Problem att visa? ► Öppna i webbläsaren    Vill du inte få dessa nyhetsbrev? ► Avsluta prenumeration

Information till förskrivare i Västerbotten

Hej bästa förskrivare, 

 

Hoppas ni haft en bra sommar och en fin start på hösten. 

 

Normalt sett brukar vi inleda hösten med att fira den nationella hjälpmedelsdagensom infaller varje år den 23 september. På grund av Covid-19 kommer vi detta år tyvärr inte att kunna fira dagen som planerat. Vi får ta nya tag nästa år igen!

 

Vänliga hälsningar från
personalen på Hjälpmedel Västerbotten

Kommande utbildningar och aktiviteter

Vi har anpassat våra utbildningar till Covid-19-läget. Av säkerhetsskäl tar vi nu in anmälan till sortimentsvisningar, och begränsar antalet deltagare på plats till max 10 personer. Resterande kommer ges möjlighet att medverka digitalt. Detta kommer att gälla året ut, då situationen utvärderas på nytt. 

 

17 september i Umeå: 
Ärendegrupp Kognition (fullbokat) 

  

24 september i Umeå: 
Ärendegrupp Kognition (fullbokat) 
  

24 september i Umeå: 
Sortimentsvisning arbetsstolar barn 

 
7 oktober i Umeå: 
Basutbildning Communicate InPrint 3 
   
15 oktober i Umeå: 
Omvårdnadsarbete med patienter som lider av extrem fetma (fullbokat) 
Utbildning med Kicki Reifeldt 


20 oktober i Lycksele:
Sortimentsvisning sittdynor 

21 oktober i Skellefteå:
Sortimentsvisning sittdynor
 

3 november i Umeå:
Sortimentsvisning sittdynor 


5 november i Umeå:
Sortimentsvisning sittdynor 


9 december i Umeå: 

Basutbildning Communicate InPrint 3 

 

Information kring utbildningarnas innehåll och eventuella ändringar i samband 
med covid-19 hittar dui vår kalender.

Uppdateringar i sortiment

AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)

Sortiment för samtalsapparater har utökats med Snap Core First. Det går även att förskriva Widgit-plattan och Predictable-plattan direkt i Sesam. Läs mer i sortimentsöversikten under Kommunikation på vår hemsida

Kognitivt stöd

Nu är det möjligt att förskriva Handi5 och Handikalender till egen hårdvara.  

Se mer i sortimentsöversikten under Kognitivt stöd på vår hemsida

Sittdynor

Upphandling för sittdynor är färdig och produktvisning av sortimentet kommer att genomföras under oktober/november. Inbjudan kommer upp på vår hemsida inom kort. Det nya avtalet börjar gälla från 1 november. 

Hjälpmedelsmässa 2021

Den 18 - 19 maj 2021 kommer hjälpmedelsmässan ”Fokus Hjälpmedel” att äga rum i Umeå. Swedish Medtech anordnar mässan i samarbete med Hjälpmedel Västerbotten. Se till att boka in dessa datum i kalendern redan nu. 

https://www.allamassor.se/event/fokus-hjalpmedel-umea/ 

Tyngdtäckerummen

Nu öppnar vi upp för utprovningar av tyngdtäcken igen. I Lycksele och Skellefteå öppnar vi idag, 14 september.

I Umeå öppnar vi för utprovning när vi flyttat tillbaka till Mariehemsvägen 14. Vi beräknar att utprovningsrummet ska vara klart 5 oktober. 

Under rubriken Tyngdtäcken och sömnproblem, på sortimentssidan för Kognitivt stöd, hittar du våra uppdaterade hygienrutiner för tyngtäckerummen. 

Du som förskrivare ansvarar för att hygienrutinerna följs och att de personer ni träffar vid utprovningstillfället är friska. 

Förskrivning till personer med skyddad identitet

Nu finns en uppdaterad text kring detta i Hjälpmedelshandboken

Statistik - utlämnade hjälpmedel

Här kommer en liten statistisk inblick i de volymer hjälpmedel som vi levererar ut. 

Volymen utlämnade hjälpmedel har gått ner 3 % under perioden januari - augusti jämfört med förra året. Minskningen finns under perioden april – maj. Övriga månader är antalet utlämnade hjälpmedel lika, eller till och med högre, än förra året. 

 

Bland de 10 största hjälpmedelsgrupperna syns att minskningen är fördelad på ett flertal grupper. 

Antalet beställningar av reparationer, anpassningar, specialanpassningar och utprovningsstöd har totalt minskat med 3,5 % under perioden januari - augusti jämfört med förra året. De följer samma kurva som med beställningar av hjälpmedel – det är april och maj som tydligt minskat medan övriga månader är ganska lika jämfört med förra året. 

Prognosen skulle kunna tyda på att det inför hösten kommer att bli ett normalt flöde på arbetsordrar och beställningar på hjälpmedel. 

Hjälpmedel Västerbotten
www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vill du inte längre ha dessa utskick? > Avsluta prenumeration