Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev november 2020


På gång:

4 dec 2020

Webbinarium: Miljarden till SVF - vad har vi fått för pengarna?
Plats:
Webbinarium

16 dec 2020

Seminarie Precision medicine
Plats:
Digitalt, Zoom

I och med Covid-19 ber vi er att håller er uppdaterade via kalendern på vår hemsida.

Resultatredovisning nov 2020 publicerad

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. RCC Sydösts senaste resultatredovisning och de diagnosspecifika redovisningarna publicerades den 18 november.

Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län och ordförande i RCC Sydösts styrgrupp, säger:

– Cancer har varit prioriterat under Covid-19-tiden och vi har full förståelse för att det har varit extraordinära tider. Det är viktigt att fortsätta med utvecklingsaktiviteter även under Covid-19, så att vi vet vad vi ska fokusera på när pandemin är över.

Läs hela artikeln här.

Här hittar du våra regionala rapporter.


RCCs uppdrag och verksamhet ska genomlysas

Norra sjukvårdsregionen har väckt frågan om att göra en genomlysning av det nuvarande uppdraget för NPO cancersjukdomar, som idag utförs av RCC i samverkan. En arbetsgrupp har därför fått i uppdrag att utreda RCCs uppdrag och verksamhet. Arbetet är igång och pågår under hösten 2020.

Läs mer här.


Har du gått webbutbildningen Cancer under graviditet?

Missa inte möjligheten att ta del av utbildningen som lanserades i maj 2020. Den riktar sig främst till vårdpersonal som träffar gravida patienter med cancer, men är även öppen för patienter och närstående. Utbildningen har fokus på vård och behandling under graviditeten samt tiden närmast efter förlossning.

Läs mer här.


Rökstopp – en livsviktig fråga för cancervården

RCC Väst uppmärksammar Tobaksfria veckan (v.47) genom att bjuda på ett digitalt panelsamtal om hälso- och sjukvårdens roll för att bidra till ett rökfritt Sverige.

Läs mer här.

Instruktionsfilmer för användare av patientöversikter

Nu finns instruktionsfilmer för de nya patientöversikterna på INCA-plattformen (IPÖ). Filmerna är tänkta som ett övergripande utbildningsstöd för att lära sig hur patientöversikterna ser ut och fungerar, och är uppdelade i elva olika steg.

Läs mer här.


Min vårdplan bröstcancer – först ut som nationell MVP

Idag lanserar RCC Min vårdplan bröstcancer som den allra första diagnosspecifika nationella versionen av Min vårdplan. Det nationellt enhetliga innehållet publiceras idag på cancercentrum.se för de som vill erbjuda patienterna Min vårdplan bröstcancer på papper. Den digitala versionen lanseras på 1177 Vårdguiden fredagen den 4 december.

Läs mer här.


Täckningsgraden ökade till 99 procent när medicinska sekreterare tog över rapporteringen

Vid kirurgkliniken på Centrallasarettet i Växjö har medicinska sekreterare tagit över ansvaret för rapportering till samtliga kvalitetsregister inom urologi i Kronoberg. Vinsterna är många. För det största registret, Nationella prostatacancerregistret, har täckningsgraden ökat till 99 procent, ledtiderna har kortats och kvaliteten och säkerheten förbättrats.

Läs mer här.


Ny version av ”Så vill vi ha det!”

Broschyr om patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården.

Läs mer och ladda ner här.


Podd: Rådet från NT-rådet

Rådet är en podcast om nya, dyra läkemedel och hur samhället värderar möjlighet till bot, lindring eller hopp från dem. Lyssna även på Rådet för att få veta mer om nya läkemedel mot sällsynta sjukdomar, konflikten mellan etik och vinstintresse, samverkan med patienter och hur framtidens läkemedelsmarknad ser ut.

Lyssna här.

Registrera och sök kliniska cancerstudier

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas som samlar kliniska cancerstudier med pågående patientrekrytering. Är du forskare kan du registrera din studie i databasen. Den ligger öppen för alla att söka i på cancercentrum.se.

Läs mer här.


Enkätstudie om landets kontaktsjuksköterskeverksamhet

För att möjliggöra fortsatt utveckling av kontaktsjuksköterskeverksamheten och få till en jämlik vård utförs nu en nationell enkätstudie bland landets kontaktsjuksköterskor.

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

Nya vårdprogram, godkända och publicerade:

Reviderade vårdprogram, godkända och publicerade:

Remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Aggressiva B-cellslymfom, NVP
  • Hypofystumörer, NVP
  • Livmoderhalscancerprevention, NVP
  • Livmoderkroppscancer, NVP
  • Myelom, NVP
  • Neuroendokrina buktumörer, NVP
  • Prostatacancer, NVP och SVF
  • Tjock- och ändtarmscancer, NVP

Med anledning av covid-19-pandemin har svarstiden förlängts till den 15 februari 2021.

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


Interaktiva webbinarier


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin