Nyhetsbrev nr 19, från Seniorkonsult Direkt i oktober 2020. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Aktuellt i oktober

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät-och informations-säkerhet (Enisa). I Sverige arrangeras den europeiska informationssäkerhetsmånaden av MSB.

Tänk säkert-kampanjen 2020
Samarbetspartner i årets kampanj

Årets kampanj riktar sig till privatpersoner och företag med upp till tio anställda där privatliv och företagande hänger nära ihop. Syftet är att genom handfasta, tydliga och konkreta tips kunna vidta åtgärder för säkrare uppkoppling.

För att nå ut till en bred grupp av människor och företagare i hela landet samarbetar MSB med offentliga, privata och intresse-organisationer som också vill bidra till ökad medvetenheten och kunskap i samhället.      

Samarbetspartnerna genomför en rad aktiviteter runt om i landet under oktober månad. På msb.se hittar du flera råd och tips. För ytterligare säkerhetsfrågor, kontakta: 

informationssakerhet@informationssakerhet.se


Läsning stärker empatin

I Vetenskapens Värld den 12 oktober, berättade psykologen Jamil Zaki om psykologiska tester som visar att läsning av skönlitteratur kan stärka empatin. - Vi kanske tror att romanläsandet är nåt mycket individuellt och självupptaget, men det är djupare än så. Man tränar på empati-gymmet, säger Jamil Zaki. Läs mer...


Svårt att sova?

Den brittiske läkaren och vetenskaps-journalisten Michael Mosley, har nyligen utkommit med en bok, "Mosleys sömnskola".

I boken redogör han för den senaste forskningen kring sömn och sömnens betydelse för vår hälsa. Läs mer...

Dr Mosleys sömnskola
Dr Mosleys sömnskola, av Michael Mosley

Grattis Maria!

Maria Printz, mathantverkare
Maria Printz, mathantverkare

Vi gratulerar Maria Printz som fyllde 60 år den 21 juli. Maria är mathantverkare, kock och bagare och driver Prinsen kommer, sedan 28 år tillbaka. 


Njut av hösten

Äpplen,  fotograf: Sven G Nilsson
Fotograf: Sven G Nilsson

hälsar Pia & Eva, Seniorkonsult Direkt

Annika: Visualisera din dröm och omge dig med de som inspirerar

Annika Löfgren, innovationsrådgivare

Annika Löfgren driver Kreo sedan 20 år tillbaka. Hon är innovationsrådgivare och erbjuder utbildningar och konsulttjänster för att stärka individers, teams och organisationers kreativa förmåga. Hon är också grundare av organisationen Sisters in business som stöttar kvinnor med utländsk bakgrund att starta eget företag. 

Vi har ställt henne följande frågor:

Vad jobbar du huvudsakligen med som innovationsrådgivare?

Just nu stöttar jag nya och befintliga sociala företag i deras affärsutvecklingsprocess.

Andra roliga projekt är att ansvara för SM i Entreprenörskap och
att leda affärsskolor för nyanlända kvinnor och ungdomar.

 

Vilka är de största hindren för nyanlända som vill starta företag?

Jag skulle säga att de största hindren för nyanlända att starta företag är att:
• det saknas strukturer för att fånga upp och lära upp de som vill starta och driva företag
• det saknas mötesplatser och bryggor mellan befintliga företag och nyanlända
• det är krångliga regler att förstå om man inte kan språket


Finns det någonting som skulle behöva förändras för att det ska bli lättare för nyanlända att starta företag?

Äkta engagemang från oss som bott här länge att hjälpa till och att finnas med på deras företagsresa.
• Äkta nyfikenhet och ödmjukhet inför att vi har mycket att lära av de som är nyanlända.
• Att näringslivet lokalt tar initiativ till att söka upp och bjuda in personer med intresse för företagande. Det kan handla om att näringslivet delar med sig av kunskap om företagande, erbjuder jobbskuggning några dagar eller att nyanlända får vara med och praktisera på arbetsplatsen och komma med idéer.

Kan du ge oss dina bästa råd för någon som vill starta företag?

Bolla din idé med någon som redan är företagare.

Visualisera din dröm, dina mål och din strategi. 

Skaffa en advisory board, några som kan vara ditt professionella stöd på vägen.

Testa idén på målgruppen, lyssna och anpassa affärsidén innan du startar.

Omge dig med personer som inspirerar dig.


Läs om hur Sverige förändras av klimatet

Klimatkrisens Sverige av Erika Bjerström
Klimatkrisens Sverige av Erika Bjerström

Klimatkorrespondenten Erika Bjerström har rest från Abisko till Falsterbo och skildrar ett land som värms upp snabbare än många andra länder.

Hon träffar forskare på vägen och som en röd tråd löper deras växande oro: "Det går fortare än vi trodde".

Klimatkrisens Sverige är en väckarklocka om vad som sker i vårt land och är den första boken i sitt slag som beskriver hur Sverige förändras av det varmare klimatet. Läs mer...


Seniorkonsult Direkt är ett rikstäckande nätverk av erfarna specialister som är företagare med minst tio års erfarenhet inom sin specialistkompetens. På seniorkonsultdirekt.se når du specialistkompetens snabbt.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du ingår i Seniorkonsult Direkt eller för att du har visat intresse för nätverket Seniorkonsult Direkt. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter