Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SBR Byggutbildning 10/2020

 Nedan finner du ett urval av de kurser och symposium vi har i november och december

Många kurser har vi lagt digitalt sedan Folkhälsomyndighetens nya rekommendation i förra veckan.

Fler kan komma att ändras beroende på utvecklingen. 

Välkommen!

 

 

För att se höstens samtliga kurser klickar du här


Kontrollansvarig enligt PBL

23-26 november Digitalt

Kursinnehåll
Kursen ger kunskaper om bl.a.

 • Plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 särskilt kontrollplan kap. 10 3-14§§, 189-21§§
  samt bygglovsprocessen kap. 9-10§§
 • Boverkets byggregler BBR 18 med ändringar t.o.m. BBR 26
 • Boverkets föreskrift av europeiska konstruktionsstandarder EKS 10
 • Övriga regler boverkets krav på kännedom för kontrollansvariga
 • Entreprenadjuridik/avtal som AB04, ABT06, ABS18, Konsumenttjänstlagen mm
 • Kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015

Tentamen
I kursen ingår ett ordinarie tentamenstillfälle.

Mer information samt anmälan här


Fördjupningskurs för Byggnadsinspektörer

20 november, Digitalt

Mål med kursen:
Fördjupningskurs för verksamma byggnadsinspektörer med målet att avhandla komplicerade och aktuella frågeställningar.

Deltagare:
Kursen vänder sig främst till byggnadsinspektörer, såväl erfarna som mindre erfarna, dock är även andra aktörer välkomna exempelvis kontrollansvariga.

Mer information och anmälan här


Annons:


Entreprenadbesiktning steg 1

18-19 november Digitalt

Steg 1 omfattar både juridik (AB, ABT, ABK, ABS, konsumenttjänstlagen och avtalslagen) och metodik.

Vi går igenom rutiner för att genomföra en besiktning på ett formellt riktigt sätt. Förutom praktiska exempel presenteras checklistor av olika slag samt mallar för utlåtande och bilagor m.m.

Mer information och anmälan här


Diplomerad inom Fuktmätning

24-25 november Digitalt

Syftet med denna kurs är att deltagarna skall lära sig grunderna i byggfysiken (fukt), räkna på fukt och förstå samt kunna utföra en korrekt fuktmätning. Fuktmätning och besiktning av kritiska konstruktioner utgör det första steget i en skadeutredning. Kursen vänder sig till tekniker som arbetar med överlåtelsebesiktning eller kontroll/utredning av fukt – och mögelskador. 

Mer information och anmälan här.Diplomerad inom Areamätning

26 november, Uppsala

Välkommen till denna kurs i Areamätning för uppmätning av småhus och lägenheter. Kursdagen kommer vara både praktisk och teoretisk.

Syftet med denna kurs är att du som besiktningsman eller tekniker, ska få god kunskap om hur man utför en korrekt uppmätning gällande lägenheter och småhus avseende boarea respektive biarea.

Mer information och anmälan här


Ledarskap i projekt

1 december, Digitalt

Kursmål och syfte
Utbildningen innehåller en projektledares dagliga utmaningar i att leda människor mot oklara mål, med oklart arbetssätt och med projektmedlemmar som alla har sina egna behov i nya relationer.

För dig som leder andra människor, är denna utbildning lämplig att bygga på med utöver din redan tekniska byggkunskap.

Mer information och anmälan här


Annons: 


Symposium för Kontrollansvariga

11-12 november, Digitalt

Symposierna omfattar bl a nyheter i bygglagstiftningen, erfarenhetsåterföring samt fördjupningsdel i aktuella ämnen i branschen.
Fördjupningsdelen innehåller bl a annat diskussioner kring olika typer av uppdragsbekräftelse, egenkontroller, SBR-märkning samt erfarenhetsåterföring kring hantering av uppdragen som KA.

Mer information och anmälan här.


Symposium för Överlåtelsebesiktning

16-17 november, digitalt

Syftet med symposiet är att:

 • utveckla besiktningsmännens kompetens
 • utbyta erfarenheter mellan kollegor
 • uppdatera besiktningsmännen om den juridiska situationen
 • förmedla information om reklamationsärenden och gällande försäkringsvillkor
 • Föreläsning med jurister från Foyen samt experter från LF

Mer information och anmälan här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.