Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev november 2020


Händer i branschen

  • Regeringsuppdraget för sediment (samarbete mellan Naturvårdsverket, HaV, Länsstyrelserna, SGI och SGU) bjuder in till seminarium via Skype den 18 november. Mer information finns på vår hemsida.
  • Regenesis bjuder in til webbinarium om utvecklingen av in situ-saneringar i Sverige den 18 november. Mer information finns på deras hemsida
  • IMMERSE genomför sitt andra Transnational Estuary Exchange Lab (TEEL) online den 24 november. Mer information finns på vår hemsida.
  • Renare Mark håller ett webbinarium kring fysisk planering den 26 november. Mer information finns på vår hemsida.
  • Renare Mark Mälardalen bjuder in till ett webbinarium om ekologiska mervärden i framtidssäkrad efterbehandling av förorenad mark den 3 december. Mer information finns på vår hemsida.
  • Den 3 februari är det nya datumet för Oskarshamns kommuns webbinarium om erfarenheter från saneringen i hamnbassängen. Preliminärt program finns på vår hemsida
  • Planeringen för webbinarium förorenade sediment pågår för fullt. Den 4 februari kommer du kunna lyssna på intressanta föredrag i ämnet. Mer information kommer på vår hemsida

Vill du engagera dig i Nätverket Renare Marks styrelse?

Då det tråkigt nog är dags att tacka av några av våra styrelsemedlemmar söker vi nu efter nya ledamöter till styrelsen 2021. Dessa utses på Nätverkets årsmöte som hålls 24 mars i samband med Vårmötet.

Valberedningen strävar efter att styrelsen ska representera hela Nätverket och bestå av medlemmar från olika delar av branschen.

Vill du veta hur det är att arbeta i styrelsen? Ställ dina frågor till hanna@enviromiljoteknik.se.

Är du intresserad av vara med i styrelsen, anmäl ditt intresse till valberedningen genom att skicka e-post till jan-erik.lidstrom@keyconsult.se  senast den 15 januari.


Tematiska avdelningar

Nätverket Renare mark planerar att starta upp en eller flera tematiska avdelningar. Är du intresserad av att vara med? Läs mer och anmäl ditt intresse här

Vårmötet

Nätverket Renare Marks styrelse följer utvecklingen i den pågående pandemin och undersöker olika scenarier för Vårmötet 2021. Temat Hållbara samhällen kvarstår och abstract har kommit in till arrangörsgruppen. 

Så snart det är klartlagt hur Vårmötet kommer att genomföras kommer vi informera våra medlemmar, deltagare, föredragshållare och utställare.

Håll fortfarande datumen 24-25 mars öppna i din kalender!


Ny forskningsstudie visar att biokol som efterbehandlingsmetod ger förutsättningar för hållbara åtgärder

Gräv- och schaktsaneringar är fortfarande vanliga åtgärdsmetoder vilket resulterar i att även jordmassor med föroreningshalter strax över riktvärden ofta blir avfall. Vid många av de enklare och mindre saneringarna som pågår i våra städer skulle istället biokol kunna fungera som en alternativ behandlingsmetod. Detta visar en nyligen avslutad forskningsstudie med namnet Biokol-RE:Source. Läs hela artikeln här.


Invasiva arter i avfallshantering

Nätverket Renare Mark och Avfall Sverige samverkar för att bredda möjligheten för medlemmarna att ta del av varandras aktiviteter och nätverkande. 

"Invasiva arter blir allt mer i ropet"  går det att läsa i inledningen av beskrivningen till den spännade online temadagen som Avfall Sverige genomför den 8 december.

Temadagen riktar sig dig som kommer i kontakt med invasiva arter inom ditt yrke, särskilt du som arbetar med avfall och massor exempelvis ÅVC-personal, driftansvarig, arbetsledare, miljöansvarig, miljökonsult, projektledare. Passa på och fråga experter inom området eller nätverka. Mer information hittar du här


Intervju med Camilla Nilsson, Avfall Sverige

Camilla Nilsson arbetar i kommunernas branschorganisation för avfallshantering, Avfall Sverige. Organisationen representerar ca 400 medlemmar som utgörs av kommuner, kommunalförbund, kommunbolag och privata bolag gentemot beslutsfattare, politiker, myndigheter och EU. Ett både omfattande och utmanade uppdrag. Läs hela intervjun här


Följ oss på sociala medier

Klicka på symbolerna nedan och följ oss på sociala medier.  

linkedininstagramfacebook

Nätverket Renare Marks nyhetsbrev distribueras till samtliga registrerade medlemmar i nätverket via e-post. Medlemskap kan tecknas individuellt eller korporativt för ett antal medlemmar på en organisation. Mer information finns på nätverkets hemsida eller kan fås genom att skicka e-post till nätverket. Artiklar och bilder till Nyhetsbrevet tas gärna emot. www.renaremark.se 

REDAKTION: Hanna Hartmann, 0706-93 00 56 hanna@enviromiljoteknik.se
Therese Steinholtz, 0735 -01 56 22 therese.steinholtz@empirikon.se
Peter Harms-Ringdahl peter@envifix.se

ANSVARIG UTGIVARE: Ordförande: Johanna Svederud, 0707- 21 02 89, Johanna.svederud@liljemark.net

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i Nätverket Renare Mark. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.