Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV 5/2020

Välkommen till Gård & Djurhälsans Nyhetsbrev Nöt! Detta Nyhetsbrev hjälper dig att hålla dig uppdaterad i nötköttsvärlden med information, tips på rutiner som kan vara aktuella för säsongen, samt även påminnelser om kurser och material som Gård & Djurhälsan erbjuder. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt.

Om du vill säga upp din prenumeration klickar du på länken längst ner på sidan.

Koll på kalendern!

25 november kl 14-16

Rätt djur i min bruksbesättning

Kurs (digital)

Läs mer och anmäl dig här!

10 december kl 9.30-16.00

Villkorad läkemedelsanvändning D9

Romakloster, Stora konferensen Lövsta

Läs mer och anmäl dig här!

Med våra digitala Erfa-träffar och kurser har du möjlighet att utbyta erfarenheter i grupp med kollegor från hela landet, utan att resa! Ta tillfället i akt och kontakta dina kollegor längre bort (eller nära), och häng på!

Det du behöver ha tillgång till är dator eller telefon med kamera och mikrofon (samt en bra internetuppkoppling). Resten löser vi i Gård&Djurhälsan!

Nötköttsseminariet ONLINE 28 januari 2021

• Live från gård
• Tema smittskydd
• Framgångsfaktorer
• Lönsamma satsningar
• Inspiration

 

Grattis alla Nominerade till Årets Nötköttsföretagare!

Med representation från norr till söder finns nu en värdig uppställning nominerade finalister till den hedersamma utmärkelsen "Årets Nötköttsföretagare 2020"

Vinnaren presenteras på den digitala Köttriksdagen den 15 december, men fram till dess hoppas vi att alla nominerade får goda möjligheter att vara stolta och njuta av de regionala utmärkelserna! 

Temat för året är Innovation, och det är LRF tillsammans med Sveriges Nötköttsproducenter som utser finalister och vinnare.

Mykoplasma bovis kontroll i Finland

År 2012 upptäcktes det första fallet av Mykoplasma bovis i Finland och redan 2013 startades ett kontrollprogram. I slutet av 2019 var 530 besättningar anslutna. I programmet ingår två årliga veterinärbesök med provtagning, dessutom analyseras alla mjölkprover vid mastit med PCR för att på så vis kunna upptäcka bakterien i ett tidigt skede. I programmet ingår även regler för djurförflyttning då bakterien framförallt sprids via livdjur. Totalt har sjukdomen påvisats i cirka 250 besättningar, varav 86 mjölkbesättningar. Det är svårt att bli fri från bakterien och 2020 har man 230 känt infekterade besättningar. 

Elva besättningar har dock troligtvis lyckats med saneringen och gått från att klassas som infekterad till lågrisk. Sanering har gjorts genom strikta hygienrutiner i besättningen, framförallt runt kalvning.  

Gård & Djurhälsan och Växa Sverige har under 2020 inlett ett samarbete med Finland gällande Mykoplasma bovis, för att kunna dra nytta av varandras erfarenheter.

Mykoplasma bovis infektion ses ofta som svårbehandlade lunginflammationer hos kalvar, men kan också orsaka led- och öroninflammation och smittsam mastit. År 2019 hade ca 5 % av mjölkkobesättningarna i Sverige antikroppar mot bakterien. Ett arbete pågår även i Sverige för att undersöka olika möjligheter att minska spridningen av sjukdomen.

Anita Jonasson, veterinär Gård & Djurhälsan

Anita.jonasson@gardochdjurhalsan.se

 

Anna Ohlson, veterinär Växa Sverige

Anna.ohlson@vxa.se

En svensk behandlingsstudie om effektivitet av bensylpenicillin, oxytetracyklin och Florfenicol vid behandling av akut odifferentierad lunginflammation hos kalv

En artikel är nu publicerad i vetenskaplig tidskrift där Gård & Djurhälsan tillsammans med SVA och SLU har genomförd en studie inom ramen för Svarmpat. Studien visar att penicillin, vid behandling av akut odifferentierad lunginflammation hos svenska kalvar, ger tillräckligt bra behandlingsresultat jämfört med behandling med  tetracyklin och florfenikol. 

Slutsatsen av studien rimmar bra med nuvarande behandlingsrekommendationer för behandling av lunginflammation hos svenska kalvar där penicillin anges som förstahands val.

Vid terapisvikt, avvikande kliniska symtom eller hög dödlighet ska alltid diagnostik användas för att verifiera infektionsagens, eftersom bakterier som Mycoplasma bovis eller penicillinresistenta stammar av Pasteurella multocida kan förekomma hos svenska kalvar.
Läs hela behandlingsstudien här

Foto: Virpi Welling, Gård & Djurhälsan

Kylan kommer - tänk extra på kalvarna!

