Välkommen till Anhörig- och kunskapscenters nyhetsbrev!
I nyhetsbrevet vill vi belysa teman ur anhörigas perspektiv och ge inblick i anhörigas olika livssituationer. Vi vill också förmedla information om aktuell forskning och insatser till stöd för anhöriga på nationell, regional och lokal nivå.


✦ TEMA ✦
Psykisk hälsa


I spåren av corona-pandemin talas det alltmer om människors mående och vilka konsekvenser pandemin har för den psykiska hälsan i Sverige idag. Oron är stor för att ohälsotalen ska öka och folkhälsan i stort försämras. Därför ägnar vi detta nummer av vårt nyhetsbrev åt temat psykisk hälsa.

 

Vad menar vi med psykisk hälsa?

Om du skulle få frågan vad psykisk hälsa är, vad skulle du svara då? Är det att må bra? Eller är det bara frånvaro av diagnosticerad, psykisk sjukdom? Världshälsoorganisationen (WHO) definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där individen kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till samhället hen lever i. Psykisk hälsa används ofta som ett övergripande begrepp som omfattar både god psykisk hälsa och psykisk ohälsa.

Kortfattat kan man säga att det handlar om hur vi mår och trivs med livet, men också om vår förmåga att klara livets upp- och nedgångar. 

Se gärna Folkhälsomyndighetens film som på ett enkelt sätt beskriver och förklarar begreppet psykisk hälsa: klicka för att se filmen


Känner du dig ensam, orolig eller bara
i behov av att få prata med en medmänniska?

Frivilligcentralen i Norrköping öppnar upp sina telefontider igen. Måndag, tisdag och torsdag kl.9-12 finns telefonvärdar på plats i telefonen för dig med frågor, för småprat eller bara vad du har på hjärtat. Telefon: 011-15 18 15. Genom Frivilligcentralen kan du också få en telefonvän som hör av sig ibland till dig och frågar hur dagen har varit. Med en telefonvän kan du småprata och ha en fin stund. För att få en telefonvän kontaktar du frivilligsamordnaren Johanna Forsell, telefon 011-15 18 34 eller via mejl till johanna@frivilligcentralen.se.

Du kan läsa mer om frivilligcentralen här 


Veckan för psykisk hälsa

Veckan för psykisk hälsa äger rum under vecka 46. Teman detta år är Samsjuklighet samt Anhörigperspektiv. Precis som förra året sätts fokus på olika åldersgrupper olika dagar; Måndag 9 november Unga, Tisdag 10 november Mitt-i-livet och Onsdag 11 november Äldre. På grund av rådande pandemi kommer föreläsningarna livesändas från Hörsalen. Mer information om program för veckan kommer längre fram på kommunens hemsida www.norrkoping.se .


Höstens aktiviteter

  • 6 oktober kl.13:00-16:00Nationella Anhörigdagen Anhöriga hälsas välkomna till Anhörig- och kunskapscenter, Drottninggatan 32, vi bjuder på fika och berättar om vår verksamhet 
  • 8 oktober kl. 08:30-10:30 Suicidprevention Information/ utbildning för anhöriga som vill veta mer om psykisk ohälsa 
  • 21 oktober kl. 16:00-18:00 Vad är palliativ vård? Tematräff för anhöriga 

  • 5 november kl.08:30-10:30 Autism Information/ utbildning för anhöriga som vill veta mer om psykisk ohälsa
  •  11 november kl.18:00-19:30 Mitt barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är på väg att bli vuxet – hur ska jag hantera det? Tematräff för föräldrar

Mer information om aktiviteter och anmälan finns på vår hemsida www.norrkoping.se/anhorigcenter.


Att känna oro

Många känner oro just nu på grund av coronaviruset. Det är förståeligt. Att känna oro är inte farligt, men mår man dåligt och får svårt att hantera vardagen kan man behöva stöd.

Vad kan man göra själv för att hantera sin oro och stress? 
På Krisinformation.se kan du läsa en samlad information med tips och kontakter. 


Livsviktiga snack

 

Närmare var tionde 15-åring i Sverige ger omfattande stöd och hjälp till någon. Unga som ger omsorg till en närstående kan känna sig pressade och stressade, vilket kan leda till psykisk ohälsa, skolfrånvaro och framtida hälsoproblem. Det är viktigt att komma ihåg att man inte är ensam och att det finns stöd att få. 

Under hösten inbjuder Anhörig- och kunskapscenter, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, till digitala gruppträffar för ungdomar som är 14-17 år och som hjälper och stöttar någon som har problem med alkohol och droger, mår psykiskt dåligt, är allvarligt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Läs mer här

Om du själv eller någon du känner skulle vilja vara med så hör av dig till Helen Andersson, anhörigkonsulent på Anhörig- och kunskapscenter på telefon 
011-15 51 63.


Att möta anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Gunilla Karlsson arbetar som anhörigkonsulent på Anhörig- och kunskapscenter sedan april 2013. I sin tjänst möter hon främst anhöriga till personer med psykisk ohälsa och/ eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Tidigare har hon bland annat, i sin profession som arbetsterapeut arbetat inom psykiatrins öppen- och slutenvård, via ett psykiatriprojekt, startat  kommunens första boende och träffpunkt för personer med psykiatrisk problematik samt som arbetslivskonsulent på Aktema, arbetat med arbetsplatsförlagd praktik för personer med funktionsvariation.


Kartläggning av coronapandemins påverkan på anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har beviljats medel för att kartlägga hur anhöriga, anhörigstödspersonal och anhörigstödet påverkats av covid-19. 

Läs regeringens pressmeddelande här 


Känsla av sammanhang (KASAM)

Den amerikansk-israeliske sociologen Aaron Antonovsky studerade under 1950-talet en grupp judiska kvinnor som samtliga överlevt koncentrationslägren under andra världskriget. Han fann att ungefär en tredjedel av dem hade en bra hälsa trots deras fruktansvärda upplevelser.

Läs mer om hans studie och betydelsen av KASAM för anhöriga


Besök vår hemsida

Börja prenumerera

Anhörig- och kunskapscenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka. Vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder.

Telefon: 011-15 54 30

E-post: anhorigstod@norrkoping.se

Adress: Anhörig- och kunskapscenter, Drottninggatan 32, 602 24 Norrköping

Länk till program för hösten 2020

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.