar som planerar att studera vidare och andelen som faktiskt studerar vidare tycks vara ganska stor. Intresset för högskolestudier och vilka ämnen man väljer att studera skiljer sig åt mellan olika ungdomsgrupper. Skillnader i studieintresse mellan grupperna kan i sig bidra till snedrekryteringen till högskolan.

 
Läs mer på uhr.se →
 
 
Läs rapporten som pdf →
 
 

Låg kunskap om studiemedlet hos gymnasieungdomar

Andelen gymnasieungdomar som studerar vidare är betydligt lägre än den andel som planerar att läsa på högskolan.
Samtidigt är kännedomen om studiebidraget och studielånen bland gymnasieungdomar låg, visar en ny myndighetsgemensam rapport från CSN, UKÄ och UHR.

 
Läs mer på csn.se →
 
 
Läs rapporten som pdf →
 
 
Bild på kontor med många datorskärmar

Digital kompetens ritar om arbetsmarknaden

Åtta procent av jobben väntas försvinna, tjugofem procent av arbetstagarna får räkna med påtagligt förändrade arbetsuppgifter i digitaliseringens spår. ”Det är viktigt att lågavlönade och visstidsanställda också får möjlighet till kompetensutveckling”, säger Eva Uddén Sonnegård, ekonomie doktor.

 
Läs mer på svensktnaringsliv.se →
 
 

Webbinarium: Hur validering?

Inom ramen för det EU-finansierade projektet “RPL in Practice” bjuder EURASHE och UHR tillsammans med övriga projektdeltagare in till två webbinarier under oktober och november.

 
Läs mer på uhr.se →
 
 

Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2018 efter gymnasieskola

I denna promemoria redovisas statistik över etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier tre år efter gymnasieskolan. Statistiken omfattar ungdomar som slutförde gymnasieskolan läsår 2014/15, och vad de gjorde år 2018.

 
Läs mer på skolverket.se →
 
 
Ladda ner statistik som pdf →
 
 

En halv miljon arbetslösa i pandemins spår

Arbetslösheten fortsätter att öka men nu i lägre takt. Som mest bedöms antalet inskrivna arbetslösa uppgå till 500 000 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,6 procent.

Det råder fortsatt stor osäkerhet om pandemins utveckling och krisens långsiktiga effekter på svensk arbetsmarknad. Utsikterna har generellt förbättrats sedan i somras och ekonomin har börjat komma igång. Arbetsförmedlingens bedömning är nu att arbetslösheten stiger till i slutet på första kvartalet nästa år, och då uppgår till 9,6 procent. Tidigare bedömning var 11,2 procent.

– Krisens effekt på arbetsmarknaden kommer att bli långvarig men vi ser en ljusning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

 
Läs mer på arbetsformedlingen.se →
 
 
Bild på Riksväljarsajten

Upptäck Riksväljaren och använd den som ett viktigt verktyg i din vägledning

Riksväljaren är en prenumerationssajt där du kan söka bland gymnasieutbildningar som riktar sig till elever i hela landet och som eleverna kan söka oavsett var det bor. Vi uppdaterar kontinuerligt eftersom vi vill att Riksväljaren ska ge dig den mest aktuella informationen om landets alla riksrekryterande gymnasieutbildningar och  alla gymnasieskolor med riksintag. Vi kontrollerar tillstånd och granskar alla uppgifter som publiceras mot beslut och regler.

Sök på kategori och/eller län samt fritext
Genom att göra Riksväljaren digital finns nu stora möjligheter att göra anpassade sökningar.

I din sökning kan du ange kategori och län. Kategorierna är:
– Riksrekryterande utbildningar
– Fristående gymnasieskolor
– International Baccalaureate
– Spetsutbildningarna
– Riksrekryterande idrottsgymnasier

Söker du en speciell utbildning för någon med ett särskilt intresse kan du även göra en sk. fritextsökning. Här kan du söka på specifika ord som ger dig träffar som kan vara intressanta.

Liksom förra året kan du även gå in under menyer och se alla utbildningar under respektive kategori.

Kontinuerlig uppdatering = ständigt aktuell information
En digital Riksväljare gör att vi har möjlighet att kontinuerligt komplettera med nya uppgifter som kommer in. Vi uppdaterar så fort vi får in nya uppgifter och detta gör att du som vägledare alltid har tillgång till den mest aktuella informationen.

