Ekonominyheter på YouTube | BFN om bokföring i coronatider - Välbesökt artikel | Uppdatera dina länkar till BFN | Externredovisning - Ny avdelning på bloggen | Föreläsningar augusti 2020 | Utbildningar 2020-2021 | Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

Se nyhetsbrevet i webbläsare | Show newsletter in browser

Välkommen | Welcome

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Peter Berg (Bild: Sofia Lindholm, accountor.se)

SW: Intensivt arbete med att skriva bokmanus har fyllt sommaren och än är det några veckor kvar. Men snart kommer den - min nya lärobok om externredovisning i samarbete med Norstedts Juridik. Välkommen till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.

EN: Intensive work on writing has filled my summer and there are yet a few weeks left. But soon it's coming - My new textbook on financial accounting in cooperation with my publishing company Norstedts Juridik. Welcome to the newsletter on corporate economy from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

Ekonominyheter på YouTube

SW: Nu finns ekonominyheter augusti på YouTube. Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB om månadens nyheter och rättsfall i urval för företagare. Du får en översikt över alla olika datum som gäller för corona-åtgärderna, men även mycket annat. Månadens Rättsfall tar sommaruppehåll. Du får senaste nytt inom företagsekonomi i 1-2 fria webbinarier per månad!

EN: The August edition of Economy News is out on YouTube. I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB monthly in Swedish.

23 augusti 2020 Till artikeln | To the article

Till YouTube-kanalen | To the YouTube Channel

BFN om bokföring i coronatider - Välbesökt artikel

Bild: Piqsels

SW: Det är två månader sedan jag skrev om informationen från  Bokföringsnämnden (BFN), men min artikel har fortfarande dagliga visningar på bloggen!

EN: It's been two months since I wrote about the information from The Swedish Accounting Standards Board (BFN), but my article still have daily veiws!

25 juni 2020 Till artikeln | To the article

Uppdatera dina länkar till BFN

Bild: Needpix.com

SW: BFN har uppdaterat sin hemsida. På ytan ser det ut ungefär som förut, men bland annat har sökvägarna ändrats. Om du har länkat till BFNs hemsida så behöver du se över dina länkar.

EN: The Swedish Accounting Standards Board (BFN) has updated it's web page. It looks about the same as before, but among other things the paths are changed. You need to check your links to the BFN web page. 

30 juni 2020 Till artikeln | To the Article

Externredovisning - Ny avdelning på bloggen

Bild: Creative Commons Zero

SW: Jag skriver nyheter om min kommande lärobok Externredovisning, ämnesområdet, programvaruföretag med mera i denna nya avdelning.

EN: I publish news about my upcoming textbook on financial accounting, the subject area, software companies etc in this new part of my blog.

30 augusti 2020 Till artikeln | To the article

Föreläsningar augusti 2020

Wolters Kluwer Scandinavia
Föreläsningar och webbinarier
In Swedish

  • Nästa bokning 20 oktober 2020

Hela listan 2020-2021


Accountor Eduhouse Sverige
(tidigare Accountor Training Sweden)
Webbinarer, direktsända och inspelade
In Swedish if nothing else mentioned

  • 28/8 Månadsuppdatering augusti

Hela listan 2020


IHM Business School
YH-utbildning
In Swedish

  • Nästa bokning 1 februari 2021

Hela listan 2020-2021


BG Institute
Föreläsningar och webbinarier
In Swedish

  • Nästa bokning 29 september 2020

Hela listan 2020-2021


 I egen regi | In my Own Management
In Swedish if nothing else mentioned

  • Nästa bokning 1-3 oktober 2020

Hela listan Program

Utbildningar 2020-2021

Bilder: Pixabay

Bokningar 2021 | Bookings 2021

SW: Bokningskalendern - Här ser du vilka utbildningar och dagar jag har bokats för under 2020 och 2021, och vad som fortfarande är ledigt. Välkommen att boka hösten 2021. Fullbokat 2020 och våren 2021!

EN: Here you see which lectures and days I'm already booked in 2020 and 2021, and what's still free. Welcome to book autumn 2021. Fully booked 2020 and spring 2021!

Bokningar 2020 | Bookings 2020

Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

SW: Förutom detta nyhetsbrev, min blogg och utbildningarna så producerar jag frekvent andra ekonominyheter.

EN: Apart from this newsletter, my blog and the teaching I frequently produce other economy news.


 RedovisningsHuset i Södertälje
Produkter på svenska sedan mitt förra nyhetsbrev
 Products in Swedish since my previous newsletter

Google My Business: Uppdateringar inlägg

  • Veckouppdateringar
  • Sök "redovisningshuset södertälje" på Google så ser du!

Artiklar hemsidan

Nyhetsbrev

Månadens Nyheter - Ekonominyheter på YouTube

Mina handböcker


Omslagsfoto: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

SW: Mina handböcker presenteras på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

EN: My handbooks are presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

Aug 15, 2018: Till artikeln | To the Article

Norstedts Juridik

Nätbutiken | Web shop

Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures


Peter Berg Redovisningskonsult | Peter Berg Accounting Consultant

E-mailBlog | LinkedIn | YouTube | GDPR | Archive

Dela på LinkedIn | Dela på Facebook

linkedinfacebook

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu hellre, uppmana en kollega att prenumerera (knappen nedan)!

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!