SENASTE NYTT OM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
Har du problem med visningen? Se e-nytt i online i din webbläsare →

2020-10-15

Prata med dina elever om framtiden, idag!

Framtiden är här, hela tiden nära, bara en sekund bort. Vad händer om en sekund, eller imorgon, eller nästa år, eller när dina elever blivit vuxna och ska jobba och försörja sig och sin familj. Vad händer i framtiden om dina elever får bestämma - redan nu?

Ett sätt att prata om framtiden är att göra som många andra skolor och elever redan har gjort - nämligen att göra det tillsammans med Choice & Brainy. 

Med Choice och Brainy får dina elever leta jobb, testa nya saker, prova sina superkrafter och beskriva vad de gör om 20 år. Tillsammans med dig kommer dina elever att klara av detta på ett sätt du inte trodde var möjligt!

Konceptet Choice & Brainy finns både som bok (8 kapitel och elevuppdrag) och film (bestående av 8 avsnitt som bygger på boken). Till både bok och film finns en utförlig lärarhandledning.

Choice & Brainy är ursprungligen utformat för elever på mellanstadiet och ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån styrdokument och läroplan.

Filmens avsnitt leveras som streamad version genom nedladdning digitalt.

 
Läs mer om FILMEN Choice & Brainy möter framtiden - och beställ idag! →
 
 
Se en trailer för filmen Choice & Brainy →
 
 
Läs mer om boken Choice & Brainy möter framtiden - och beställ idag! →
 
 

Hur ersätter du prao?

Under den pågående coronapandemin kan det vara svårt att erbjuda prao på arbetsplatser. Om dina elever inte kan genomföra sin prao på en arbetsplats ska din skola erbjuda alternativ. 

Skollagens skrivning om prao reglerar inte omfattning av de arbetslivsorienterande aktiviteterna. Dessa kan alltså se olika ut och variera i tid.

För att säkerställa att eleverna får med sig det de har rätt till kan skolan utgå från följande punkter.

Eleverna ska få:

  • erfarenhet av och kunskap om arbetslivet – praktiska eller teoretiska – villkor, ansvar och krav med mera
  • syn på sina styrkor, förmågor och intressen
  • se om de egna funderingarna om arbetslivet stämmer med verkligheten
  • ökad kännedom om kön, status och social/kulturella roller och hur dessa påverkar arbetsmarknaden och gymnasievalet
  • likvärdiga möjligheter att göra val för framtiden

Använd Tremedias material

Tremedia har många olika material som kan användas för i arbetet med att ersätta prao. Även om Choice & Brainy från början utformades för mellanstadiet är övningarna i filmen och boken applicerbara även på högstadiet. Ta en titt på handledningen till konceptet och inpireras! Handledningen finns i 2 utföranden - för film och bok.

Att jobba med Tremedias Jobbkort (finns även som digital variant), Programväljaren tillsammans med Programväljarkollen och gruppvägledning ur boken Vägleda är även detta exempel på aktiviteter som kan fungera bra. 

 
Läs mer på skolverket.se →
 
 
Se Tremedias hela produktutbud →
 
 

Nytryckta Programväljare väntar på dig!

Årets Programväljare sålde slut, men fortsatt efterfrågan gjorde att vi tog beslutet att trycka nya för att tillgodose behovet. 

Lagret är påfyllt och beställningarna fortsätter komma.

Har du glömt beställa Programväljaren eller behöver du fler?
Gå in och beställ på vår webbshop eller mejla din beställning till order@tremedia.se.

 
Gå till webbshop →
 
 

Inställt högskoleprov minskade inte ungas chanser att komma in på högskolan

Vårens inställda högskoleprov har inte påverkat chansen att bli antagen till högskolan i höst. Det visar Universitets- och högskolerådets (UHR:s) analys av antagningen till höstterminen 2020 jämfört med höstterminen 2019. Slutsatsen gäller på gruppnivå och för sökande i både de yngre och äldre åldrarna.