Vilka uppgifter finns med under utbildningarna/skolorna?
För varje utbildning/skola finns en kortfattad beskrivning, de viktigaste kontaktuppgifterna samt länk till skolans webbplats.

Inloggningsuppgifter
När du har beställt får du ett mejl med användarnamn och lösenord som ger dig tillgång till Riksväljaren under läsåret.

 Se en instruktionsfilm om hur riksvaljaren.se fungerar →

 
Läs mer och beställ →
 
 

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att införa intensivår

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa ett intensivår för nyanlända. Från och med den 15 april 2021 ska nyanlända kvinnor och män kunna ges möjlighet att delta i ett så kallat intensivår, där deltagare i upp till ett års tid får ta del av insatser som sker parallellt eller i tät följd med högt tempo.

 
Läs mer på regeringen.se →
 
 

Euroguidance Tjeckien bjuder in till vägledningskonferens

Career guidance and education in the upsidedown world är rubriken på en konferens som äger rum 20 – 21 november. Konferensen är kostnadsfri och ges i samarbete med the Czech University of Life Sciences i Prag.

 
Läs mer på uhr.se →
 
 
Bild på två tekniker vid stor industrikomponent

Yrkeshögskola – det populäraste alternativet för tjänstemän vid omställning

När förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras i pandemins spår blir omställning allt viktigare. Omställningsaktören TRR är en av de aktörer som stöttar tjänstemän i privat sektor när de förlorat jobbet. I förra veckan släppte de nya siffror som visar att yrkeshögskolan är den populäraste utbildningsformen för tjänstemän som ska ställa om.

 
Läs mer på myh.se →
 
 

Digitala produkter

iGlappet och sen – En onlinekurs av Leif Andergren
Detta är en onlinekurs på cirka 100 minuter uppdelad på 15 avsnitt eller moment med mellanliggande reflektionsuppgifter. Du ser den när du vill och i din egen takt.

Presentation Programväljaren
Presentation Programväljaren hjälper dig att på ett enkelt och överskådligt sätt presentera det som är viktigt att veta om gymnasieskolan. Den är tänkt att användas vid klassgenomgångar, föräldramöten och liknande sammanhang. Presentationen innehåller fotografier från alla gymnasieprogram och inriktningar och här finns även många foton från arbetsplatser. Fotona visar på elever och personal som gör saker som på ett bra sätt representerar respektive gymnasieprogram.

Planera ditt gymnasieval
Planera ditt gymnasieval är en PowerPoint-serie som presenterar gymnasieskolan på ett sätt som passar elever i åk 7 och 8.

PowerPoint om gymnasiesärskolan
Presentationen om Gymnasiesärskolan är gjord i PowerPoint. Den är tänkt att användas som underlag för genomgångar med elever och föräldrar, enskilt eller i grupp. Presentationen innehåller 39 bilder men tanken är att du själv ska kunna anpassa din presentation utifrån dina elever och deras föräldrar.

Digitala Jobbkort
Detta är en digitalisering av vår kortlek Jobbkort och innehåller 110 bilder/fotografier på människor inom vitt skilda arbetsområden. Tillsammans med bilderna levereras en handledning på hur du kan använda filerna och samtliga bilder är numrerade för att underlätta distansarbete.

FILMEN – Choice & Brainy möter framtiden
Det nya konceptet innehåller film, PowerPoint-bilder med elevuppdrag och en digital pedagoghandledning med teorianknytning till varje kapitel. Nu halva priset!

Att söka till högskolan: PowerPoint
Presentationen vänder sig till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolan och komvux eller inom andra områden där du ansvarar för studieinformation till unga vuxna.

Här finns information för både utbildningar som startar innan 1 juni 2022  och utbildningar som startar efter juni 2022.

Eftergymnasiala studievägar: PowerPoint
"Eftergymnasiala studievägar" är en PowerPoint-serie för dig som ska presentera alla de möjligheter till studier som finns efter gymnasieskolan. Serien vänder sig till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolan och komvux eller inom andra områden där du ansvarar för studieinformation till unga vuxna.

 
Tremedias samliga produkter →
 
 

Följ oss gärna på Facebook
och besök vår hemsida med webbshop!

FacebookHome Page

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här →

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2020