Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren

Välkommen till framtidens underhåll!

Du är välkommen att delta på vårt digitala uppstartsmöte inom kommittén Framtidens underhåll. Här påbörjas arbetet med att definiera olika områden för att skissa på en vision om hur framtidens underhållet kommer se ut.

Nu har du en unik chans att påverka inriktningen i kommittéarbetet. Vi tror att du är nyfiken på framtiden och har en god förmåga att tänka nytt, gärna utanför ”boxen”. Det kommer att bli en spännande blandning av ämnen som tas upp om hur vi tror att människor, teknik och organisationer kommer att samverka på fem till tio års sikt.

Kommittéledare Conny Ohlson från Stockholm Vatten och Avfall säger att "fokus kommer vara mer på de mjuka frågorna och mindre på tekniken. Det kommer att handla om nya yrkesroller, krav på kompetens, underhållsorganisationer och hur framtidens teknikstöd kan bidra för att effektivisera verksamheten."

Att vara med i våra kommittéer är vanligtvis exklusivt för våra medlemmar, men nu alla är hjärtligt välkomna till det uppstartsmöte som vi genomför den 23 november för att sätta den framtida agendan.

Vill du också bidra i arbetet, kunna utbyta erfarenheter och inhämta ny kunskap om framtidens underhåll? Anmäl dig då till kommittémötet via denna länk eller kontakta oss via mejl; info@svuh.se.


Läs MaintWorld i vår medlemsportal

Du som arbetar på något av våra medlemsföretag kan ta del av den digitala utgåvan av branschtidningen MaintWorld som ges ut av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

MaintWorld täcker alla aspekter av underhåll och driftsäkerhet och fokuserar extra mycket på ny teknik, innovationer samt forskning och utveckling inom området.

Syftet med MaintWorld är att ständigt öka medvetenheten inom branschen genom att kommunicera, förklara och skapa en koppling mellan utbud och efterfrågan. Du hittar den digitala utgåvan av MaintWorld i vår medlemsportal. Om du inte har en inloggning så kan du registrera dig via denna länk.

I medlemsportalen hittar du även den svenska branschtidningen U&D, Underhåll och Driftsäkerhet och mycket annat matnyttigt, exempelvis alla presentationer och inspelningar från våra webbkonferenser, medlemsinformation och annat läsvärt.

Vi fyller löpande på med nytt material i medlemsportalen och om det är något du vill att vi lägger till så kontakta oss via mejl; info@svuh.se.


Kommittén CEN/TC 319 - Maintenance

Arbetet med underhållsstandarder sker både på ett nationellt plan, inom SIS tekniska kommitté, TK 113 och på europeisk nivå i CEN TC 319 - Maintenance. Det är TC 319 som ansvarar för att skapa, förvalta och utveckla de europeiska standarderna inom underhåll. 

Vid plenarmötet inom TC 319 den 28 oktober presenterades de aktiviteter som har skett inom kommitténs olika arbetsgrupper (WG). Här fattades även beslut om vilka standarder som är i behov av revidering, något som vanligtvis sker var femte år. På plenarmötet representerades Sverige av Torsten Ekström från Svenskt Underhåll och Lisa Almkvist från SIS.

Här följer några av de beslut som togs:

 • WG 2: Standarden EN 13460 Documentation for maintenance ska revideras. Det behövs dock ett sekretariat för den återaktiverade arbetsgruppen, vilket kan ske genom en så kallad "Call for candidates". Spanien är i dagsläget den mest aktuella kandidaten då det var de som hade ansvaret tidigare.
 • WG 7: Standarden EN 15331 - Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings kommer genomgå en revidering för att bland annat kompletteras med byggnadsinformationsmodellering, BIM.
 • WG 9: Standarden EN 15628 - Qualification of maintenance personnel ska revideras och en av de främsta anledningarna är att skapa tydligare kopplingar till standarden EN 17007 - Maintenance process and associated indicators. Det finns även behov att anpassa upplägget så att utbildare enklare ska kunna anpassa sina utbildningar utifrån standarden.
 • WG 10: Med stor majoritet beslutades att standarden EN 16646 - Maintenance within physical asset management inte revideras. Den kommer därför förbli aktiv i ytterligare 5 år eller tills behov av revidering uppstår. Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med en kompletterande standard som beskriver olika aktiviteter för att förbättra värdet av de fysiska tillgångar under deras totala livscykel.

