Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SBR Byggutbildning 9/2020

 Nedan finner du ett urval av de kurser och symposium vi har i oktober.

Under hösten kommer vi även ha utbildningar inom Ledarskap för dig som projektledare, vi har även fördjupningskurs för Byggnadsinspektörer samt kurs för att bli diplomerad inom Areamätning. 

 

Välkommen!

 

 

För att se höstens samtliga kurser klickar du här


Kontrollansvarig enligt PBL

12-15 oktober (Digitalt), 23-26 november Stockholm

Kursinnehåll
Kursen ger kunskaper om bl.a.

 • Plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 särskilt kontrollplan kap. 10 3-14§§, 189-21§§
  samt bygglovsprocessen kap. 9-10§§
 • Boverkets byggregler BBR 18 med ändringar t.o.m. BBR 26
 • Boverkets föreskrift av europeiska konstruktionsstandarder EKS 10
 • Övriga regler boverkets krav på kännedom för kontrollansvariga
 • Entreprenadjuridik/avtal som AB04, ABT06, ABS18, Konsumenttjänstlagen mm
 • Kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015

Tentamen
I kursen ingår ett ordinarie tentamenstillfälle.

Mer information samt anmälan här


Överlåtelsebesiktning

12-13 oktober del 1, 12-13 november del 2

Under kursdagarna ges grundläggande information om reglerna kring fastighetsköp, främst med utgångspunkt från besiktningens betydelse och besiktningsmannens ansvar, säljarens uppgiftsskyldighet och begreppet dolda fel.

Dessutom behandlas byggteknik, kritiska konstruktioner, skador och dess orsaker, fukt och mögel samt byggnormernas förändringar genom åren.

Mer information och anmälan här


Entreprenadbesiktning steg 1

6-7 oktober Helsingborg

9-10 november Stockholm, 18-19 november Göteborg

Steg 1 omfattar både juridik (AB, ABT, ABK, ABS, konsumenttjänstlagen och avtalslagen) och metodik.

Vi går igenom rutiner för att genomföra en besiktning på ett formellt riktigt sätt. Förutom praktiska exempel presenteras checklistor av olika slag samt mallar för utlåtande och bilagor m.m.

Mer information och anmälan här


Block Projektutveckling: 19-22 oktober

Block Byggprojektledning: 16-19 november

Vill du utveckla dig som projektledare?

Då är SBRs kursprogram för Byggprojektledare något för dig. Utbildningen kommer innehålla 4 fristående kursblock där samtliga block pågår mellan 3-4 dagar i sträck. De olika kursblocken är uppdelade i de 3 behörighetsområdena Projektutveckling,  Projektering, Produktion samt ett fördjupningsblock inom Byggprojektledning, detta block sträcker sig över samtliga delar av projektet

Mer information och anmälan här


Annons: 


Entreprenadbesiktning steg 2

1 oktober Stockholm, 3 november Helsingborg,

7 december Stockholm, 10 december Göteborg

Under kursdagen går vi igenom entreprenadbesiktningen för det faktiska projektet enligt en övningsuppgift som ni får efter steg 1, från förbesiktning under entreprenadtiden till särskild besiktning efter garantitidens utgång. Kursdagen avslutas med repetition av juridiken kring entreprenadbesiktning samt en genomgång av ISO 9001.

Mer information och anmälan här.


Symposium för Överlåtelsebesiktning

19-20 oktober, Helsingborg

Syftet med symposiet är att:

 • utveckla besiktningsmännens kompetens
 • utbyta erfarenheter mellan kollegor
 • uppdatera besiktningsmännen om den juridiska situationen
 • förmedla information om reklamationsärenden och gällande försäkringsvillkor
 • Föreläsning med jurister från Foyen samt experter från LF

Mer information och anmälan här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.