1.Öka tilldelningen av mjölk till 6-7 liter (140 g mjölknäring per liter)  när temperaturen blir under 10 grader.

2.Ge kalven en halv liter mer mjölk för varje 5 grader < 10 grader.

3.Se till att utfodringshygienen är på topp med tanke på de större mjölkmängderna. 

4.Säkerställ att all personal på gården förstår att det är viktigt att alla kalvarna kan dricka hela sin giva, får mjölken samma tid och med samma temperatur varje dag.

5.Säkerställ en torr och välströad box. Bra isolering minkar risken för onödig energiförbrukning och upprätthåller kroppstemperetur och tillväxt.

Antalet kor minskar, men antalet kalvar ökar

Jordbruksverket publicerar varje år statistik över antalet lantbruksdjur i Sverige i juni respektive december. Vid den senaste publiceringen visar preliminära siffror visar att det totala antalet nötkreatur var 1 454 000 i juni 2020. Det är en minskning med drygt 12 000 djur sedan juni 2019. Medan antalet mjölkkor minskat med cirka 4 000 djur (-1,3 %), antalet kor för uppfödning av kalvar minskat med knappt 1 000 djur (-0,4 %) och antalet kvigor, tjurar och stutar minskat med 19 000 djur (-3,9 %) så har antalet kalvar ökat i antal med cirka 12 000 djur (+2,6 %).

Sett över en längre tidsperiod så minskar antalet mjölkkor kontinuerligt medan antalet kor för uppfödning av kalvar har ökat. Totalt sett så minskar antalet nötkreatur över tid, även om det mellan två år kan vara en liten ökning.

Medan antalet mjölkkor minskat under många år så har antalet kor för uppfödning av kalvar ökat. Sedan år 2000 så är minskningen av mjölkkor nästan 30 % medan antalet kor för uppfödning av kalvar ökat med 25 %. De senaste två åren har dock även kor för uppfödning av kalvar minskat något.

Även kvigor, tjurar och stutar samt kalvar minskar över tid även om antalet kalvar ökat mellan juni 2019 och juni 2020.

Läs mer om statistiken här!

Dikoåret - ständigt aktuell skrift

Korna börjar komma på plats i stallarna, dikalvarna är avvanda och dräktighetsundersökningar pågår, vilket också innebär beslut på hur besättningens "laguppställning" ska se ut inför nästa kalvningssäsong.

Du vet väl att du kan ladda ner skriften "Dikoåret" alldeles gratis, som innehåller mycket värdefull fakta för dig som har dikor?

Vill du ha hjälp med foderplanering och foderstater till kor och ungdjur? Kontakta Linnea Borgenvall eller Anett Seeman!

Våra riktlinjer med anledning av Coronaviruset

Vi på Gård & Djurhälsan följer löpande utvecklingen kring coronaviruset, COVID 19, och då framför allt de anvisningar Folkhälsomyndigheten med flera ger.

Vi har samma förväntan på er som deltar på våra kurser som vi har på våra egna medarbetare och förutsätter att ni respekterar dem.

Läs mer här om våra riktlinjer!

Digitala möjligheter!

Du vet väl att vi i Gård & Djurhälsan även erbjuder digitala lösningar för kunskap och rådgivning?

 

Digital rådgivning - prova-på-erbjudande!

Du vet väl att vi i Gård & Djurhälsan kan erbjuda digital rådgivning? Klicka på film-länken nedan och se vad ett sådant rådgivningstillfälle kan innebära!

Just nu har vi prova-på-erbjudande av digital rådgivning, upptill 30 minuter digitalt möte via telefonen, surfplattan eller datorn per företag*. Välkommen med din utmaning!

*finansieras av EU-medel

https://youtu.be/fzOn31OB3W8…

Läs mer om våra tjänster här: https://www.gardochdjurhalsan.se/radgivning-tjanster/not/

Gilla Gård & Djurhälsan på Facebook!

Du följer väl Gård & Djurhälsan på Facebook?

En bra hjälp att bli påmind om kurser, tips och annat aktuellt!

Vår hemsida - din Kunskapsbank!

Gård & Djurhälsan erbjuder såväl veterinära som produktionsrådgivningstjänster med bättre djurhälsa, produktion och ekonomi i fokus.

På vår hemsida, www.gardochdjurhalsan.se kan du hitta de tjänster och produkter vi för tillfället erbjuder dig som nötköttsproducent. Där finns också en förteckning över aktuella kurser, samt en omfattande kunskapsbank med faktaartiklar om många områden som rör nötköttsproduktionen.

Nu finns också några poddavsnitt i Nötpodden som du kan lyssna på!

Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring din produktion!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.