Vidare kommer man ta fram en broschyr som kan nyttjas för extern kommunikation kring TC 319. Det är ett viktigt dokument för att sprida kunskapen om vikten av att arbeta med standarder och standardisering.

Standarder inom underhåll

Standarder är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som man gemensamt enas kring.

Det ligger i allas intresse att kunna höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång. Inom SIS, Svenska institutet för standarder, sker standardiseringsarbetet inom ramen för den tekniska kommittén TK 113.

Standardiseringsarbetet gör att man får en djupare insikt om de olika standardernas innehåll och krav samt hur man bör resonera kring dem. Detta underlättar i sin tur de diskussioner som sker mellan olika parter inom branschen.

De aktiva underhållsstandarderna är:

Vill du också vara med i standardiseringsarbetet och påverka framtida standarder så hör av dig till oss via mejl; info@svuh, så berättar vi mer.


EFNMS General Assembly

Den 16-17 oktober genomförde EFNMS generalförsamling (General Assembly) sitt höstmöte digitalt via webben. Svenska representanter var Mia Ilkko och Mattias Forsberg från Svenskt Underhålls styrelse samt Christer Olsson som är ledare för kommittén EFNMS Maintenance Assessment.

Vårens möte inom generalförsamlingen var planerat att genomföras i Ungern, men blev inställt på grund av Covid-19. Länge levde hoppet om att kunna genomföra ett fysiskt möte under hösten, men detta ersattes av ett digitalt.

Värden för höstens möte var den ungerska underhållsföreningen (MIKSZ) som efter tre år som observatörer nu är officiell medlem i EFNMS. Föreningens ordförande, Zsolt Nyeste, har varit mycket aktiv inom EFNMS, exempelvis i Erasmus+-projektet "Kvalifikationer, validering och certifiering av underhållspersonal".

Vid mötet bjöds man även på en intressant introduktion till Maintenance Model av Sylvia Werbinska från Wroclaw University i Polen.

Ny styrelse

Nyval till EFNMS ledningsgrupp, Board of Directors, genomfördes. Ledamöternas arbetsbeskrivningarna har utvecklats inför nyvalen för en tydligare uppdelning av arbetsfördelningen.

Nya styrelsen för EFNMS ut så här:

 • Cosmas Vamvalis (Grekland), Chairman
 • Mia Ilkko, (Sverige) Secretary and Director of Industry Relations
 • Herman Baets, (Nederländerna) Treasurer and Director of Policy makers and Standardization bodies
 • Jaakko Tennilä, (Finland) Director of Projects & Committees, Research & Education

EFNMS 50-årsjubileum

EFNMS fyller 50 år i år och en exklusiv jubileumsbok håller på att arbetas fram. Alla medlemsländer levererar själva materialet och en fototävling har genererat många fina bilder från underhållsbranschen.

Planen är att 50-årsjubileet ska firas i samband med kongressen Euromaintenance i Rotterdam, 29-31 mars 2021. Det är den Holländska underhållsföreningen, NVDO, som är arrangör och de kommer genomföra underhållsmässan MaintenanceNEXT samtidigt för att skapa ett mer attraktivt event.

NVDO försäkrar att all riskhantering är på plats och digitala möjligheter ska finnas. Kongressen kommer att innehålla de absolut främsta talarna från branschen och det kommer även att erbjudas högkvalitativa workshops.

Pågående projekt

Nedan presenteras ett urval av de projekt som är aktiva:

 • Body of Knowledge
  Ett referensmaterial, som ska samla allt inom underhåll i form av kortare artiklar per begrepp, är under utveckling. Informationen ska samlas i en struktur som återfinns i CEN:s underhållsstandarder. Det finns önskemål om att utveckla ett system med digitala klickbara processbilder och möjlighet att bygga på med ett bedömningsverktyg.
 • GloMe (Global Metricators)
  Med Christer Olsson i spetsen har EFNMS kommitté Maintenance Assessment skapat en bok i PDF-format vilken översätter olika begrepp och nyckeltal mellan europeiska standarder (CEN) och amerikanska standarder (SMPR). Med text och bilder förklaras vad som är lika och respektive olika avseende innebörd av begreppen. Denna bok går att köpa via EFNMS hemsida, se denna länk.
 • Hälsa och säkerhet
  EU-OSHA har många år samarbetat med EFNMS kommitté EHSEC. Under året har man skapat ett samarbete kring MSD (musculoskeletal disorders) där man vill informera om de belastningsskador som finns inom underhållsbranschen.

Läs mer om EFNMS via denna länk eller på EFNMS hemsida, www.efnms.eu. Vi kan även tipsa om EFNMS nyhetsbrev som finns tillgängliga i vår medlemsportal.


EFNMS tentamen inom underhåll

I början av oktober anordnade vi EFNMS tentamen inför europacertifieringen inom underhåll. De rådande omständigheterna gjorde att det var något färre deltagare än vanligt.

Vi skickar ett stort grattis de som blev godkända på höstens EFNMS tentamen för underhållsledare respektive underhållstekniker!

Godkända på tentamen inom underhållsledning:

 • Andreas Arvidsson - Försvarsmakten
 • Adam Engelbrektsson - Jernbro
 • Krister Eriksson - SAAB Aeronautics
 • Daniel Häggström - SCA Obbola
 • Andreas Karlsson - Midroc
 • Petter Larsson - LKAB
 • Joakim Persson - Sysav
 • Daniel Rääf - Stora Enso
 • Johan Stockhouse - AstraZeneca

Godkända på tentamen för underhållstekniska specialister:

 • Björn Jason - Scania Industrial Maintenance
 • Christoffer Klingblom - Scania Industrial Maintenance
 • Mikael Åström - Scania Industrial Maintenance

Vi kommer att uppmärksamma deras prestation i samband med Underhållsdagarna den 15-16 mars 2021!


Välkommen till Underhållsdagarna den 15-16 mars 2021! Det kommer att bli en högkvalitativ konferens med ett brett startfält med föredragshållare som talar om en rad olika ämnen, från nutid till framtid.

Vi bjuder på intressanta föredrag, mingel, lunch, fika och en gemensam middag där det finns goda möjligheter att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegorna inom branschen. Under middagen sker den traditionella utdelningen av EFNMS certifikat.

Programmet måndag den 15 mars:

 • Underhållets betydelse för framtidens produktion | Mikael Jansson, Jernbro Industrial Services
 • Beställarkompetens – A och O för rätt upphandling | Roger Allen, Nodra AB
 • Kvalitetssäkrat underhåll | Lars Uddén, GKN Aerospace
 • Effekter av ett gemensamt förebyggande underhåll | Henning Ekström, BillerudKorsnäs
 • Säkert underhåll i praktiken | Anders Eliason, Stockholm Exergi

Programmet tisdag den 16 mars:

 • Digital informationshantering | Martin Hjärtström, Kaunis Iron
 • Förebyggande underhåll på distans | Elin Löfvendahl, ABB Industrial Automation
 • Ny teknik för tillståndskontroll och felsökning | Patrik Larsson, Uddeholm
 • Den digitala tvillingen flyttar in | Mats Dunmar, Skanska
 • AI för optimering av underhållet | Mikael Ankerfors, AFRY

Boka in den 15-16 mars 2021 i kalendern redan nu!

Underhållsdagarna arrangeras i samarbete med branschtidningen U&D.

Läs mer och anmäl dig på: www.underhallsdagarna.se.

Mikael Jansson
Jernbro

Roger Allen
Nodra

Lars Uddén
GKN Aerospace

Henning Ekström
BillerudKorsnäs

Anders Eliason
Stockholm Exergi

Martin Hjärtström
Kaunis Iron

Elin Löfvendahl
ABB

Mats Dunmar
Skanska

Mikael Ankerfors
AFRY


Med anledning av det osäkra läget kring Covid-19 har vi pausat våra fysiska aktiviteter fram till våren. Nu tar vi fram en ny uppsättning webbkonferenser som vi planerar att genomföra under hösten/vintern. Läs mer på vår hemsida eller sociala medier för uppdaterad information.

15-16 mars 2021: Underhållsdagarna

I samarbete med branschtidningen U&D bjuder vi traditionsenligt på en konferens med många intressanta och matnyttiga föredrag inom underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar. Läs mer och anmäl er här...

Tentamen för underhållsledare

25 mars 2021, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS bedöms underhållsledares kunskaper och färdigheter.

Sista anmälningsdag är 11 mars 2021!

Läs mer om tentamen här!

Tentamen för underhållstekniker

26 mars 2021, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS bedöms underhållsteknikers kunskaper och färdigheter.

