Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev oktober 2020


Händer i branschen

 • Planerad workshop 5 oktober om gränslösa föroreningar är framflyttat. Information kommer på vår hemsida inom kort. 
 • 21 oktober bjuder Renare Mark Norr in till ett webbinarium om infrastruktur och exploatering på förorenad mark. Mer information finns på vår hemsida
 • 22 oktober bjuder Renare Mark Syd in till ett studiebesök om den pågående saneringen i Teckomatorp på f.d. BT Kemi. Mer information finns på vår hemsida.
 • 29 oktober bjuder Renare Mark Öst in till ett studiebesök vid den pågående In-situ saneringen i Inre hamnen i Norrköping. Besöket är anpassat till gällande restriktioner. Mer information finns på vår hemsida.  
 • 18 november bjuder Naturvårdsverket, HaV, Länsstyrelserna, SGI och SGU in till ett seminarium om regeringsuppdraget för sediment. Mer information finns på vår hemsida.  
 • 23-25 november håller SGF kurs i riskbedömning förorenade områden. Passa på att höja din kompetens och kursen riktar sig främst till dig som beställer, arbetar med och utvärderar riskbedömningar. Mer information finns på vår hemsida.
 • 24 november genomför 
  IMMERSE sitt andra Transnational Estuary Exchange Lab (TEEL) online. Denna gång är temat sedimention vid flodmynningar särsklit utvecklingen av innovativa metoder och förbättringar. Mer information finns på vår hemsida.
 • 26 november får du lyssna till spännande föredrag i Renare Marks webbinarium kring fysisk planering. Föredrag som bl.a. behandlar hållbarhet, MKB, grundvatten, hållbar efterbehandling och cirkulär ekonomi. Mer information finns på vår hemsida.
 • 3 december bjuder Oskarshamns kommun in till webbinarium om erfarenheter från täckning och sanering av sediment. I november finner du mer information på vår hemsida.

 

Renare Marks Vårmöte 2021

Planering i full gång

Temat för det uppskjutna Vårmötet är Hållbara samhällen och planeringen är i full gång. Under förutsättning att restriktioner kring allmänna sammankomster ändras kommer Nätverket genomföra ett fysiskt möte i Malmö den 24–25 mars 2021. Alternativa lösningar diskuteras parallellt i arrangörsgruppen och vi kommer hålla våra medlemmar och deltagare uppdaterade. 

Förflyttning av ditt till deltagande 2021

Om du har anmält och betalat ditt deltagande och logi för 2020 kommer de automatiskt att flyttas över till 2021. När Vårmötet närmar sig kommer en ny bekräftelse skickas till din e-post. 

För dig som inte har möjlighet att delta går det bra att överlämna din medverkan till någon annan i din organisation. Fram till den 1 december 2020 sker namnändring utan extra kostnad. 

Du som abokade Vårmötet 2020 p.g.a. Covid-19 kan återaktivera ditt deltagande för 2021 genom att skicka e-post till conference@resia.se.

Call for abstract 

Vi vill påminna er om Call for abstract senast den 5 november. Passa på att dela med dig av din kunskap och dina erfarenhet inom fysisk planering, klimat och hållbarhet, juridik, vatten, förorenade byggnader och forskning. Praktiska exempel samt din kännedom om av vad som händer inom Hållbara samhällen är mycket värdefulla.    


Digitalt system för registering av avfall

Från 1 november i år ska inrapportering av farligt avfall ske i ett digitalt inrapporteringssystem hos Naturvårdsverket. Kravet berör alla verksamheter som hanterar farligt avfall. Systemet är inte färdigställt och många frågor kvarstår. Mer information finns på Naturvårdsverket.

Arbetsmiljö i förorenade områden

Ladda hem handboken Marksanering - om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden som SGF tagit fram i samarbete med Arbetsmiljöverket. SGF planerar en eventuell revidering eftersom handboken har utgått. Hör av dig SGF-sektionen för förorenade områden om du är intresserad av att delta (kontakt: marie@arner-consulting.se).


Intervju med Andreas Cohen

Andreas Cohen har sedan 2016 varit byggledare för Sveriges största statligt finansierade efterbehandlingsprojekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng. Läs hela intervjun här.


Regeringsuppdraget om förorenade sediment

Förorenade sediment är ett prioriterat miljöproblem med en tydlig koppling till flera av våra miljömål. Inom regeringsuppdraget om förorenade sediment vill vi höja kunskapen och skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv hantering av sediment.

Medverka i seminariet den 18 november och du får ta del av regeringsuppdragets spännande arbete.


Följ oss gärna på sociala medier

linkedininstagramfacebook

Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn.
Klicka på ikonerna ovan för att följa oss. 

 

Nätverket Renare Marks nyhetsbrev distribueras till samtliga registrerade medlemmar i nätverket via e-post. Medlemskap kan tecknas individuellt eller korporativt för organisationer med flera medlemmar. Mer information finns på nätverkets hemsida eller kan fås genom att skicka e-post till nätverket. Artiklar och bilder till Nyhetsbrevet tas gärna emot. www.renaremark.se 

REDAKTION: Hanna Hartmann, 0706-93 00 56 hanna@enviromiljoteknik.se
Therese Steinholtz, 0735-01 56 22 therese.steinholtz@empirikon.se
Peter Harms-Ringdahl peter@envifix.se

ANSVARIG UTGIVARE: Ordförande, Johanna Svederud, 0707- 21 02 89, Johanna.svederud@liljemark.net

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i Nätverket Renare Mark. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.