Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV 4/2020

Välkommen till Gård & Djurhälsans Nyhetsbrev Nöt! Detta Nyhetsbrev hjälper dig att hålla dig uppdaterad i nötköttsvärlden med information, tips på rutiner som kan vara aktuella för säsongen, samt även påminnelser om kurser och material som Gård & Djurhälsan erbjuder. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt.

Om du vill säga upp din prenumeration klickar du på länken längst ner på sidan.

Koll på kalendern!

13 oktober kl 14-16

Dikons hull och kondition

Kurs (digital)

Läs mer och anmäl dig här!

15 oktober kl 10-12

Förvalta ditt foder rätt.

Erfaträff (digital)

Läs mer och anmäl dig här!

20 oktober kl 10-12

 

Fodra för tillväxt - samma mål, nya medel?!

Erfaträff (digital)

Läs mer och anmäl dig här!

22 oktober kl 9.30-16.00

1 plats kvar!

Villkorad läkemedelsanvändning D9

Staffanstorp

Läs mer och anmäl dig här!

25 november kl 14-16

Rätt djur i min bruksbesättning

Kurs (digital)

Läs mer och anmäl dig här!

Med våra digitala Erfa-träffar och kurser har du möjlighet att utbyta erfarenheter i grupp med kollegor från hela landet, utan att resa! Ta tillfället i akt och kontakta dina kollegor längre bort (eller nära), och häng på!

Det du behöver ha tillgång till är dator eller telefon med kamera och mikrofon (samt en bra internetuppkoppling). Resten löser vi i Gård&Djurhälsan!

Nu har planeringen av Nötköttsseminariet 2021 börjat!

Vad händer bakom ridån?

Jo, vi är igång och förbereder Gård & Djurhälsans Nötköttsseminarium 2021. Kunskap, inspiration och utbyte med kollegor i branschen.

Boka torsdagen den 28 januari!

Detta vill ni inte missa!!

 

Mycoplasma bovis

Inom näringen pågår just nu ett omfattande arbete för hur vi ska kunna övervaka och begränsa smittspridningen av bakterien Mycoplasma bovis. I Sverige har vi ett mycket gynnsamt smittläge som vi vill värna om. En nationell undersökning av tankmjölk 2019 visade att fem procent av mjölkbesättningarna hade antikroppar mot Mycoplasma bovis. Förekomsten varierade mellan länen, . I dagsläget har bakterien endast hittats söder om Dalälven. Det finns risk för spridning av smittan, framför allt genom försäljning av livdjur.

Mycoplasma bovis orsakar djurhälsoproblem med stora ekonomiska förluster.  Kalvar som drabbas får ofta svårbehandlade lunginflammationer, men kan också få led- och öroninflammation. Kor kan få samma symtom som kalvar men infektionen kan också orsaka smittsam juverinflammation. Nötkreatur kan vara friska smittbärare men det är vanligt att sjukdom bryter ut om djuren utsätts för stress, till exempel i samband med transport eller om de drabbas av andra smittor. Den vanligaste smittvägen för Mycoplasma bovis är genom inköp av djur. Alla djurkategorier kan ha med sig smittan – kalvar, kvigor och kor. Det är därför viktigt att i möjligaste mån undvika inköp. 

Anita Jonasson, veterinär Gård & Djurhälsan

Anita.jonasson@gardochdjurhalsan.se

 

Anna Ohlson, veterinär Växa Sverige

anna.ohlson@vxa.se

Delta i enkätstudie om babesios hos nöt

Nötkreatur kan drabbas av allvarlig sjukdom och dödsfall på grund av infektion med Babesia divergens som är en protozo (encellig parasit). Sjukdomen uppträder oftast på sommaren och vanliga symtom är blodfärgad urin, lös avföring och feber. Andra vanliga namn på sjukdomen är: sommarsjuka, blodpinkning, blodhalning, babesios och piroplasmos. Sjukdomen sprids med fästingar och alla smittade djur kan bli bärare av parasiten under flera år.

Förekomsten av sommarsjuka och hur den har utvecklats i Sverige har under de senaste årtionden inte undersökts. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur lantbrukare och veterinärer uppfattar smittrycket av babesios nu och 10 år tillbaka i tiden. Detta kommer göras via två olika enkäter som är riktade antingen till lantbrukare eller veterinärer. Det är viktigt att även personer som inte varit i kontakt med sommarsjuka besvarar enkäten, detta för att få en så rättvisande studie som möjligt.