 
Läs mer på uhr.se →
 
 

Tidigare skolstatistik blir tillgänglig igen - men inte ny

Nu blir den gamla skolstatistiken för både kommunala och fristående skolor återigen tillgänglig på Skolverkets webbplats. Turerna kring skolstatistiken har varit många, men nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande som gör det möjligt att publicera den gamla statistiken. Ny statistik kan inte publiceras på grund av rådande rättsläge.

- Det vi nu gör löser inte problemet med statistiksekretessen för ny skolstatistik. Men vi bedömer att den gamla statistiken ändå är av stort värde, inte minst i samband med kommande skolval, tillägger Eva Westberg.

 
Läs mer på skolverket.se →
 
 

Över 5000 elever har gjort Programväljarkollen!

På två veckor har ytterligare 1000 elever upptäckt och provat vår quiz Programväljarkollen. Nu ligger antalet elever som gjort kollen för årets upplaga på över 5000 elever.

Vad är Programväljarkollen?
Programväljarkollen är en quiz för elever som ska välja till gymnasiet. Quizet är utformat för att göra eleverna mer förberedda för sitt gymnasieval och kan göras på såväl dator som surfplatta och mobiltelefon.

Vad är fördelarna?

  • Tillgängligt dygnet runt alla dagar i veckan
  • Snabbt och enkelt, men också utmanande och lärorikt
  • Uppdaterat för de som söker till gymnasiet med start hösten 2021
  • Funkar på lektionstid och kan besvaras enskilt, i grupp eller helklass - välj det som passar
  • Ökar elevernas möjligheter att göra ett väl underbyggt gymnasieval

Tipsa dina elever du också!

Quizen hittar eleverna på webbplatsen www.programvaljaren.se >>

Gå direkt till quizet här >>

 

Ny rapport synliggör social snedrekrytering

Andelen antagna med högutbildade föräldrar på konst- och kulturutbildningar är högre än hos befolkningen som helhet vilket tyder på snedrekrytering.

Statistiska centralbyrån har publicerat en rapport som belyser utbildningsbakgrund och föräldrars utbildningsnivå för antagna som påbörjat konst- och kulturutbildningar. Rapporten syftar till att ge en bild av den sociala bakgrunden och omfattningen av social snedrekrytering inom konst- och kulturutbildning.

 
Läs mer på myh.se →
 
 
Läs rapport på scb.se →
 
 

Att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledning

Skolverket erbjuder bokningsbart stöd till verksamheter som vill utveckla och höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen. Stödet kan omfatta allt från att organisera verksamhetens vägledning till fortbildningsinsatser och kurser om undervisning och metoder.

 
Läs mer på skolverket.se →
 
 

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Hur kan vi öka elevernas motivation för skolan och för kommande studie- och yrkesval? Modulen presenterar hur lärare kan vidga elevernas perspektiv på sig själva och på omvärlden och hur man kan integrera och utveckla studie- och yrkesvägledningen i undervisningen.

 
Läs mer på skolverket.se →
 
 

Skolan behöver 1000 nya studie- och yrkesvägledare

Idag firas Vägledningens dag för att uppmärksamma studie-och yrkesvägledningens betydelse. Det behövs fler utbildade studie- och yrkesvägledare på våra skolor. Nu kräver Lärarnas Riksförbund att det rekryteras 1000 nya studie- och yrkesvägledare för detta viktiga uppdrag.

– Behovet av kvalitativ studie-och yrkesvägledning har aldrig varit större. I en djungel av utbildningar och yrkesbanor behöver fler vägledning. Avhopp och felval som resulterar i programbyten leder till enorma kostnader, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

 
Läs mer på lr.se →
 
 

Många nya sökande till högskolan – antalet 19-åringar ökar stort

Nu finns ny officiell statistik över sökande och antagna till universitet och högskola på grund- och avancerad nivå. Både antalet sökande och antalet antagna till höstterminen 2020 har ökat kraftigt jämfört höstterminen 2019.

