Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren

Visualisering av underhållet

För att effektivisera underhållsverksamheten krävs det viktiga insikter om hur underhållsinformation kan överföras på mer intuitiva och överskådliga sätt.

Svenskt Underhåll erbjuder därför en exklusiv workshop till våra medlemmar. Under workshopen ges olika analoga och digitala exempel på hur en visualisering kan se ut. Detta växlas med att du själv får visualisera instruktioner, rutiner, processer och gränssnitt för att ytterligare öka förståelsen.

Denna workshop är ett måste för dig om du vill att:

 • Produktionspersonalen med en snabb blick ska kunna se veckans pågående underhållsarbeten.
 • En nyanställd underhållstekniker snabbt ska kunna förstå sina instruktioner.
 • Höja delaktigheten på era möten med hjälp av enkla, visuella mötesverktyg.
 • Öka säkerheten genom att göra det lättare att förstå rutiner och instruktioner.
 • Era underhållsprocesser ska vara lätta att både förstå och utveckla.

Läs mer om workshopen och anmäl dig via denna länk.


Underhållsdagarna 2020 är inplanerad till den 18-19 november och vår vision är att kunna genomföra den på samma sätt som tidigare år. Det kommer att bli en högkvalitativ konferens med ett blandat startfält med föredragshållare som talar om en rad olika ämnen, från nutid till framtid.

Här kommer bland annat Elin Löfvendahl från ABB Industrial Automation berätta om hur ett förebyggande underhåll kan ske på distans. Genom att koppla upp sig och övervaka processer kan analyser, uppdateringar och underhållsplanering ske utan att fysiskt vara på plats, med support from experter världen över. Här ges bra exempel på hur detta ger mervärde och hur man bäst kommer igång.

Mats Dunmar från Skanska kommer i sitt föredrag "Den digitala tvillingen flyttar in" bland annat berätta om projektet Virtuella Göteborg, som är ett pågående projekt där fastigheter, infrastruktur, fordon och människor kopplas upp. Fastigheterna får en digital tvilling, där underhållet styrs via en digital modell. Underhållsplanen kan kopplas online till fastigheten, vilket underlättar underhållet avsevärt.

Vi kommer även få höra mer om bland annat underhållets betydelse för framtidens produktion, vikten av beställarkompetens, hur underhållet kan kvalitetssäkras samt AI och machine learning för prediktivt underhåll.

Vi bjuder naturligtvis på lunch, fika och en gemensam middag där det finns mycket goda möjligheter att nätverka med kollegorna i branschen.

Så boka in den 18–19 november på Skogshem & Wijk, då det är dags för årets event för underhållsbranschen!

Underhållsdagarna arrangeras i samarbete med branschtidningen U&D.

Läs mer och anmäl dig på: www.underhallsdagarna.se.

Mikael Jansson
Jernbro

Roger Allen
Nodra

Lars Uddén
GKN Aerospace

Henning Ekström
BillerudKorsnäs

Thomas Svärd
Stockholm Exergi

Martin Hjärtström
Kaunis Iron

Elin Löfvendahl
ABB

Mats Dunmar
Skanska

Mikael Ankerfors
AFRY


Webbkonferenser inom underhåll

Arbetet med att utveckla kompetensen och utbyta erfarenheter inom området underhåll och driftsäkerhet pågår ständigt. Därför har vi laddat med ett antal intressanta webbkonferenser under hösten.

De första inplanerade webbkonferenserna under hösten:

