Nyhetsbrev

 
NR 1-2013

10 000 licenshavare

Första kvartalet 2013 har varit mycket händelserikt. Den 1 januari lanserade vi det yrkesanpassade licensieringstestet för rådgivare. Redan nu har nästan 200 rådgivare genomfört testet, en mycket positiv utveckling tycker vi.

Med start i mars får alla som har genomfört testerna frågan om de vill delta i en utvärderingsenkät. Det ska hjälpa oss att ytterligare förbättra testerna och licensieringen.

I arbetet med att stärka förtroendet för branschen arbetar vi nu för fullt med att under 2014 lansera ett licensieringstest för specialister och ett licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner. Mer information om dessa tester kommer i höst.

Den 4 april spräckte vi den magiska gränsen med 10 000 aktiva licenshavare. Intresset för rådgivartestet har givetvis bidragit till den positiva utvecklingen. Med den nya licensstrukturen kommer antalet licenshavare att öka kraftigt de närmaste åren. Det är en glädjande utveckling som vi är övertygade om kommer att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden.

Katarina Lidén, VD


Fler söker efter licenshavare på webben

På vår webbplats kan vem som helst gå in och söka på om en person har aktiv licens eller inte. Det har under första kvartalet 2013 varit en av de mest besökta sidorna på vår webbplats och närmare 3 000 sökningar har gjorts. Det är en viktig signal om att många ser vikten av att anlita SwedSec-licensierad personal. Du kan söka efter licenshavare här.


Använd gärna SwedSecs logotyp

SwedSecs logotyp får användas av SwedSec-anslutna företag vilket fler och fler gör. Hur logotypen får användas framgår av riktlinjerna som går att ladda ner här. Kontakta oss gärna om du har frågor via info@swedsec.se


SwedSecs vägledning för anmälan av regelöverträdelser

Nu finns 2013 års uppdaterade vägledning för anmälan av regelöverträdelser. För att säkerställa att regelöverträdelser som ska anmälas till SwedSec fångas upp, rekommenderar vi att vägledningen sprids internt på de anslutna företagen, till exempel till ledning och kontrollfunktioner.

Vägledningen kan laddas ner här eller beställas kostnadsfritt via info@swedsec.se

 

 

SwedSec välkomnar följande nya företag 2013:

United Securities AB

Aqurat Fondkommisson AB

Catella Förmögenhetsförvaltning AB

Naventi Kapitalförvaltning AB

Fair Investments Sweden AB

Aktiv Finans Värdepappersbolag i Sverige AB

Du kan se alla anslutna företag här.

 

Titta gärna på vår film om vad det innebär att vara licenshavare.

Beställ gärna vår broschyr om SwedSec och vår verksamhet via info@swedsec.se

Nytt regelverk från den 1 januari 2013


Hallå Ola Sundborg, Compliance Officer på Danske Bank:

Hur ser du på SwedSecs yrkesanpassade licensieringstester?

– Fördelarna med yrkesanpassade tester är att de blir mer anpassade till de framtida arbetsuppgifter som licenshavaren ska utföra. Utbildningarna och testerna kommer kännas mer relevanta vilket i sig höjer motivationen och inlärningsnivån. Jag ser egentligen inte några påtagliga nackdelar med att yrkesanpassa licenserna. Det känns som en självklar utveckling för SwedSec, dess medlemmar och licenshavare, 

 

i ambitionen att höja kompetensen hos anställda i finansbranschen ytterligare.

Vilken, anser du, är SwedSecs licensieringssystems största utmaning i framtiden?

– Det närmaste året är den största utmaningen att implementera de nya yrkesanpassade testerna och utveckla kraven i de årliga kunskapsuppdateringarna. På längre sikt är det att bibehålla SwedSecs varumärke som garant för höga krav på sina medlemmar och licenshavare. 

 

Det kräver ständigt utvecklingsarbete i takt med utvecklingen på marknaden, hos kunderna och lagstiftningen, så att en SwedSec-licens fortsätter att uppfattas som något som garanterar god kunskapsnivå.


Tre beslut av disciplinnämnden under första kvartalet

Kort om besluten från disciplinnämnden under 2013:

  • 19 mars: SwedSec varnar en aktiechef som bl.a. genomfört aktieaffärer för företagets räkning utan mandat. Vidare hade han inte rapporterat incidenter i enlighet med interna regler.
    Läs beslutet här.
  • 6 mars: SwedSec varnar en rådgivare som olovligen ändrat räntan på sin sambos konto från 0 till 1,5 procent.
    Läs beslutet här.
  • 15 januari: SwedSec varnar en rådgivare som olovligen överfört pengar från ett internt konto i företaget till sitt eget konto.
    Läs beslutet här.

 

© SwedSec Licensiering AB 2013