 
Läs mer på uka.se →
 
 

Rekordmånga skolar om sig

Coronapandemin fortsätter att påverka svensk arbetsmarknad. Under årets tredje kvartal ökade antalet uppsagda tjänstemän som sökte stöd hos TRR med 47 procent jämfört med samma period förra året. En tydlig trend är att fler väljer att skola om sig.

– Det finns stora möjligheter för den som väljer att byta karriär mitt i livet. Att skola om sig mitt i karriären ger människor en utmärkt möjlighet till en ny och spännande utveckling. Det är positivt för såväl individen som för svenskt näringsliv och bidrar samtidigt till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, säger Lennart Hedström, vd på TRR.

 
Läs mer på trr.se →
 
 

Informationsinsatser kan minska snedrekryteringen till utbytesprogram

En kvinna med svensk bakgrund från ett akademikerhem – det är den typiska deltagaren i utbytesprogrammen Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus-Palme. Män, studenter från studieovana hem och studenter med utländsk bakgrund är underrepresenterade. För att minska snedrekryteringen krävs informationsinsatser och ökad vägledning, enligt en ny rapport från Universitets- och högskolerådet (UHR).

 
Läs mer på uhr.se →
 
 

Palla skolan – CSNs kampanj om bidrag och skolk

Många gymnasieelever har inte koll på vad som kan hända med studiebidraget och andra bidrag om de skolkar. Detta kan få stora konsekvenser både för eleven själv och för familjen. Därför kör CSN nu kampanjen Palla skolan för att öka kunskapen hos gymnasieeleverna.

 
Läs mer på csn.se →
 
 
Läs mer på pallaskolan.csn.se →
 
 

Tidigare anställning och sfi inga meriter när flyktingar söker enkla jobb

Arbetsgivare fäster inte stor vikt vid tidigare erfarenhet och fullgjord utbildning i svenska för invandrare (sfi) när flyktingar söker enkla jobb. Det visar nationalekonomerna Simon Ek, Mats Hammarstedt och Per Skedinger i en ny SNS-rapport med titeln ”Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?”. De visar också att jobb med låga kvalifikationskrav är en väg in på den svenska arbetsmarknaden som är förknippad med varaktig sysselsättning för personer från Afrika och Mellanöstern.

 
Läs mer på sns.se →
 
 
Läs rapporten på sns.se →
 
 
Bild på Riksväljarsajten

Riksväljaren – ett viktigt verktyg för SYV

Riksväljaren är en prenumerationssajt och här finns gymnasieutbildningar som riktar sig till elever i hela landet och som eleverna kan söka oavsett var det bor. Vi uppdaterar kontinuerligt eftersom vi vill att Riksväljaren ska innehålla den mest aktuella informationen om landets alla riksrekryterande gymnasieutbildningar och  alla gymnasieskolor med riksintag. Vi kontrollerar tillstånd och granskar alla uppgifter som publiceras mot beslut och regler.

Sök på kategori och/eller län samt fritext
Genom att göra Riksväljaren digital finns nu stora möjligheter att göra anpassade sökningar.

I din sökning kan du ange kategori och län. Kategorierna är:
– Riksrekryterande utbildningar
– Fristående gymnasieskolor
– International Baccalaureate
– Spetsutbildningarna
– Riksrekryterande idrottsgymnasier

Söker du en speciell utbildning för någon med ett särskilt intresse kan du även göra en sk. fritextsökning. Här kan du söka på specifika ord som ger dig träffar som kan vara intressanta.

Liksom förra året kan du även gå in under menyer och se alla utbildningar under respektive kategori.

Kontinuerlig uppdatering = ständigt aktuell information
En digital Riksväljare gör att vi har möjlighet att kontinuerligt komplettera med nya uppgifter som kommer in. Vi uppdaterar så fort vi får in nya uppgifter och detta gör att du som vägledare alltid har tillgång till den mest aktuella informationen.

Vilka uppgifter finns med under utbildningarna/skolorna?
För varje utbildning/skola finns en kortfattad beskrivning, de viktigaste kontaktuppgifterna samt länk till skolans webbplats.

