Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev september 2020


På gång:

8 okt 2020

Workshop för gynekologisk cancer
Plats: 
Digitalt möte

12 okt 2020

Sjukvårdsregionalt möte hudmelanom
Plats:
Digitalt möte

13 okt 2020

Workshop för bröstcancer
Plats: 
Digitalt möte

14 okt 2020

Utan kontaktsjuksköterskan stannar cancervården
Plats: 
Webbinarium


I och med COVID-19 ber vi er att håller er uppdaterade via kalendern på vår hemsida.

Regeringen förstärker satsningen på cancer

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att satsningen på cancervården ska förstärkas genom en ökning av anslagen med 100 miljoner kronor per år i tre år. Regeringens satsning för att stärka cancervården uppgår därmed till 600 miljoner kronor per år under perioden 2021–2023.

Läs mer här.


Färre upptäckta cancerfall under pandemin enligt ny RCC-rapport

Covid-19-pandemin har orsakat att färre människor än vanligt har diagnostiserats med cancer under första halvåret 2020. Det visar en ny rapport från RCC i samverkan. Jämfört med hur många som insjuknade i cancer förra året riskerar var åttonde cancerfall att vara oupptäckt under mars – augusti 2020.

Läs mer här.


Lås inte in cancerpatienter i sjukskrivning!

Försök med att låta cancerpatienter växla mellan arbete och sjukskrivning beroende på dagsform uppvisar goda erfarenheter. Ändå föreslår inte utredare de lagändringar som skulle möjliggöra flexibel sjukskrivning för alla patienter i cancerbehandling. Det här kritiserar RCC i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Läs mer här.


Charbél Talani, ny processledare huvud- och halscancer

Charbél Talani arbetar som specialistläkare inom öron-, näsa- och halssjukdomar på Universitetssjukhuset i Linköping, med subspecialisering inom huvud- och halskirurgi. Från och med september 2020 är han även RCC Sydösts processledare för huvud- och halscancer.

– Det är en spännande möjlighet. Till vardags arbetar jag med och forskar om huvud- och halscancer och vill nu fördjupa mig ytterligare och vara med att förbättra vården för våra patienter.

Till en början kommer jag att fokusera på hur vi skulle kunna förbättra tid till behandling, samt rehabilitering för patienter med cancer, säger Charbél.

– Jag hoppas kunna bidra med nya ögon och klinisk förankring. Jag hoppas också kunna se skillnader i statistiken genom de olika förändringar och förbättringar vi gör i vår kliniska vardag. Och att de förstås ska komma till gagn för patienten, avslutar han.


Samverkansdag för kvalitetsregister, patientöversikter och industrin

Samverkansdagen för kvalitetsregister och patientöversikter i cancervården ägde rum i tisdags, delvis fysiskt på Akademiska sjukhuset i Uppsala och delvis digitalt via plattformen Zoom. Nu kan du ta del av sändningen från förmiddagens presentationer.

Se sändingen här.


Röster om Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Patient, kontaktsjuksköterska och omvårdnadschef delar med sig av sina erfarenheter av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden.

Se filmerna här.


Topplista september 2020 publicerad

Den 2 september publicerade RCC Sydöst den senaste topplistan. Topplistan redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret.

Under den rådande situationen gällande Covid-19 har RCC all förståelse för om många vårdenheter inte har kunnat prioritera canceranmälningar. Vi väljer dock att ändå skicka ut listor över saknade canceranmälningar enligt vår årsplanering, då belastningen på sjukvården kan variera och många nu är igång med nystart.

Gå in här och titta hur din klinik ligger till!

Läs mer här.

Vill du rapportera elektroniskt? Ansök om behörighet idag!

Ansökan om användarkonto för INCA finns här.

 


Möjligt att beräkna hälsoekonomiska effekter av cancerprevention

Cancerpreventionskalkylatorn är ett verktyg som beräknar resultatet av förebyggande arbete inom cancer, till exempel antal levnadsår, förändrad livskvalitet och ekonomiska effekter. Kalkylatorn kan användas som ett hjälpmedel för att påvisa fördelarna med cancerprevention.

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

I mitten av september gick ett antal nationella vårdprogram och SVF ut på remiss. Regioner, professioner och patientföreningar kan nu lämna synpunkter på nya och reviderade versioner.

Läs mer här.

Reviderade vårdprogram, godkända och publicerade:

Remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Bukspottkörtelcancer, NVP
  • Cancerrehabilitering, NVP
  • Hodgkins lymfom, NVP
  • Merkelcellscancer, NVP
  • Myeloproliferativ neoplasi (MPN), NVP
  • Malignt melanom, NVP och SVF
  • Palliativ vård av barn, NVP
  • Palliativ vård, NVP
  • Skivepitelcancer i huden, NVP
  • T-cellslymfom, NVP

Med anledning av covid-19-pandemin har svarstiden förlängts från två till sju månader. Remissrundan med start 15 april har samma svarsdatum som den remissrunda med start 15 september (svarsdatum blir den 16 november).

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin