Nyhetsbrev nr 1, 30 oktober, 2020
Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att se nyhetsbrevet i din webbläsare.
Inte prenumerant än? Skriv upp dig för prenumeration här!
Tipsa en vän om vårt nyhetsbrev! Klicka här

Ökad bredd och mångfald.

Välkomna till det första numret av vårt Nyhetsbrev! Nyhetsbrevet är ett av initiativen för att öka kommunikationen och transparens i allt vi gör. Det går ut till alla distriktsförbund och föreningar. I brevet försöker vi samla viktig information och nyheter. Ambitionen är att brevet ska komma ut kontinuerligt.

Jag har nu jobbat i 2 månader som förbundschef och det har minst sagt varit en rivstart. Jag har hunnit med förbundsdialoger, förbundsforum, förbundsmötet och inte minst att hjälpa till att ta fram en handlingsplan i samband med den externa utredningen. Det är med glädje och en stor del ödmjukhet som jag tar mig an uppgiften att leda förbundskansliet. 

Jag brinner för att barn och unga ska ha en meningsfull fritid och här spelar idrotten en stor roll.  Det är viktigt med rörelse genom hela livet. Jag upplever att Svenska Konståkningsförbundet har en bra strategi, en robust värdegrund och uppförandekod. Och jag vet att det finns så mycket fin verksamhet i våra olika föreningar. Nu ska vi utveckla idrotten vidare och jag hoppas och tror att konståkningen kan bli än ännu bredare idrott som lockar fler och nya grupper och ökar mångfalden.

Samtidigt är jag självklart medveten om de utmaningar som finns inom konståkningen. Utmaningar som den externa utredningen har satt fingret på. Vi har nu tagit fram en handlingsplan som vi alla inom idrotten behöver jobba vidare med. Det handlar om att arbeta långsiktigt, målmedvetet och inte minst - uthålligt.

Vi har också en stor osäkerhet att hantera i och med den pågående pandemin. Vi behöver vara ödmjuka i att förutsättningar kan ändras snabbt och att tävlingar kan ställas in. Det såg vi inte minst i veckan när skärpta allmänna råd har införts i ytterligare regioner. Vi samlar all information kring covid-19 på hemsidan och jag vill uppmana alla att följa de råd och rekommendationer som finns från myndigheterna.

Nu ser jag fram emot att lära känna Konståkningssverige ännu mer. Mitt mål är att resa ut i Sverige och besöka olika föreningar. Tyvärr gör pandemin det utmanande i dagsläget. Men så fort det är möjligt ser jag fram emot att träffa många av er medlemmar ute i ishallarna.

Bertil Ahlqvist, Förbundschef

 

Kort om Bertil

  • Fru och tre barn
  • Bor i Järna söder om Stockholm
  • Idrott och friluftsliv är de stora intressena
  • Har arbetat ideellt inom olika idrottsföreningar
  • Kommer senast från jobbet som verksamhetschef för Friluftsfrämjandet i Mälardalen
  • Dold talang: Lagar jättegod mat på stormkök
 

Hej och välkommen Helena.

På Förbundsmötet i september fick Svenska Konståkningsförbundet en ny ordförande. Helena Rosén Andersson är justitierådet som växt upp inom konståkning och som drivs av en glädje och vilja att utveckla svensk konståkning till en idrott för alla.

-Konståkning är en fantastisk idrott som betyder oerhört mycket för mig. Den har lärt mig att vara målinriktad och gett mig en mental styrka som jag haft och har användning av privat såväl under studier som i arbetslivet, säger Helena Rosén Andersson.

svenskkonstakning.se kan du läsa hela artikeln om Helena och hur hon ser på svensk konståkings utmaningar och möjligheter.

 

 
Läs mer om Helena →
 
 

Fortsatta anpassningar för svensk konståkning.

I spåren av den rådande pandemin har SKF anpassat förutsättningarna för tävling utifrån regeringsbeslut och Folkhälsomyndighetens (FHM) allmänna råd och rekommendationer. Möjligheten att arrangera tävlingar gäller med stora begränsningar och alla specialidrottsförbund (SF) som avser bedriva tävlingsverksamhet under pandemin är ålagda av FHM och RF att ta fram riktlinjer/tävlingsprotokoll för att säkra trygga evenemang och minimera risken för ökad smittspridning. 