 • 7 september - Skadeutredning genom kemisk analys och materialanalys
  Skadeutredningar genom att t.ex. identifiera föroreningar, ger en ökad kunskap om grundorsaken till skadan. Vanliga frågor som ställs är; vad innehåller denna vätska, vad är detta för ämne och varifrån i vår process kommer det? Här ges en beskrivning hur arbetet sker i praktiken.
  Värdar: Birgitta Engström och Pierre Svensk, Element Material Technology
 • 14 september - Ytskyddande underhåll
  Ytskydd är en viktig del i det förebyggande underhållet. Svensk industri kan spara mångmiljonbelopp genom inspektion, tillståndsbedömning och ytskydd av utrustningar och konstruktioner i betong och metall.
  Värd: Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
 • 21 september - Validering och certifiering av underhållspersonal
  En snabb inblick i framtidens kompetensförsörjning. Vi presenterar vad som händer inom föreningen gällande validering och certifiering av underhållspersonal.
  Torsten Ekström, Svenskt Underhåll
 • 28 september - Ett nytt perspektiv på underhållets systembehov
  Genom ett bättre systemstöd kan ledtiderna för underhållet optimeras och därigenom ökar tillgängligheten i anläggningen samtidigt som underhållskostnaderna minskar.
  Värd: Östen Westman, Novacura
 • 5 oktober - Underhåll skapar värde!
  Hur underhållet ger en gynnsam påverkan på företagets lönsamhet. Lägg om fokus från att se underhåll som en kostnad till att det skapar värde!
  Torsten Ekström, Svenskt Underhåll

Webbkonferenserna genomförs varje helgfri måndag, mellan kl. 12.30 - 13.00, med efterföljande frågestund. De är kostnadsfria för våra medlemmar. Övriga kontaktar oss via mail; info@svuh.se.

Läs mer och anmäl dig via denna länk.


EFNMS undersökning om nyckeltal

Vi påminner återigen om EFNMS undersökning om nyckeltal för underhåll där EFNMS Maintenance Assessment Committee, EMAC, tar reda på hur det står till med nyckeltalen inom europeisk industri.

Benchmarking är en viktig del i utvecklingen av den egna verksamheten. Att ställa er frågan hur ert underhåll står sig i förhållande till andra inom branschen gör att ni kan finna vägen till bästa arbetssätt.

Undersökningen har som huvudmål att identifiera olika nyckeltal (KPI) relaterade till underhållsfunktionen så att ni ska kunna jämföra er med andra. Enkäten vänder sig primärt till processindustrin, men även andra branscher är välkomna att vara med i undersökningen.

De företag som deltar i undersökningen får ta del av hela resultatet. Detta kommer även att presenteras vid en workshop på Euromaintenance i Rotterdam i början av i mars 2021 och därefter sändas ut till deltagarna. Se denna länk.

Enkäten tar ca 15 - 20 minuter att besvara och är öppen fram till den 30 september. Ni hittar den via denna länk.

Har ni några frågor kring undersökningen så kontakta oss via mejl; info@svuh.se, Lars Jansson, tel. 070-646 62 73, lars.jansson@okg.uniper.energy eller Christer Olsson, tel. 070-394 03 51, christer@colmaint.se.

Observera! EFNMS garanterar att all konfidentiell information som tillhandahålls av den som svarar på enkäten endast kommer att användas som underlag för analys. I det resultatet som publiceras kommer det inte att gå att särskilja enskilda företag.


Vi välkomnar våra nya medlemmar


Beroende på det rådande läget under hösten har vissa av våra fysiska träffar ersatts med webbforum där vi presenterar och diskuterar viktiga ämnen inom underhåll och driftsäkerhet. Kalendern uppdateras löpande och på vår hemsida, www.svuh.se, kan du se vad som är på gång.

10 september: Visualisering av underhållet

En workshop om vikten av att skapa tydliga underhållsprocesser. Fokus kommer att ligga på analog och digital visualisering av underhållet. Läs mer och anmäl dig via denna länk.

16 september: Tribologi

Ett webbforum om hur tribologi bör nyttjas för att öka livslängden på utrustningar. Här får vi ta del av expertis inom området. Läs mer och anmäl dig via denna länk.

17 september: Reservdelsstrategi

Ett webbforum om strategin kring reservdelar som gör att driftstoppen undviks helt eller blir så korta som möjlighet.  Läs mer och anmäl dig via denna länk.

Tentamen för underhållsledare

1 oktober, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS, bedöms underhållsledares kunskaper och färdigheter.

Sista anmälningsdag är 17 september!

Observera! Endast ett fåtal platser kvar!

Läs mer om tentamen och anmäl dig här!