Studien är ett examensarbete (30hp) vid veterinärprogrammet, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Projektet görs i samarbete med statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Gård & Djurhälsan och VÄXA.

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till att vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Enkäten kommer att delas ut via flera kanaler, men du behöver bara besvara denna enkäten vid ett tillfälle. Enkäten tar cirka 5 min att fylla i. Tack för din medverkan!

Länk till enkäten

Foto: Anneli Larsson, G&D.

Ny hemsida för Handlingsplan Nöt, Gris och Lamm

Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2 arbetar med att stärka svensk produktion av gris, nöt och lamm. Branscherna har enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030, ”Kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet”.  

Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2 består av 48 stycken delmål och 123 stycken åtgärder. För att sprida resultatet av arbetet lanseras en hemsida, www.hpgrisnötlamm.se

Kvalitetsutfall Slaktade Nöt Jan-Jun 2020

Varje halvår gör Gård & Djurhälsan en sammanställning över det genomsnittliga kvalitetsutfallet (slaktvikt, formklass, fettgrupp och ålder) för olika slaktkategorier och raser av nötkreatur. 

Statistiken hittar du på Gård & Djurhälsans hemsida, www.gardochdjurhalsan.se, under fliken Kunskapsbank/Nöt/Statistik. Du kan också klicka här.

Är du Årets Vallmästare?

I Årets Vallmästare vill vi stimulera intresset för vallodling och en lönsam vallproduktion. Vi söker lantbrukare som lyckas hålla en jämn och hög kvalitet på vallfodret år efter år och som har en strategi och målsättning med sin odling. Tävlingen riktar sig till mjölk- och nötköttsproducenter som tack vare ett grovfoder av hög kvalitet når goda resultat i besättningen.

Det är tidningarna Husdjur och Nötkött som tillsammans med Gård & Djurhälsan, Svenska Vallföreningen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Växa Sverige står bakom utmärkelsen.

Nominera dig eller någon av dina kollegor här!

Boktips: Ny utgåva av boken Nötkött!

Nu finns en omarbetad andra utgåva av boken Nötkött. Här finns information om produktions-planering och ekonomi, byggnader, utfodringssystem, näringslära, fodermedel, uppfödningsmodeller, hälsovård, avel samt slakt och köttkvalitet. Boken kan beställas från tryckeriets webbshop. En av författarna är Anna Hessle på institutionen för husdjurens miljö och hälsa i Skara.


Boken kan beställas här

Våra riktlinjer med anledning av Coronaviruset

Vi på Gård & Djurhälsan följer löpande utvecklingen kring coronaviruset, COVID 19, och då framför allt de anvisningar Folkhälsomyndigheten med flera ger.

Vi har samma förväntan på er som deltar på våra kurser som vi har på våra egna medarbetare och förutsätter att ni respekterar dem.

Läs mer här om våra riktlinjer!

Digitala möjligheter!

Du vet väl att vi i Gård & Djurhälsan även erbjuder digitala lösningar för kunskap och rådgivning?

 

Digital rådgivning - prova-på-erbjudande!

Du vet väl att vi i Gård & Djurhälsan kan erbjuda digital rådgivning? Klicka på film-länken nedan och se vad ett sådant rådgivningstillfälle kan innebära!

Just nu har vi prova-på-erbjudande av digital rådgivning, upptill 30 minuter digitalt möte via telefonen, surfplattan eller datorn per företag*. Välkommen med din utmaning!

*finansieras av EU-medel

https://youtu.be/fzOn31OB3W8…

Läs mer om våra tjänster här: https://www.gardochdjurhalsan.se/radgivning-tjanster/not/

Gilla Gård & Djurhälsan på Facebook!

Du följer väl Gård & Djurhälsan på Facebook?

En bra hjälp att bli påmind om kurser, tips och annat aktuellt!

Vår hemsida - din Kunskapsbank!

Gård & Djurhälsan erbjuder såväl veterinära som produktionsrådgivningstjänster med bättre djurhälsa, produktion och ekonomi i fokus.

På vår hemsida, www.gardochdjurhalsan.se kan du hitta de tjänster och produkter vi för tillfället erbjuder dig som nötköttsproducent. Där finns också en förteckning över aktuella kurser, samt en omfattande kunskapsbank med faktaartiklar om många områden som rör nötköttsproduktionen.

Nu finns också några poddavsnitt i Nötpodden som du kan lyssna på!

Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring din produktion!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.