Problem att visa? ► Öppna i webbläsaren    Vill du inte få dessa nyhetsbrev? ► Avsluta prenumeration

Information till förskrivare i Västerbotten

Hej bästa förskrivare, 

det finns tyvärr byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) i delar av Hjälpmedel Västerbottens lokaler på Mariehemsvägen 14 i Umeå.
Från och med den 2 november kommer därför plan 1 att saneras, vilket påverkar utprovningsrummen och vissa utbildningstillfällen. I detta nyhetsbrev får du veta allt som kan påverka ditt arbete.

Vänliga hälsningar från
personalen på Hjälpmedel Västerbotten

Saneringsarbeten i Umeå

Saneringen berör plan 1 där receptionen, utställningen och flera utprovningsrum finns. Från och med den 2 november 2020 kommer hela våningsplanet att vara stängt och det går inte att ta del av utställningen. Vi planerar att åter öppna plan 1 i sin nuvarande form den 18 januari 2021.

Receptionen, väntrummet och de flesta utprovningsrummen är flyttade till plan 2 för denna period. Besökarna når plan 2 via trapphuset eller hissen, och ska sedan ringa på dörrklockan för att anmäla sig i receptionen. En konsulent kommer som vanligt att möta upp inbokade brukare vid receptionen.

Utprovningsrummet för tyngdtäcken flyttas

Tyngdtäckerummet har tillfälligt flyttat in på företagsparken på Mariehemsvägen 6B (se bild och karta nedan). Om du som är förskrivare har bokat en utprovning mellan vecka 45 och vecka 2 (2021) så är det dit som både du och brukaren ska komma.

Som förskrivare ansvarar du för att möta upp brukaren i entrén och legitimera dig med namn för receptionspersonalen; säg att det gäller tyngdtäckesutprovning.

Observera att de som jobbar i företagsparkens reception inte är medarbetare hos Hjälpmedel Västerbotten,
så var varsam med personuppgifter.
När ni släppts in ska du följa med brukaren upp till plan 1 där tyngdtäckerummet finns, och efter utprovningen följer du med ner till receptionen.

Utbildningar kan ställas in eller flyttas fram

I brist på större mötesrum behöver vi flytta några av höstens utbildningar till våren. Aktuell information kring ändringar hittar du på vår hemsida under Kalender.

Kommande utbildningar och aktiviteter

På grund av saneringsarbetet har vi brist på större möteslokaler och behöver flytta fram några av höstens utbildningar. I nuläget ser höstens program som nedan, med reservation för att det kan bli vissa ändringar.

 

3 november i Umeå (samt videolänk):
Sortimentsvisning sittdynor 


5 november i Umeå (samt videolänk):
Sortimentsvisning sittdynor

23 november i Umeå (samt videolänk):
Förskrivarträff

24 november i Skellefteå (samt videolänk):
Förskrivarträff

2-3 december i Umeå:
Basutbildning individanpassat sittande och positionering hela dygnet


9 december i Umeå:
Basutbildning Communicate InPrint 3
Obs! Flyttat till 27 januari 2021.Vi har anpassat våra utbildningar till covid-19-läget. Av säkerhetsskäl tar vi nu in anmälan även till sortimentsvisningar, och begränsar antalet deltagare på plats till max. 10 personer för samtliga utbildningar. Utöver det kan fler personer delta digitalt i vissa utbildningar. När du anmäler dig via hemsidan ska du ange om du vill delta på plats eller via videolänk.

Dessa restriktioner kommer att gälla minst året ut.

I kalendern uppdaterar vi löpande informationen kring eventuella ändringar i samband med saneringsarbeten eller covid-19.


Uppdateringar i sortimentet

Arbetsstolar för vuxna

Nu finns vårt sortiment inom arbetsstolar för vuxna i sortimentskatalogen i Websesam.

Att använda sortimentskatalogen innebär att du kan beställa hjälpmedel på ett enklare sätt. Du behöver inte söka upp varje artikelnummer separat, utan kan i stället klicka dig fram utifrån kategorier.

Läs mer

Sittdynor

Sortimentskatalogen för sittdynor kommer inom kort när den nya upphandlingen är avslutad.

Upphandlingar

Pågående upphandlingar:

Positioneringskuddar och överflyttningshjälpmedel (manuella förflyttningshjälpmedel)

 

Färdiga upphandlingar:

Andningshjälpmedel är i slutfasen, avtalsstart är 1/12 2020.

Välkommen till höstens förskrivarträffar

I slutet av november kommer våra ledningsrepresentanter att informera dig om vad som händer på Hjälpmedel Västerbotten just nu och framöver, och tar även med sig det som du som är förskrivare har att berätta.

Följande tillfällen finns:

  • 23/11 klockan 13.30–15.00 i Umeå (lokal Domherren)
    samt via videolänk

  • 24/11 klockan 10–11.30 i Skellefteå (lokal Aronia)
    samt via videolänk

Läs mer och anmäl dig här.

Rutin för återlämning av hjälpmedel

Vi tagit fram en mall för hur du som förskrivare ska gå tillväga om du ska returnera hjälpmedel från en brukare. Den finns på vår hemsida under Leveranser och återlämning i öppet redigerbart format, så att alla enheter själva kan ladda ner och anpassa den efter behov.


Hjälpmedel Västerbotten
www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vill du inte längre ha dessa utskick? > Avsluta prenumeration