Nyhetsbrev med senaste nytt från Hovgården. Problem att visa det? Visa utskicket i webbläsare.

Fredag 30 oktober 2020

Förbereder för verksamhet i egen regi

Hej! Då har vi troligtvis ställt om klockan för sista gången och det blir bara mörkare och mörkare. Vi arbetar på med vår verksamhet och anpassar oss till myndigheternas rekommendationer. Så håll i och håll ut.

Förberedelserna för att driva sorteringen i egen regi är i full gång och just nu håller vi på att rekrytera personal till de nya tjänsterna. Vi kommer anställa 10 personer. Dessutom håller vi på att planera inköpet av de maskiner som kommer att behövas.

Marcus Pettersson är ny gruppchef på Hovgården.
Marcus Pettersson är ny gruppchef på Hovgården.

I och med denna förändring så kommer vi att stärka ledningen för anläggningen med en gruppchef med personalansvar för maskinförarna.

Det är med glädje som jag nu kan meddela att Marcus Pettersson har tackat ja till utmaningen att kliva in som gruppchef på Hovgården. Han har jobbat på anläggningen i 11 år och den senaste tiden som arbetsledare med ansvar för den dagliga driften. Han kommer att starta omgående för att vara med i rekryteringsprocessen för det nya tjänsterna på anläggningen.

Ha det gott!

Conny Karlsson
Sektionschef Hovgården


Lisa - vår anläggningsingenjör

Sist ut att presentera är vår anläggningsingenjör Lisa. Hon jobbar bland annat med utveckling av anläggningen genom att bereda underlag till beslut och driva mindre projekt. Du kan också stöta på hennes namn vid upphandlingar då hon är inblandad i framtagandet av upphandlingsunderlag.

Du når Lisa på telefon 018-727 95 29 eller på mail lisa.hakansson2@uppsalavatten.se.


Transportdokument för tryckimpregnerat trä

I och med den nya rapporteringsplikten för farligt avfall ser vi över våra rutiner. Nytt från och med den 1 november är att vi kommer ta kopia på transportdokument för tryckimpregnerat trä för att kunna rapportera till Naturvårdsverket.

Så se till att ha rätt transportdokument med er när ni kör in tryckträ till oss! 


Ny lag för bygg-och rivningsavfall

Den 1 augusti 2020 började en ny lag för bygg-och rivningsavfall gälla (avfallsförordningen). Denna lag ställer krav på att du som avfallsproducent ska sortera ut ditt bygg-och rivningsmaterial i rena fraktioner.

De fraktioner som nu enligt lag ska sorteras ut är trä, mineraler (sten, betong, tegel, klinkers, keramik), metall, glas, plast och gips. Det finns också andra fraktioner som ni kan sortera ut och lämna hos oss, till exempel brännbart, isolering och tryckimpregnerat trä. Ta gärna kontakt med vågen om du är osäker på vad du kan lämna.

I den nya lagen finns det möjlighet till avsteg och ansökan ska hanteras av miljökontoret i Uppsala. Det är alltså inget vi på Hovgården och Uppsala Vatten styr över - kontakta miljökontoret för frågor.

För att anpassa oss till den nya lagen har rena lass av plast och glas lagts till i vår prislista (de andra fraktionerna som lagen omfattar har vi även tidigare tagit emot i rena lass). För att täcka de behov som finns under omställningsperioden, och för att fortsatt kunna ta emot osorterade lass som inte kommer från byggnation- och rivningsarbeten kommer osorterat avfall för sortering tas emot på Hovgården även i framtiden. 


Visste du att...

Drygt 83 000 kubikmeter vatten rinner genom anläggningens lokala reningsverk per år. Det motsvarar

277 000 fulla badkar!


Besök oss på Hovgårdens webbplats där du hittar blanketter och prislistan.

Du når alltid anläggningen på telefon 018-727 93 80
eller e-post hovgarden@uppsalavatten.se


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, .klicka här

Sent with Get a Newsletter