Tentamen för underhållstekniker

2 oktober, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS, bedöms underhållsteknikers kunskaper och färdigheter.

Sista anmälningsdag är 17 september!

Observera! Endast ett fåtal platser kvar!

Läs mer om tentamen och anmäl dig här!

18-19 november: Underhållsdagarna 2020
Traditionsenligt bjuds det på ett smörgåsbord med många intressanta föredrag inom olika underhållsområden. Läs mer och anmäl er via denna länk.

10 december: Medlemsmöte
Vi avslutar året med ett möte hos någon av våra medlemmar för att diskutera kring olika områden inom underhåll och driftsäkerhet.


Torsten Ekström, vd för Svenskt Underhåll AB

Framtidens underhåll

Någon klok person sa; "jag är väldigt intresserad av framtiden eftersom det är där jag kommer att tillbringa resten av mitt liv". Dessutom är ju lättare att påverka det som kommer att hända än det som redan har hänt

Det är idag vi kan planera för det som vi vill ska ske nästa vecka, månad eller år. Därför är beredning och schemaläggning så viktigt. Vi kan planera i både tid och rum; vem ska göra vad, var och när?

Vi har en god förmåga att kunna se in i framtiden och skapa olika riskscenarier. Hur sannolikt är det att något kommer att hända och vilka konsekvenser kommer det att få?

Riskbaserat underhåll har använts mycket länge, men det är först nu vi kan utveckla det ytterligare genom att använda den nya tekniken.

Vilken teknik ska vi använda?

Nya begrepp börjar användas allt oftare; AI (Artificiell Intelligens) och Machine Learning samt prediktivt och preskriptivt underhåll blir allt vanligare.

Den stora frågan är dock; vilken teknik ska vi använda och gör vi rätt investeringar inför framtiden? Det finns många leverantörer som gärna vill påvisa effektiviteten i den nya tekniken, men hur kan vi vara säkra på att det är rätt teknik som vi handlar upp?

Ett exempel är från 1980-talet då det gjordes en stor upphandling av IT-utrustning inom skolvärlden i form av "Compis"-datorer utrustade med en 80186-processor och 5,25"-disktettstation(!).

Det visade sig att både IBM och Apple hade betydligt mer kraftfulla datorer, vilka snabbt blev standard och kunde upphandlas till en lägre kostnader. Telenova, vilka tillverkade "Compis"-datorerna, gick i konkurs medan de andra två lever vidare och mår väl.

Hur ska vi då ligga i framkant och samtidigt göra rätt investeringar? Det finns naturligtvis inget enkelt svar. Ett sätt är att ta risken medan ett annat är ta små steg och prova sig fram.

Ett exempel på en kombination av dessa två fick vi ta del av vid Underhållsdagarna i höstas där Mohamad Abosh Volvo Cars berättade om hur de jobbar med ett "Smart Underhåll".

Löser tekniken alla problem?

När jag löpande följer debatten och diskussionerna om framtidens underhåll så upplever jag att det oftast är den nya tekniken som belyses, och väldigt lite om de mjuka delarna.

Hur kommer vi att arbeta med underhållet i framtiden, vem kommer ansvara för driftsäkerheten och hur får vi in rätt kompetens i företagen? Dessa är några frågor som vi behöver ta tag i för att möta framtiden.

Tyvärr löser inte tekniken alla våra problem. Den kan mycket väl vara ett bra komplement, men har vi inte byggt en bra grund så kommer den inte till sin fulla rätt.

Ett exempel på detta är företaget som investerade i en banbrytande teknik för tillståndsbaserat underhåll, men utrustningen användes inte på grund av tidsbrist.

Det gäller således att skapa rätt förutsättningar för att kunna ta till sig den nya tekniken. Tid och kompetens är två viktiga delar i detta arbete.

Summa summarum: Gör rätt saker, på rätt sätt. Det är först då vi når framgång med framtidens underhåll.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Svenskt Underhåll är en del av EFNMS


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

Tel.: 08-664 09 25, e-post: info@svuh.se, hemsida: www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration

Dataskyddspolicy