Gör en livsviktig skillnad i lidande människors liv!

Din gåva gör skillnad !

Du räddar liv!

SVÅRA REGN orsakade flera jordskred i april och många vattenledningar i vårt område bröts sönder. Samtidigt minskade insamlingsresultatet i samband med att ”Coronakrisen” kom. Gåvor och medel som kom in under våren och försommaren räckte tyvärr endast till reparationer av de system som skadats av jordskred.

FÖRSTA VECKAN i augusti kunde vattenprojektet Mugara II, startas igen. Ner till stora vattentanken ska huvudledningen färdigställas och vattenposter i nya området byggas. Senaste veckan kunde rör till huvudledningen köpas in och man började omgående att bära upp rören till området. (Se bilden) Många vill hjälpa till i arbetet, alla är ivriga att få det rena vattnet ner till byn. 

DE GLOBALA MÅLEN för människors tillgång till rent vatten, som sattes 2016, har tre krav som ställs för att ett hushåll ska anses ha tillgång till rent vatten:

  • Vattnet ska vara tillgängligt vid bostaden.
  • Tillgången ska vara konstant.
  • Vattnet ska hålla god kvalitet enligt uppsatta gränsvärden.

Detta har vi tillsammans med våra partners i Burundi följt sedan starten 2011, så idag har mer än 400 000 av befolkningen i provinsen Rumonge i Burundi tillgång till rent vatten. Men hundratusentals människor, tvingas fortfarande att hämta förorenat dricksvatten ur öppna källor, floder och dammar.

EXTRAGÅVA Vi hoppas att hösten blir lite mer "normal". Materialkostnaderna ökar och vi vet att många av er har gjort mer än vad ni kanske orkar med. Vill ändå skicka med en fråga. Vill du ge en EXTRAGÅVA, stor eller liten, så är det en god hjälp för oss. Tack på förhand.

Uno Gustafsson
Burundi-Hjälpen

E-post: burundihjalpen@hotmail.com
Hemsida: www.burundihjalpen.se
Sprid gärna Nyhetsbrevet! Du kan beställa det på vår hemsida.

 
 

Vi arbetar med lokala partners, en investering i samhällets framtid och en viktig del av arbetet. Vi är övertygade om att det är den mest progressiva och hållbara strategin man kan tillämpa.

Din gåva är avgörande eftersom vårt arbete finansieras till 100% av våra gåvogivare där varje krona går helt till arbetet i Burundi. Ingen administration dras från insamlade medel.

Varje skänkt krona går direkt till arbetet i Burundi.

 

Påminner om att vi gärna besöker er och informerar om Burundi-Hjälpens arbete. Låter det intressant? Kontakta oss på burundihjalpen@hotmail.com eller ring 070-233 79 41

 

Swish 123 582 01 05     eller     Bankgiro 473-1584