I juli skickades riktlinjer ut för tävlings-verksamheten säsongen 2020/2021. Sedan dess har FHM:S rekommendationer och allmänna råd uppdaterats och regeringen har beslutat om undantag för 50-gränsen för vissa idrotts-evenemang från 1 november. Nu finns uppdaterade riktlinjer för svensk konståknings tävlingsverksamhet på hemsidan (LÄNK). 

 
Till riktlinjerna →
 

OBS! Skärpta allmänna råd påverkar träning och tävling i flera regioner

I Uppsala, Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östra Götaland har skärpta allmänna råd införts.  Det innebär att alla tävlingar i dessa regioner ställs in.  De skärpta råden begränsar även möjligheterna för resor till/tävlande i andra regioner. För att få information om vad som gäller för din region, kontakta lokalt smittskydd.

De skärpta råden innebär även stora begränsningar för våra aktiva vad gäller träningsverksamhet:

"Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte" (Folkhälsomyndigheten)

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du allmänna råd region för region.

SKF kommer under den närmaste veckan analysera de skärpta råden och återkomma med förtydligande kring tolkningen av dem.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Följ rekommendationer, var försiktiga och ta hand om varandra!

På vår coronasida på webben kan ni läsa mer om hur pandemin påverkar svensk konståkning. Här hittar ni också länkar till allmänna råd och riktlinjer, regeringsbeslut mm.

 

Nytt från sporten. 


Landslaget 2020/2021.

Landslaget 2020/2021 består av sex åkare:

Herrar: Nikolaj Majorov, Illya Solomin
Damer: Matilda Algotsson, Cassandra Johansson, Josefine Taljegård, Anita Östlund

Säsongsplaneringen för landslagsåkarna har försvårats på grund av den osäkerhet som pågående pandemi medför. Fram till SM 10-13 december planerar vi för svenskt deltagande vid följande internationella tävlingar:

  • Warsaw Cup, Polen - 12-15 november
  • NRW Autumn Trophy, Tyskland – 26-29 november
  • Golden Spin of Zagreb, Kroatien -2-6 december

Nikolaj Majorov skulle ha deltagit vid  Grand Prix-tävlingen Internationaux de France 13-15 november 2020 i Grenoble. Tävlingen har dock tyvärr ställts in på grund av pandemin.

 

Synkro - Pre Event.

Pre-Event för senior-, junior- och ungdomslag arrangerades digitalt 17-18 oktober. Vid tidigare pre event har alla lag fått möjlighet att visa upp sina tävlingsprogram för domarteam och fått direkt feedback på isen efter avslutat program. På grund av den pågående pandemin och de begränsade möjligheterna att anordna samlingar arrangerades ett digitalt pre event för att hjälpa lagen att förbereda sig inför kommande tävlingssäsong.

Lagen skickade i förväg in en video av sitt kortprogram och friåkningsprogram för utvärdering och feedback av fem tekniska funktionärer fördelat på två domarteam.

Följande lag deltog på Pre Event;

Ungdomslag: Team Caprice, Team Harmony, Team Limelight, Team Seaflowers, Team Together
Juniorlag: Team Convivium, Team Moonlight, Team Seaside, Team Spirit
Seniorlag: Team Inspire

Nästa steg för våra fyra juniorlag är möjligheten till ytterligare ett digitalt utvärderingstillfälle som ISU bjuder in till, ISU Synchronized Skating On-line Element Evaluation. Under november månad ska lagen skicka in video med upp till tre element som de vill få utvärderade av den internationella panelen. Detta är nytt för ISU och vi hoppas på att eventet faller väl ut.

 

Utvecklingsprojekt.

Sportavdelningen har under en längre tid jobbat och fortsätter jobba med att ta fram utvecklingsprojekt för åkare, tränare och föreningar. Pandemin har dessvärre avbrutit mycket av detta arbete och flera planerade projekt som skulle ägt rum under hösten har fått ställas in. Ett av dessa var ett ungdomsprojekt. Sportavdelningen ser fram emot att kunna verkställa utvecklingsprojekten när rådande riktlinjer för minimerad smittspridning hävs och kommer då att publicera en förteckning av planerade utvecklingsprojekt för åkare, tränare och föreningar.