Sista anmälningsdag är 11 mars 2021!

!Läs mer om tentamen här

29-31 mars 2021: Euromaintenance 2021

Den holländska underhållsföreningen, NVDO, bjuder in detta event där det är tänkt att flera tusen personer inom underhållsbranschen från hela världen kommer att samlas. Eventet innehåller intressanta presentationer, workshops, demonstrationer och en utställning samt företagsbesök i regionen. Läs mer här...

14-15 april 2021: Ytskyddsdagarna

Inhämta nya kunskaper, utbyt erfarenheter och knyt kontakter på Nordens största mötesplats inom ytskydd! Det är Ytskyddsakademien som arrangerar detta event och Svenskt Underhåll är återigen stolt partner. Läs mer och anmäl er här...


Torsten Ekström, vd för Svenskt Underhåll AB

Är du cybersäker?

Den nya tekniken är både kittlande och på samma gång lite skrämmande. Kommer AI ta över allt och göra oss till en underordnad civilisation eller är det bara i filmens värld som tekniken tar över?

Ibland är det svårt att hänga med i svängarna, vissa saker går rasande fort medan andra får vi vänta på hur länge som helst. Beroende på om man är säljare eller köpare av IT-utrustning 

I mina yngre år jobbade jag med försäljning av datorer och vi hade ett antal bärbara modeller (generationen efter de släpbara). Vi väntade (alltför) länge på både färgskärm och 356-processorer medan omgivningen förfärades över den snabba teknikutvecklingen.

Moores lag kanske du känner till? Den är uppkallad efter en av Intels grundare, Gordon Moore, och säger att antalet transistorer som får plats på ett chip växer exponentiellt och ger en fördubbling vartannat år!

Detta är naturligtvis bra för alla som vill ha ökad trafik med möjlighet att tillämpa den nya tekniken med IoT, Machine Learning och analyser av Big Data.

Den svagaste länken...

En baksida med den nya tekniken är att vi blir alltmer beroende av den. Dagligen hanteras känslig data och information som kan vara intressant för utomstående. Antingen vill de få tag i den eller förstöra den eller helt enkelt ta din utrustning som gisslan för utpressning.

Vi utsätts dagligen för olika typer av både synliga och osynliga attacker mot vår IT-struktur, både på jobbet och i hemmet. De mest uppenbara är hoax eller rena bluffmejl. De mest skadliga hoten ser vi sällan.

Enisa, som är EU:s organ för cybersäkerhet, säger att de största säkerhetshoten som ökar mest i Europa är; nätfiske, identitetsstölder, informationsläckor, insider-attacker och ransomware.

De som använder dessa verktyg gör det antingen för sabotage, spionage eller utpressning och är alltifrån privatpersoner till företag eller till och med nationer. Alla har de ett mål med sin verksamhet.

De vet också hur de ska gå tillväga för att lyckas. Den svagaste länken är oftast vi som arbetar i IT-systemen, det vill säga du och jag.

Ökad cybersäkerhet

Vad gör vi då för att öka säkerhetsnivån? Det enklaste är ju att ha koll på sina lösenord, se till att de är svåra att knäcka och att ändra dem ofta.

Vi är tyvärr både slarviga och lite lata när det kommer till lösenordshanteringen (egen erfarenhet...). Vi vet ju egentligen att vi borde vara mer försiktiga och att alltid använda tvåstegsverifiering.

Det är lättare sagt än gjort, men när det väl är försent så inser vi vikten av dessa enkla åtgärder.

Andra viktiga saker att tänka på är hur säkra systemen är som vi köper in respektive använder. Ibland får vi hjälp av andra som antingen har gjort misstagen före oss eller har gjort grundliga riskanalyser.

Ett lysande exempel på det senare är att Huawei blev portade i Sverige avseende införandet av 5G på grund av säkerhetsbrister och möjlig (eller trolig) koppling till den Kinesiska regimen.

Detsamma gäller programvaror som exempelvis TiK Tok och Zoom med flera. Det svåra är dock att välja rätt från början, innan cybersäkerheten hotas.

I slutänden handlar allt om att vara försiktig, lyhörd och påläst. Först då kan vi uppnå en högre säkerhetsnivå.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Svenskt Underhåll är en del av EFNMS


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

Tel.: 08-664 09 25, e-post: info@svuh.se, hemsida: www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration

Dataskyddspolicy