Gör en livsviktig skillnad i lidande människors liv!

Rent vatten en bristvara!

Rent vatten en bristvara!

Alla barn har rätt att leva i en hälsosam miljö med rent vatten. Men trots det bor tusentals barn i miljöer med smutsigt vatten, det vatten som befolkningen tvingas dricka leder till sjukdomar som snabbt kan bli livshotande för barn.

Genom att säkerställa tillgången till rent dricksvatten släcker du inte bara törst utan förhindrar också spridningen av dödliga sjukdomar. Vi kämpar för att alla barn ska få vara friska och ha möjlighet att gå i skolan och där är rent vatten vårt främsta redskap. För många barn är tillgången på rent vatten obefintlig och det är avgörande för deras hälsa och utveckling. Vi ger stöd till utbyggnad av vattensystem och billiga metoder för att lösa vattenproblemen.

De globala målen för hållbar utveckling för hur vi mäter människors tillgång till rent vatten, har tre krav som ställs för att ett hushåll ska anses ha tillgång till rent vatten:

  • Vattnet ska vara tillgängligt vid bostaden.
  • Tillgången ska vara konstant.
  • Vattnet ska hålla tillräckligt god kvalitet enligt uppsatta gränsvärden.

Enligt den här definitionen har idag ca 70 procent av befolkningen i Rumongeprovinsen, där Burundi-Hjälpen arbetar, tillgång till rent vatten, medan 30 procent inte har det och tvingas hämta orent dricksvatten ur öppna källor, floder och dammar.

Sjukvården i provinsen Rumonge i Burundi menar att 85% av vattenrelaterade sjukdomsfall försvinner när ett område fått tillgång till rent vatten.

Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser. Tusentals barn under fem år dör i diarrésjukdomar varje år. De allra flesta dödsfall i diarrésjukdomar beror på brist på rent vatten. Det innebär att barn under fem år dör varje dag på grund av smutsigt vatten och dålig hygien.

Vi är tacksamma till er som troget står med och som gör arbetet möjligt för oss, men vi tror också att det finns fler som vill stötta. Sprid gärna Nyhetsbrevet till era vänner och kontakter.

Uno Gustafsson
Burundi-Hjälpen

E-post: burundihjalpen@hotmail.com
Hemsida: www.burundihjalpen.se
Sprid gärna Nyhetsbrevet! Du kan beställa det på vår hemsida.

 

Corona-viruset. Vi hör inte om några stora förändringar i landet. Samhället fungerar som vanligt, marknader och handel är öppen men priserna stiger. Handtvätt utanför kyrkor och samlingslokaler. Vårt vattenprojekt påverkas inte av några bestämmelser omkring Corona.

 

Vi arbetar med lokala partners, en investering i samhällets framtid och en viktig del av arbetet. Vi är övertygade om att det är den mest progressiva och hållbara strategin man kan tillämpa.

Din gåva är avgörande eftersom vårt arbete finansieras till 100% av våra gåvogivare där varje krona går helt till arbetet i Burundi. Ingen administration dras från insamlade medel.

Varje skänkt krona går direkt till arbetet i Burundi.

 

Vill ni få besök? Påminner om att vi gärna besöker er och berättar om Burundi-Hjälpen:s arbete. Låter det intressant? Kontakta oss på burundihjalpen@hotmail.com eller ring 070-233 79 41

 

Swish 123 582 01 05     eller     Bankgiro 473-1584