Almedalsveckans nyhetsbrev 8, 2020. Har du problem att läsa det? Öppna nyhetsbrevet i webbläsaren.

6 oktober 2020

Översyn av Almedalsveckan är i gång

Almedalsveckan 2021 invigs söndagen den 4 juli och avslutas söndagen efter, med ett parti per dag. Förutsättningen är förstås att vi kan och får träffas i Visby nästa sommar.

Det kan bli sista året med detta format, eftersom arbetet med att se över hur framtidens Almedalsveckor ska se ut påbörjas under hösten. Arbetet behöver få ta tid och ske med omsorg om alla som är med och skapar veckan, så att effekterna blir så bra som möjligt.  


Förändring av Almedalsveckans format

Huvudarrangörerna har, tillsammans med värden Region Gotland, beslutat att se över hur Almedalsveckan ska arrangeras efter 2021. Förändring handlar om hur partierna ska fördela dagarna dem emellan och när i tid veckan ska arrangeras. Det nya formatet ska vara klart nästa höst.

Det är viktigt för oss att förändringen bidrar till att alla som har varit med och byggt upp det vi idag känner som Almedalsveckan, ska och kan fortsätta vara delaktiga.

Därför vill vi gärna ha med dina synpunkter i detta arbete. Hur är ännu inte bestämt. En önskan vi har är att under nästa års Almedalsvecka kunna bjuda in till gemensamma diskussioner. 

Mer info och fortsatt uppdatering kring arbetet finns på hemsidan.

Läs mer på vår hemsida >> 


Partiernas dagar 2021

Så här fördelar sig schemat för partiernas dagar under nästa års Almedalsvecka:

  • Söndag 4 juli, Kristdemokraterna 
  • Måndag 5 juli, Sverigedemokraterna  
  • Tisdag 6 juli, Miljöpartiet 
  • Onsdag 7 juli, Moderaterna
  • Torsdag 8 juli, Vänsterpartiet
  • Fredag 8 juli, Liberalerna
  • Lördag 10 juli, Centerpartiet  
  • Söndag 11 juli, Socialdemokraterna 

Talen hålls från Almedalens scen kl 19.00, förutom avslutningsdagen. Platsen är densamma men tidpunkten bestäms längre fram.


Not: Staplarna ovan baseras på 315 svar.

Arrangörers engagemang

Dags att presentera nästa fråga i enkäten som gick ut sista veckan i augusti till alla arrangörer/organisationer i det officiella programmet och med markupplåtelse under Almedalsveckan 2019 .

På frågan om hur organisationerna planerar att medverka under Almedalsveckan 2021, svarar närmare 40 procent att de tror deras medverkan kommer att vara på samma nivå som 2019. 4 procent planerar att utöka och 23 procent uppger att de troligen kommer att minska ned något.

I de öppna svarsalternativen ges kommentarer om att pandemin troligen påverkar deras organisation även nästa år och att det ännu är för tidigt att börja planera. 

I tidigare enkäter ser vi att de flesta drar igång sin planering i slutet av året eller precis i början på nästa, svaren som ges i denna enkät har samma inriktning.


Översyn av styrningen

Under hösten pågår en översyn av styrning och organisation kring Almedalsveckan, i syfte att stärka och behålla Almedalsveckans relevans och attraktivitet som Sveriges viktigaste demokratiska mötesplats för politiska samtal.

Läs mer på vår hemsida >>>


Olika scenarier för nästa års Almedalsvecka

Det är nio månader kvar innan vi förhoppningsvis får hälsa er alla välkomna till Almedalsveckan 2021. Hur det ser ut nästa år är ännu för tidigt att sia om.

Vi arbetar för närvarande efter tre olika scenarier;
1) en vecka utan restriktioner, men med troliga spår av 2020,
2) en vecka med restriktioner kring bland annat antal personer,
3) en vecka där vi inte får träffas utan samtalen behöver ske på annat sätt än genom fysiska möten på plats på Gotland.

Hur tror du att nästa års Almedalsvecka kommer att se ut och hur planerar ni just nu? 


Almedalen Just Nu 2021

Det tryckta programmet, Almedalen Just Nu, görs av Gotlands Media på uppdrag av Almedalsveckan.

Programmet finns också i appen Almedalen Just Nu, som kan laddas hem på Appstore och Google Play.


Följ Almedalsveckan på sociala medier!

facebookinstagramtwitterhomepage

Gilla oss gärna!


Almedalsveckan - den demokratiska mötesplatsen för alla
- en magisk plats, för dialog, utbyte och oväntade möten, som bidrar till att utveckla vårt samhälle.

Genom öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt skapas den unika Almedalsandan.


Region Gotland, Almedalsveckan
621 81 Visby, telefon 0498-26 93 10

Vi finns på plats via telefon mellan klockan 09:00-15:00 (lunchstängt klockan 12:00-13:00).  Det går alltid bra att skicka frågorna med e-post: almedalsveckan@gotland.se   www.almedalsveckan.info

Region Gotlands logotype

Nyhetsbrevet går till arrangörer, journalister, de som fått tillstånd om markupplåtelse under de senaste två åren, deltagare i Almedagen 2020 samt till de som har registrerat sig som mottagare av
Almedalsveckans nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.