Inloggningsuppgifter
När du har beställt får du vecka 39, via mejl, ett användarnamn och lösenord som ger dig tillgång till Riksväljaren under läsåret.

 Se en instruktionsfilm om hur riksvaljaren.se fungerar →

 
Läs mer och beställ →
 
 

Seminarium: Career Paths II (online)

Vi har i år fått uppleva en världsomfattande pandemi som ändrat vårt sätt att arbeta, studera och hur vi använder online-verktyg. Förändringarna har gått fortare än vi förväntat oss och vi vet ännu inte riktigt i vilken riktning vi går. Välkommen att söka deltagarplats på seminariet Career Paths den 4-6 november senast den 18 oktober.

Målgrupp: Studievägledare, lärare, arbetsförmedlare, arbetskonsulter och arbetskonsulenter, tidigare Erasmus+projektägare.

 
Läs mer på utbyten.se →
 
 

Affischen om gymnasieskolan

Affischen "Gymnasieskolan" (70x100 cm) består av en uppställning med samtliga program och inriktningar.

För varje program finns en kolumn med förljande rubriker:
– Inriktningar
– Programgemensamma kurser
– Du lär dig…
– Efter gymnasieskolan

I år är affischen uppdaterad med alla nya uppgifter när det gäller inriktningar, kurser och yrkesutgångar.

Det finns även en ruta längst ner som ger information om behörighet till gymnasieskolan, både för yrkesprogram och högskoleförberedande program.

 
Läs mer och beställ →
 
 

Digitala produkter

iGlappet och sen – En onlinekurs av Leif Andergren
Detta är en onlinekurs på cirka 100 minuter uppdelad på 15 avsnitt eller moment med mellanliggande reflektionsuppgifter. Du ser den när du vill och i din egen takt.

Presentation Programväljaren
Presentation Programväljaren hjälper dig att på ett enkelt och överskådligt sätt presentera det som är viktigt att veta om gymnasieskolan. Den är tänkt att användas vid klassgenomgångar, föräldramöten och liknande sammanhang. Presentationen innehåller fotografier från alla gymnasieprogram och inriktningar och här finns även många foton från arbetsplatser. Fotona visar på elever och personal som gör saker som på ett bra sätt representerar respektive gymnasieprogram.

Planera ditt gymnasieval
Planera ditt gymnasieval är en PowerPoint-serie som presenterar gymnasieskolan på ett sätt som passar elever i åk 7 och 8.

PowerPoint om gymnasiesärskolan
Presentationen om Gymnasiesärskolan är gjord i PowerPoint. Den är tänkt att användas som underlag för genomgångar med elever och föräldrar, enskilt eller i grupp. Presentationen innehåller 39 bilder men tanken är att du själv ska kunna anpassa din presentation utifrån dina elever och deras föräldrar.

Digitala Jobbkort
Detta är en digitalisering av vår kortlek Jobbkort och innehåller 110 bilder/fotografier på människor inom vitt skilda arbetsområden. Tillsammans med bilderna levereras en handledning på hur du kan använda filerna och samtliga bilder är numrerade för att underlätta distansarbete.

FILMEN – Choice & Brainy möter framtiden
Det nya konceptet innehåller film, PowerPoint-bilder med elevuppdrag och en digital pedagoghandledning med teorianknytning till varje kapitel. Nu halva priset!

Att söka till högskolan: PowerPoint
Presentationen vänder sig till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolan och komvux eller inom andra områden där du ansvarar för studieinformation till unga vuxna.

Här finns information för både utbildningar som startar innan 1 juni 2022  och utbildningar som startar efter juni 2022.

Eftergymnasiala studievägar: PowerPoint
"Eftergymnasiala studievägar" är en PowerPoint-serie för dig som ska presentera alla de möjligheter till studier som finns efter gymnasieskolan. Serien vänder sig till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolan och komvux eller inom andra områden där du ansvarar för studieinformation till unga vuxna.

 
Tremedias samliga produkter →
 
 

Följ oss gärna på Facebook
och besök vår hemsida med webbshop!

FacebookHome Page

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här →

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2020