Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Årets Fjärilspris till H.M. Drottning Silvia!

Årets Fjärilspris delades ut i samband med KSAN:s årsmöte, vilket hölls digitalt i år. Årets pristagare H.M. Drottning Silvia läste upp ett tacktal.

"Årets Fjärilspris tilldelas H.M. Drottning Silvia för hennes mångåriga arbete och personliga engagemang i narkotikafrågan samt för barns rätt till en drogfri uppväxt".

Bild: @Kungliga Hovstaterna

Lyssna på H.M. Drottningens tal på årsmötet

Läs mer på vår hemsida

KSAN Nyhetsbrev - Hösten 2020


I år har vi en väldigt händelserik höst, med många digitala möten och intensifierat arbete för att stärka flickor inom KSAN:s nationella nätverk BellaNet och att ge stöd och förebygga sexuella övergrepp, att nå ut med information om riskbruk av alkohol och att uppmärksamma det akuta behovet av skydd för barn i missbruksmiljöer.

Vi har inlett hösten med ett Årsmöte 31 augusti och ett Årsmötesuttalande med våra krav skickades ut till regeringen, lagom i tid till den kommande ANDT-strategi 2021-2025. 

I oktober arrangeras KSAN:s traditionella Ordförandekonferens, som i år utmärkte sig med BellaNet:s 15 års jubileum. Ordförandekonferensen 15 oktober hölls digitalt och inleddes med en jubileumsföreläsning om BellaNet-nätverkets utveckling "Från källarlokal till Eu:s Top Ten Story".

 

Även i år genomför KSAN en satsning under vecka 45, detta sedan 2008-2010. Uppmärksamhetsveckan har sitt ursprung i Folkhälsomyndigheten och landstinget, vilka avhänt veckan och dess samordning senare.
Tillsammans med ett antal partners tar KSAN ansvar för en temavecka som handlar om tidig uppmärksamhet av riskbruk av alkohol. Det kommer att finnas länkar till dagliga webinarier på vecka 45:s webbsida kring olika ämnen (www.ksan.se). Mellan 2 - 6 november förbereder KSAN tillsammans med intresserade samarbetsparter korta webinarier om

  • alkohol och graviditet,
  • ANDT- utbildningar till gymnasieelever och läkarstuderande,
  • primärvårdsläkares möjlighet att uppmärksamma patienter om alkoholens skadeeffekter,
  • alkohol och äldre,
  • alkohol och psykisk hälsa,
  • alkohol i trafiken.

Samtalen har spelats in och länkarna kommer att läggas ut på hemsidan och i sociala medier.

Hösten framskrider i full fart, den är fylld med Zoom-möten med myndigheter, medlemsorganisationer, länsomfattande samarbete i Jämtland om "Farmor på fyllan" och mycket annat som smeds i skrivande stund. 

 

Årets Fjärilspristagare 2020 är H.M. Drottning Silvia

KSAN:s Årsmötesuttalande 2020 

 

BellaNet fyller 15 år

Jubileumsföreläsningen BellaNet 15 år: Från källarlokal till EU:s Top Ten Story inledde Ordförandekonferensen den 15 oktober.
Britt Fredenman, projektledare för BellaNet tog publiken med sig på en resa genom åren från idèn till en EU-satsning som idag finns i 21 svenska län och 17 andra länder, nått till Afrika, Kanada och Ryssland m.fl.. 

BellaNet är sedan 2005 en av KSAN:s mest uppskattade insatser för drogförebyggande arbete med fokus på flickor, tonårstjejer och unga vuxna kvinnor. Med mångårig utveckling av interaktiva metodmaterial för tjejgruppsledare har KSAN:s utbildningskoncept fått spridning över hela världen. I Sverige har KSAN utbildat fler än 7000 tjejgruppsledare och i övriga länder fler än två tusen ledare. 

BellaNet öppnades 2009 för våra internationella tjejgruppsledare. Detta möjliggör utbyten av fleråriga erfarenheter, synpunkter, tips och råd inom genderspecifik drogprevention.
BellaNet har fått både nationellt och internationellt erkännande:
- 2009, Internetforumet www.bellanet.se blev validerat av EU-kommissionen som en användbar aktivitet i EAD, European Action on Drugs.
- 2010, BellaNet International mottog ett Certifikat av erkännande från The Council of Europe Pompidou Group, för innovativt drogförebyggande arbete.
- 2013, KSAN:s bidrag till EAD/ European Action on Drugs, med utvärdering av arbetet ”Genderspecific drug prevention - an investment for life” valdes till ett av de tio bästa bidragen, ”Top Ten Stories in the EU”, och finns sedan dess tillgängligt på EU:s hemsida.
- 2018, på begäran av EU har KSAN uppdaterat BellaNet International verksamhet för verksamhetsåren 2013-2018. Uppdateringen har spridits inom kommissionen som ett exempel på den enda EAD-aktivitet som fortsätter och vidareutvecklas.
- 2018 - 2020, har KSAN bl.a. arbetat som metodmotor i ett EU-projekt i samarbete med St. Petersburgs Drug Prevention Center.

Metodmaterialet finns tillgängligt i vår webbshop.

Intensifierat arbete att motverka Covid-19 effekter

Med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen har KSAN  intensifierat arbetet för att motverka Covid-19 effekter bland flickor och kvinnor och arrangerar flera extrainformations- och utbildningsinsatser. 

Under hösten har vi ägnat oss åt föreläsningsserie om att förebygga sexuella övergrepp i sociala isolerings-tider. KSAN bjuder in minst 100 medlemmar från BellaNet - nätverket för tjejgruppsledare att delta i detta utbildningstillfälle. Utbildningen syftar till att utöka tjejgruppsledarnaskunskap i fem steg om hur förebygga och tidigare uppmärksamma sexuella övergrepp på flickor.

Under hösten arrangerar KSAN i samarbete med Sigríður Björnsdóttir, Rädda Barnen, Island, 4 utbildningstillfälle i det ämnet, med plats för 25 deltagare.

Ett handleningsmaterial på svenska "5 Steg för att skydda barnen från sexuella övergrepp" skickas ut till varje deltagare efter ett genomfört webinar.

 

Med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen, som stödinsats till följd av Covid -19,  har KSAN tagit fram filmen ”Se mig”.

Filmen handlar om barn och unga i missbruksmiljöer utan stöd i Covid-tider. Den är tagen i samarbete med skådespelerska Vibeke Nielsen, Teater till Dig, och Dahlin studios.

Syftet med filmen är att nå ut till allmänheten och beslutsfattare och uppmärksamma dem om det akuta behovet av insatser och skydd för barn samt anhöriga i risk/missbruksmiljöer, i våldsutsatthet och sexuella övergrepp.

Barn kan inte vänta!

 

 

Har du frågor om vår verksamhet eller vill veta mer om våra projekt och satsningar, kontakta oss på:

info@ksan.se

KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) är en paraplyorganisation för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel utifrån flickors och kvinnors perspektiv. KSAN är partipolitiskt och religiöst obundet. Vi har 35 medlemsorganisationer och samlar sammanlagt ca 270 000 kvinnor. Våra målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar. Vi förespråkar förebyggande insatser på ett tidigt stadium. 


facebooktwitterinstagram

KSAN • Svartmangatan 16 • 111 29 Stockholm

www.ksan.se • info@ksan.se • 08-10 10 41/51

Du får "Senaste nytt från KSAN" eftersom du har skrivit upp dig på vår mejllista. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.