Nyhetsbrev från kommunförbundet Kalmar län. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Uppdaterat nyhetsbrev

I förra utskicket av det här nyhetsbrevet föll delar av innehållet bort. Här kommer därför en ny, komplett version.


Samverkan kring digitalisering Kalmar län

Uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län” drivs av processledare Henrik Strömberg på kommunförbundet. Den senaste tiden har han arbetat med att ta fram ett första förslag på vision och riktning för uppdraget för 2020-2022. I dialog med politiker, kommunchefer och nyckelpersoner i länet arbetar man nu vidare med fokus på att förankra och förtydliga uppdraget de kommande två åren. 

Riktningen för uppdraget 2020–2022 är att fokusera på att realisera de mål i den Regionala Digitala Agendan som berör digital kompetens (utbildningssatsningar, erfarenhetsutbyte) och en gemensam och sammanhållen digital utveckling. Utöver dessa mål är riktningen även att genomföra olika kartläggningar samt att öka samverkan kring digitalisering i länets kommuner. 

Mer information kommer under hösten… 


Koppla upp dig med AV-Media!

Under hösten 2020 erbjuder AV-Media gratis webbinarier för alla som jobbar i länets skolor och förskolor, men även andra intresserade är välkomna. En timme varannan vecka ägnar vi åt inspiration kring olika områden inom IKT och film.

Du kan koppla upp dig med hjälp av din egen dator och ta del av webbinariet från den plats som passar dig bäst. Det är gratis att delta om du arbetar i en kommun i Kalmar län, men vi vill att du anmäler dig.

Du kommer få en inbjudan med en länk till webbinariet samt instruktioner om hur du kopplar upp dig i god tid innan det är dags. Följande onsdagar kl. 15.00-16.00:

16 sep: Upphovsrätt och bilder i skolan

30 sep: Visa film i klassrummet

14 okt: Inspiration till programmering F-6

11 nov: Berätta med film, för alla åldrar

25 nov: Digitalt escape room

9 dec: Film och IKT för nyanländas lärande

Webbinarierna kan ses i efterhand, på AV-Medias YouTubekanal


Smarta hygienråd för säker hantering av livsmedel

Företag som hanterar livsmedel ansvarar för att maten som hanteras och säljs är säker. Farliga bakterier trivs extra bra i köttfärs och rå kyckling, vilket orsakar många matförgiftningar varje år. Men med hjälp av några smarta hygienråd är det enkelt att hantera mat på ett säkert sätt.

Som hjälp till företag har Miljösamverkan Sydost (MSO) tagit fram ett stödmaterial som på ett enkelt och snyggt vis förklarar hur man säkerställer en korrekt livsmedelshantering. Broschyr och plansch finns att ladda ner på MSO:s webbplats.

Arbetet fortsätter under hösten och hanteringen av köttfärs och rå kyckling kommer att undersökas i samband med planerade livsmedelskontroller på restauranger i Kalmar och Gotlands län. Resultatet av dessa inspektioner presenteras i december.


Kurser och konferenser

Vi arrangerar möten, kurser och konferenser i länet inom en rad olika områden. Här är några exempel på vad som är på gång under hösten:

Samlarsyndrom, 14 oktober

Ekonomi för icke-ekonomer, 15 oktober  

Projektledning, 19 oktober


Utvecklande ledarskap (UL)

Nu drar vi igång våra utbildningar i Utvecklande Ledarskap (UL). Detta är en stor satsning som vi kommer att erbjuda länets kommuner under flera år framöver.


Välfärdsteknik

Under hösten har vi inlett ett arbete med att förbättra kommunernas förutsättningar att utveckla sitt arbete med välfärdsteknik och digitalisering. Vi kommer bland annat att samordna insatser, erbjuda kompetensutveckling och sprida information för att utveckla välfärden i Kalmar län.

Har du tankar, idéer eller frågor kring detta är du välkommen att kontakta:

Rebecka Moding, Utvecklingsledare välfärdsteknik/brukarmedverkan


Samverkan leder till arbete avslutas

Kommunförbundet har i tre års tid drivit samverkansprojektet Samverkan leder till arbete (SLA).  Detta har vi gjort tillsammans med åtta av länets kommuner, Arbetsförmedlingen, Företagarna, Försäkringskassan och Samordningsförbundet. I projektet har vi bland annat jobbat med att stärka förutsättningarna för individer som står långt från arbetsmarknaden. 

SLA hade som mål att nå totalt 418 deltagare och nådde det med råge, då 600 individer har deltagit i projektet. I januari 2020 hade 289 deltagare också lämnat projektet. Av dessa hade 67 procent gått vidare till anställning, studier, egen verksamhet, lärlingsplats eller praktik.

Projektets aktörer bjöd in till en avslutningskonferens den 5 oktober.  Där presenterades projektets resultat och deltagarna fick ta del av lokala exempel på lyckade metoder, men fick också inspiration från nationellt håll i form av en föreläsning av framtidsforskaren Troed Troedsson. Konferensen fungerade också som en uppstart för projektet Fortsatt samverkan leder till arbete. 


Psyk-E bas Senior

Psyk-E bas Senior är ett webbaserat utbildningsprogram som har framställts för gemensam utbildning av kommun- och regionanställd personal som i sitt arbete kommer i kontakt med äldre med psykisk ohälsa. Psyk-E bas senior omfattar 10 faktablad och 15 filmer. Utbildningen grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga evidens från psykiatrisk, vårdvetenskaplig och socialvetenskaplig forskning, men också på beprövad erfarenhet från klinisk psykiatri och socialtjänst. Innehållet behandlar bland annat depression, suicid, psykofarmaka, juridik, demens, missbruk, samtalsstöd och har som mål att öka kunskapen och förståelsen om psykisk ohälsa hos äldre. 

Här kan du läsa mer om utbildningen

Här kan du anmäla dig.


Digitala arrangemang

En viktig del av vår verksamhet är möten. Inför varje arrangemang gör vi en bedömning om det ska genomföras på plats, digitalt eller kombinerat. Under hösten har vi börjat erbjuda kurser och möten där deltagarna väljer om de vill vara på plats i kurslokalen eller delta digitalt. Detta är en lösning vi tror kommer att finnas kvar även efter Corona-pandemin och vi jobbar vidare för att dessa arrangemang ska bli så bra som möjligt både för medverkande och deltagare.


Kommunförbundet Kalmar län
0480-45 67 00
info@kfkl.se
www.kfkl.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du ingår i vårt nätverk eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.