 

Nytt från styrelsen. 

Förbundsstyrelsen genomförde helgen 24-25 oktober ett tvådagarsmöte tillsammans med förbundschef Bertil Ahlqvist.  Mötet var förbundsstyrelsens femte och det första mötet fysiskt.

Under helgen genomfördes en genomlysning av nuläget  där strategi 2026, verksamhetsinriktningen, förbundsutvecklingsplanen och handlingsplanen är helt centrala.  Under mötet diskuterades många stora framtidsfrågor för svensk konståkning, bland annat:

Hur ska vi gå vidare med dialogen rörande förbundsutvecklingsplanen? Vilka blir konsekvenserna för föreningar, tävlingar och träning? Det är många viktiga frågor som måste beaktas innan planen sjösätts. Dialog är nyckeln och det här ska vara en plan för svensk konståkning skapad av oss alla tillsammans.

Hur ska genomförandet av handlingsplanen gå till? Hur kan vi på bästa sätt stötta distriktsförbunden och föreningarna att utveckla verksamheterna?

Hur kan vi stötta och utveckla kommittéarbetet? Mycket av utvecklingsarbetet sker i kommittéer. Hur kan förbundet utveckla det arbetet och stötta de som deltar i kommittéarbete för utveckling av konståkningen?

 
Läs mer här →
 
 

Glöm inte.

15 december - skicka in föreningsrapporten!
Senast 15 december 2020 ska föreningens Föreningsrapport  (medlemsstatistik) för 2019-12-01--2020-11-30 vara inskickad. 

 
Läs mer →
 
 

Hej kansliet.

Förbundskansliet leds av förbundschef Bertil Ahlqvist samt för närvarande sju anställda som tillsammans ska verkställa det som styrelse och kommittéer beslutar om.  På vår hemsida hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på kansliet.

 
Kontakta oss →
 
 

Glädje Glöd Gemenskap.

Tillsammans måste vi alla, styrelser, tränare, tekniska funktionärer, anställda, åkare och föräldrar, bidra till ett positivt klimat där vår värdegrund genomsyrar hela vår verksamhet. På vår sida för föreningsutveckling hittar ni material för arbete med värdegrund och trygga idrottsmiljöer. TIPS! För att underlätta diskussioner om värdegrund  - testa våra digitala diskussionskort.

 
Till diskussionskorten →
 
 

Webshop.

Du vet väl om att du kan beställa profilprodukter, skridskoskolemärken, utbildningsmaterial och testkort i vår webshop?

 
Till webshopen →
 
 

VM 2021.

Planeringen av VM är i full gång

Beskedet att regeringen vill öppna upp för elitidrottare att komma till Sverige är väldigt positivt för VM i Konståkning. VM som planeras att arrangeras i Stockholm och Ericsson Globe i mars 2021 välkomnar sportens stora stjärnor från ett 50-tal länder.

-Det är självklart väldigt glädjande och underlättar vår planering. Vi inväntar nu att förslaget går på remiss och att beslut tas inom kort, säger Ulrika Molin, projektledare för VM i Konståkning.

Ulrika Molin och teamet kring VM har bråda dagar. Just nu jobbar de intensivt med att planera för att allt kring arena, hotell, transporter och TV-sändning ska fungera  Att arrangera ett VM under en pandemi är väldigt speciellt.

-Vi jobbar hela tiden nära ISU (International Skating Union) och Stockholm Live som driver arenan. Att genomföra ett smitt-säkert VM är helt avgörande. I nuläget säljs inga biljetter, men det är oerhört viktigt att planera så att åkare, domare, tränare, media och volontärer kan finnas på plats och hålla avstånd till varandra. Dessutom är smittskyddsutrustning och annat självklart en viktig del.

VM-organisationen har en nära och löpande dialog med ISU och följer utvecklingen kring Covid-19 noga.

 
Till stockholm2021.se →
 
 

Följ svensk konståkning.

FacebookInstagramYouTubeHome Page

 

Det här nyhetsbrevet skickas ut av Svenska Konståkningsförbundet. Du får nyhetsbrevet eftersom du är en del av konståkningssverige. Ifall du inte vill ta emot fler nyhetsbrev, klicka på lönken här nedanför: