Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


September 2020


VERKSAMT.SE

Håll dig uppdaterad om Coronaviruset och covid-19

Här finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av Coronaviruset och Covid-19. Exempelvis:


Upphandling

Upphandlingar för Malå Kommun och de kommunala bolagen annonseras löpande, håll dig ajour på E-avrop.

Se gärna film Offentlig upphandling – för dig som leverantör(utgivare:Konkurrensverket) 

 Se också Anbudsskolan del 1 och 2 (utgivare: Upphandlingsmyndigheten)

Upphandlare Malå
Robert Åkerlind
Tfn: 0953-140 56
E-post: robert.akerlind@mala.se


Kommande aktiviteter i Malå kommun

#förföretagsammamalå 

23 september startar affärsutvecklingsprogrammet Steget vidare 

 4-7 november Här finns jobben och möjligheterna 

Ur programmet: LUNCHINSPO med Svante Randlert med tema: Attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare till rätt plats.

kl. 11:00-13:30 på onsdag den 4 november 2020. 

Förbokning krävs, begränsat antal platser

Anmäl dig och dina medarbetare via länken: 

https://forms.gle/CrTSZznzdTnDP5Fy6

Deltagaravgift: 200kr per person/faktureras.
Värd: Malå kommun

Läs mer om Svante Randlert och om föreläsningen


Rådgivning till företag med internationell verksamhet

Business Sweden erbjuder snabb kostnadsfri rådgivning till svenska företag. Kontaktuppgifter till medarbetare i Umeå: Melker Persson, melker.persson@business-sweden.se, 070-382 20 47 och Katharina Saalo, katharina.saalo@business-sweden.se, 070-371 95 82


Länsstyrelserna undersöker hur betaltjänsterna i våra delar av riket fungerar för privatpersoner, föreningar, företag och kommuner. Det är angeläget att länsstyrelsen, och Post- och telestyrelsen, får en bild av hur saker och ting fungerar i verkligheten, i Malå. Delta i undersökningen


Tips på webbinarium

Företagarnas webbinspelning:

E-handel – det nya normala?

Den anpassningsbara och kreativa företagaren - framtidens vinnare?

Ta del av Företagarna Play och #företagarpodden  Se och lyssna. 

StyrelseAkademien Youtubekanal: 

Omvärlden i förändringar, dags att skrota sin gamla affärsplan?

Almis seminarier online:

Tema: Generationsskifte på gång i företaget?/ Företagsekonomi på begriplig svenska!/Räkna på din affärsidé. De flesta seminarierna är kostnadsfria men kräver anmälan. 


Checklista

 Checklista med åtgärder du kan vidta för att minska företagets sårbarhet.

För att få överblick har vi skapat en checklista med åtgärder du kan göra. Områden som det är viktigt att ha kontroll över i både med och motgång. Ta del. 


Inflyttarservice

Vi hjälper gärna ditt företag att guida nyrekryterade medarbetare och medflyttande familjer att komma till rätta i Malå. Kontakta Inflyttarservice via:

Kontaktformulär: flytta till Malå! eller direktkontakt: Aleksandra Simanovskaya Tfn: 0953-140 61, 0703445568 e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se

 facebookinstagramyoutube

Coronarelaterade insatser - senaste nytt

Nytt stöd från staten (förslag, i väntan på beslut)

Förslag om förlängning av omställningsstöd för maj, juni och juli hos regeringen

Regeringen föreslår att omställningsstödet förlängs till månaderna maj, juni och juli 2020. Mer information kommer när beslut är fattat.

Förslag om stöd för dig som driver enskild näringsverksamhet och på grund av coronaviruset har drabbats av minskad omsättning i företaget

Förslaget innebär att du kan få ersättning med upp till 75% av det du har tappat i omsättning. För att ta del av stödet måste du ha haft en omsättning om minst 200 000 kronor föregående år. Stödet kommer vara uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020. Det är ännu inte klar när stödet går att söka eller hur ansökan kommer att genomföras. Informationen uppdateras löpande. 


Flera checkar från Region Västerbotten beviljade till företag i Malå - har du uppmärksammat möjligheten?

Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19/Corona

Gäller i princip alla branscher 

OBS! Försvinner 30 septmeber 2020

Kan lämnas upp till 100% av godkända kostnader. Stödet kan ges enbart för "mjuka" kostnader som omställningen innebär. Stödbeloppet är maximerat till 150 000 kr per företag.

Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
 • Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
 • Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten
 • Särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
 • Bruttolönekostnader för redan anställd personal (gäller ej enskild firma)

Bransch: Turism- och besöksnäringen 

Tillfällig utvecklingscheck för besöksnäringen till följd av Corona-pandemin

Är sökbart till och med 2020-12-31

Bild: Malin Hedman

Målgrupp: företag i besöksnäringen som drabbats extra hårt av Corona-pandemin och som vidtar åtgärder, utvecklingsinsatser för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad. 

Maximalt stöd är 500.000 kr (exkl moms)

 • Stöd till "mjuka kostnader" kan lämnas med 80%
 • Stöd till "hårda kostnader" kan lämnas med 50 % 
 • Stöd till personalkostnader: Stöd till löner kan max uppgå till hälften av det totala stödbeloppet

Bransch: Detaljhandeln

Tillfällig utvecklingscheck för detaljhandeln till följd av Corona-pandemin

Är sökbart till och med 2020-12-31

Målgrupp: företag inom detaljhandel som drabbats extra hårt av corona-pandemin och som investerar i företagets utveckling för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad.

Maximalt stöd är 500.000 kr (exkl moms)

 • Stöd till "mjuka kostnader" kan lämnas med 80% 
 • Stöd till "hårda kostnader" kan lämnas med 50 % 
 • Stöd till personalkostnader: Stöd till löner kan max uppgå till hälften av det totala stödbeloppet

Företagsfrämjande insatser

Omstart Sverige - i Västerbottens inland! 

Arrangär: Inlandets Teknikpark med flera 

Webbinar med näringsminister Ibrahim Baylan (S), landshövding Helene Hellmark Knutsson och regionråd Ricard Carstedt.

När: 1 oktober 16:00-19:00 

Frågor som kommer att diskuteras är det som idag och i framtiden upplevs som hinder för utvecklingen av industrin i inlandet.

•INFRASTRUKTUR – HÅLLBARA TRANSPORTER, Inlandsbanan

•ENERGI – nätavgifter och eldistribution

• INDUSTRIPRODUKTION

Anmäl dig senast 24/9 via den länken:
https://bit.ly/3gVnIZA


Välkommen till nya svensktnaringsliv.se

Svenskt Näringslivs nya hemsida har äntligen lanserats. Ny modern design, ny struktur och utvalda budskap ger organisationen ett tydligare ansikte utåt och ger samtidigt besökarna större tillgång till vårt material. Svensktnaringsliv.se är organisationens och företagsamhetens skyltfönster mot omvärlden. 


Webbinarium med tema: 

Vad är egentligen kompetens och hur avgör vi vem som är kompetent?

Fokus: Jämställda affärs- och verksamhetsmodeller

När: 22 sep. 2020, 12:00 - 12:45

Var: Zoom

Är du intresserad av hur jämställda affärs- och verksamhetsmodeller kan gagna ditt företag, din organisation, din verksamhet?

Välkommen till ett webbinarium där du får chans att bekanta dig mer med det digitala jämställdhetsverktyget Richer Business. I samband med webbinariet publiceras fyra nya scenarier som hjälper företag och andra organisationer att skapa jämställda affärs- och verksamhetsmodeller.

Vi tittar närmare på ett av de nya scenarierna som handlar om hur personer med olika kompetens, bakgrund och erfarenheter kan inkluderas för att skapa ett bättre kunderbjudande.

Moderator: Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet

Gäster: Åsa Wikberg Nilsson, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, och Lars Huring, UX designer vid Tromb AB.

Anmäl dig senast den 17 september via länken https://www.simplesignup.se/event/171454

Frågor? Kontakta projektledaren Paula Wennberg paula.wennberg@ltu.se  

https://richerbusiness.eu/


Omvärdsbevakning från IUC: trender som påverkar svensk industri 

I samverkan med Kairos Future erbjuder Industriellt Utvecklingscentrum (IUC) Norr omvärldsbevakning och trendspaning. 

Tre tydliga trender

TREND 1: 
Inom industrin behövs flexibla produktionslinor för att snabbt kunna möta efterfrågan där den stiger och kunna trappa ned där efterfrågan sjunker. ”Horisontell innovation” effektiviserar teknikutvecklingen.

TREND 2:
Västvärlden börjar fundera på om det var så vettigt att förlita sig på Kina och andra länder för sin industriproduktion. Nu är trenden reshoring, både av ekonomiska skäl och för att säkra förnödenheter som mediciner, mat och elektronik.

TREND 3: 
Drönarlogistik blir troligen en allt viktigare faktor i framtidens industri, och för leveranser av till exempel sjukvårdsmaterial till svårtillgängliga platser i glesbebyggda länder. Rwanda ligger i frontlinjen för test och utveckling.

Läs mer via länken. 


Ny lärportal för industriföretag

Driver du ett industriföretag? Då kan du söka kostnadsfria digitala utbildningar till din personal för att satsa på kompetensutveckling och utveckla ditt företags konkurrenskraft. Exempel på utbildningsinriktningar: 3D-printing, 5G-uppkoppling i produktion, människa-robot-samverkan och datavetenskap.

Läs mer på Tillväxverkets webbplats. Bilden: tillvaxtverket.se


Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst.

Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.
Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Anmäl dig och ditt företag! 

AI kan kort beskrivas som olika tekniker där man genom att tillföra stora mängder data kan få fram slutsatser eller göra prognoser. Exempel på hur AI kan användas är:

 • Undvika produktionsstopp och underlätta underhåll av maskiner och
  produktionsresurser genom AI-stödda prognoser för när underhåll behövs.
 • Upptäcka fel, kvalitetsbrister eller avvikelser från myndigheters regelverk genom att använda foto och video som indata och låta en AI-lösning tolka bilder.
 • Skapa bättre kundförståelse, efterfrågeprognoser eller kostnadsanalyser genom att låta en AI-lösning analysera stora mängder data inom respektive område

Projektet 

RegAI – sprida kunskap om Artificiell Intelligens till hela länet

Vill du anmäla intresse ?
Anmäl dig här (ej bindande): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBLHZ3CkVGG6KHFLyl2LDVb5rgJDTj_CJ80kCnEB2Zeapm4w/viewform

Inspiration och samarbete

Hållbarhetsveckan i Västerbotten 14 - 20 september 2020

Vad är SEE hållbarhetsvecka?
SEE hållbarhetsvecka vill låta dig känna, prata, smaka, utmana, utveckla och nätverka hållbart under en hel vecka eller bara en kort stund. Veckan formas av en mångfald av deltagande aktörer som bidrar med sina livskraftiga, kreativa och goda exempel på hållbar utveckling.

SEE hållbarhetsvecka är en årligen återkommande arrangemangsvecka som hålls i Västerbottens- och Norrbottens län under vecka 38. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling. I grund och botten handlar veckan om att:

 • Uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling.
 • Ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang
 • Sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete.

Lokal insats i Malå inför Hållbarhetsveckan i Västerbotten 2021

Insatsen går ut på att ni skickar in exempel på ert hållbarhetsarbete, alla initiativ stora som små välkomnas.

Skicka in ert bidrag till aleksandra.simanovskaya@mala.se  och använd "Bidrag till Hållbarhetsveckan 2021" som rubrik i mailet. Vi vill gärna få så många bidrag som möjligt eftersom vi även kommer att vilja använda bidragen till att på fler sätt marknadsföra vårt hållbara näringsliv och inget är så effektivt som exempel!


Cirkulära affärsmodeller

Är du intresserad av att gå från en linjär till en cirkulär affärsmodell? Genom projektet C-voucher kan du få rådgivning och stöd från en tjänstedesigner för att utveckla ditt företags idé kring en cirkulär affärsmodell.

Ansök till C-voucher och Adopters programme. Utlysningen är öppen 3 augusti till 30 oktober 2020. Stödet vänder sig till små och medelstora företag. Läs mer om stödet och hur ni ansöker på denna länk.


Möte med Northvolt

Utvecklingsavdelningen i Malå kommun och Företagarna i Malå planerar i samarbete med Näringslivskontoret i Skellefteå kommun och Tillväxtavdelningen i Norsjö kommun en informationsträff/dialogmöte för företagare gällande Northvolts etablering, utvecklingsplaner och möjligheter för dig som företagare. Se vidare https://northvoltett.skelleftea.se/lokala-erbjudanden/

Vi återkommer med tid och plats.

Kontaktuppgifter


Företagslots
Anna Karin Horney 

Tfn: 0953-140 76
anna-karin.horney@mala.se

Företagslots 
Aleksandra Simanovskaya

Tfn: 0953-140 61
aleksandra.simanovskaya@mala.se

Företagslots
Maria Larsson 

Tfn: 0953-140 57
maria.i.larsson@mala.se 

Kontakta oss på Utvecklingsavdelningen!

TA HAND OM DIG OCH VARANDRA ❤

Det digitala nyhetsbrevet är medfinansierad av Tillväxtverket och ska bidra till ett förbättrat näringslivsklimat. Ansvarig utgivare är Malå kommun, Utvecklingsavdelningen. För kontaktuppgifter till besök www.mala.se


Malå kommun ger ut nyhetsbrev till företag i kommunen löpande.  Skulle du vilja avsluta din prenumeration, kontakta maria.i.larsson@mala.se

Sent with Get a Newsletter