Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev oktober 2020


På gång:

4 nov 2020

Webbinarium om överföring till kvalitetsregister via direktintegration
Plats:
Webbinarium

17 nov 2020

Webbinarium: Cancerrehabilitering – mer snack än verkstad?
Plats:
Webbinarium

I och med Covid-19 ber vi er att håller er uppdaterade via kalendern på vår hemsida.

Coronapåverkad cancerrapport överlämnad till regeringen

I årets överenskommelse med staten om jämlik och effektiv cancervård ingår att Sveriges Kommuner och Regioner senast den 30 september ska avge en delrapport till Socialdepartementet om arbetet under det första halvåret. Av rapporten framgår att covid-19-pandemin har påverkat genomförandet av årets insatser.

Läs mer här.


Förbättrad canceröverlevnad i de nordiska länderna

Foto: Lars Lanhed

En stor jämförande långtidsstudie av canceröverlevnaden i de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder. De skillnader som tidigare fanns mellan länderna har minskat. Flera olika faktorer tros ligga bakom förbättringarna.

Läs mer här.


Pia Landberg, processamordnare RCC Sydöst

Sedan den 1 september är Pia Landberg tillbaka som processamordnare hos RCC Sydöst. Pia är sjuksköterska, har arbetat som lokal processledare för bröstprocessen i Östergötland under fyra år och är vårdenhetschef för bröstenhetens kirurgi sedan sex år tillbaka.

– Patientens trygghet och hens väg genom vården är viktig för mig. Vårdprocesser är svåra men viktiga att synliggöra och arbeta med. Om jag genom att vara ett kunskapsstöd kan underlätta för vårdpersonalen att göra rätt så blir det även bättre för patienterna, säger Pia.

I rådande situation med Covid-19 hålls de flesta möten digitalt. Hur tycker du att det fungerar?

 – Möten i mindre grupp går bra, medan möten med många deltagare är en betydligt större utmaning. Alla har inte heller egen dator eller tillgång till den typen av utrustning som behövs. Men vi stöttar såklart fortsatt utvecklingen av cancervården och processarbete utan fysiska möten, säger Pia.


Bröstcancervården i Jönköping först ut med individuella patientöversikter

De åtta diagnosspecifika individuella patientöversikterna (IPÖ) som är på väg att införas i cancervården i Sverige har alla sitt ursprung i en nationell generisk modell. Arbetsgruppen för IPÖ bröstcancer var de som först kom igång med att utveckla en patientöversikt enligt den generiska modellen. Hösten 2018 började Onkologkliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping att registrera palliativa patienter i det nya verktyget och sedan januari 2019 använder de det även för patienter med primär bröstcancer.

Läs hela artikeln i Onkologi i Sverige.


Nationell handlingsplan för utvecklingen av barncancervården

Utifrån rapporten ”Utvecklingsområden inom barncancervården” har en nationell handlingsplan för utveckling av barncancervården tagits fram. En nationell arbetsgrupp med företrädare från alla sjukvårdsregioner har arbetat för att ta fram handlingsplanen med insatser för åren 2020 – 2022.

Läs mer och hitta handlingsplan för utvecklingen av barncancervården här.


Nya brevmallar för screening med gynekologisk cellprovtagning

Nu finns nya tillfälliga mallar för kallelser och svarsbrev tillgängliga för screeningorganisationen, anpassade för att användas under covid-19-pandemin.

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

Nya vårdprogram, godkända och publicerade:

Reviderade vårdprogram, godkända och publicerade:

 • Mukosala melanom, bilaga till Nationellt vårdprogram malignt melanom.

Remissrunda vårdprogram och SVF:

 • Bukspottkörtelcancer, NVP
 • Cancerrehabilitering, NVP
 • Hodgkins lymfom, NVP
 • Merkelcellscancer, NVP
 • Myeloproliferativ neoplasi (MPN), NVP
 • Malignt melanom, NVP och SVF
 • Palliativ vård av barn, NVP
 • Palliativ vård, NVP
 • Skivepitelcancer i huden, NVP
 • T-cellslymfom, NVP

Med anledning av covid-19-pandemin har svarstiden förlängts från två till sju månader. Remissrundan med start 15 april har samma svarsdatum som den remissrunda med start 15 september (svarsdatum blir den 16 november).

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


Interaktiva webbinarier


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin