Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV  2/2020

Paratuberkulos-programmet

Paratuberkulosprogrammet i förändringsfas

 

Sverige bevisar sin status

Sverige har under året tagit ett stort kliv framåt när det gäller arbetet med att bevisa vårt goda läge när det gäller frånvaro av sjukdomen paratuberkulos. Mer än 3000 enskilda besättningar har provtagits vid slakt eller via mjölktanksundersökningar och alla prover har hittills varit negativa. Provtagningarna kommer fortsätta under 2021 och målet är att Sverige ska kunna fastslå hur sannolikt det är att sjukdomen inte förekommer i landet. Det är på grund av en kommande ny djurhälsolag inom EU som Sverige kommer att behöva bevisa sin status för att få möjlighet att ställa krav på djur som flyttas in till landet.

 

Ny provtagningsmetod införs

De nationella undersökningar har genomförts med en testmetod som inte använts i Sverige i så stor skala tidigare. Testerna genomförs på blod eller mjölk och kallas för serologiska tester vilket innebär att de påvisar antikroppar mot sjukdomen. Detta till skillnad mot den PCR-metod som idag används inom Paratuberkulosprogrammet för att påvisa faktiska paratuberkulos-bakterier i träck. I och med att vi nu börjat använda de serologiska testerna har vi fått en bättre kunskap och erfarenhet av hur de fungerar och efter utvärdering tillsammans med Statens Veterinärmedicinska Anstalt har det beslutats att vi kommer att övergå till serologiska tester även inom paratuberkulosprogrammet.

 

Högre säkerhet innebär kortare provtagningstid för A-status

I korthet innebär övergången till serologi som testmetod att provtagning inom programmet nu kommer genomföras med ett blodprov istället för att veterinären samlar träck. Då metoden har en högre säkerhet för att upptäcka sjukdom kommer antalet provtagningstillfällen kunna minskas och nyanslutna besättningar kommer att kunna nå upp till A-status snabbare.

 

Då den nya metoden är känsligare kommer det också förekomma positiva reaktioner som behöver följas upp och uteslutas genom att man kompletterar med den gamla PCR-metoden, vilket i dessa fall kommer innebära att en ny provinsamling av träck behöver göras.

 

Övergången till den nya testmetoden kommer göras succesivt och kommer till en början bara beröra nyanslutna och de som ska provta för B-status. De besättningar som redan har A-status eller är planerade att provta för A-status under 2021 berörs inte.

 

 

Framtiden för programmet

Trots att Sverige på nationell nivå nu genomför mycket testning, även i besättningar som inte är anslutna till paratuberkulosprogrammet kommer vi inte kunna säga att vi är helt fria från sjukdomen på nationell nivå. Detta till skillnad från en besättning som är ansluten till Kontrollprogrammet för Paratuberkulos som, efter uppnådd A-status, genomgått upprepad testning på en stor andel av djuren att den kan definieras som bekräftat fri från sjukdomen.

 

Paratuberkulosprogrammet kommer därför fortsatt finnas kvar som en isolerad paratuberkulosfri grupp bland den svenska nöt-populationen. I takt med att den generella övervakningen fortgår och den svenska statusen på sikt förbättras kommer kontrollprogrammet att behöva utvärderas i ljuset av detta. Det långsiktiga målet är att helt kunna friförklara Sverige från paratuberkulos bland nötkreatur.

Vi vill passa på att påminna om att ni i och med anslutning till programmet intygar att era nötkreatur inte har kontakt med andra idisslare utan samma status för paratuberkulos. Om ni har eller haft kontakt med andra idisslare så ska detta noteras i er djurägarförsäkran så att en riskbedömning kan göras. Har ni frågor om djurkontakter får ni gärna höra av er.

Kontakt-info

Anna Ordell (veterinär) nås på tel. 018-68 28 92 alt anna.ordell@gardochdjurhalsan.se

Ulrika Andersson (administratör) nås på 013-24 48 45 alt ulrika.andersson@gardochdjurhalsan.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.