Gör en livsviktig skillnad i lidande människors liv!

Din gåva gör skillnad !

Du räddar liv!

Varje bidrag och gåva gör verkligen skillnad för en människa i utsatthet. Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för människors, och särskilt barns hälsa. De flesta dödsfall i diarrésjukdomar beror på brist på rent vatten och bristande hygien. 

Det innebär att hundratals barn under fem år dör varje månad i Burundi på grund av smutsigt vatten, dålig hygien och sanitet. Burundi-Hjälpen kämpar för att öka människors tillgång till rent vatten. Vi ger stöd till utbyggnad av vattensystem som långsiktigt ska lösa befolkningens vattenproblem.

Ambitionsnivån höjdes 2016 när de globala målen för hållbar utveckling antogs, när man mäter människors tillgång till rent vatten. De tre krav som nu ställs för att ett hushåll ska anses ha tillgång till rent vatten är:

  • Vattnet ska vara tillgängligt vid bostaden.
  • Tillgången ska vara konstant.
  • Vattnet ska hålla god kvalitet enligt uppsatta gränsvärden.

Den här definitionen har vi tillsammans med våra partners i Burundi följt sedan starten 2011, så idag har mer än 400 000 av befolkningen i provinsen Rumonge i Burundi tillgång till rent vatten. Men hundratusentals människor, tvingas fortfarande att hämta orent dricksvatten ur öppna källor, floder och dammar.

Utmanar dig att redan idag ge en gåva till Burundi-Hjälpen. Men vi tror också att det finns fler som vill stötta.  Sprid gärna Nyhetsbrevet!

”CORONA-KRISEN” I april stoppades pågående vattenprojekt när Rumonge provinsen drabbades av svåra regn,  som orsakade flera jordskred som bröt vattenledningar, bland annat Kigwena drabbades svårt. Samtidigt minskade vårt insamlingsresultat i samband med ”Coronakrisen” och därför har inkomna medel endast räckt till reparationer av skadade system.

HÖSTEN Första veckan i augusti startade vattenprojektet som stoppades i april. Man ska färdigställa huvudledningen ner till stora vattentanken i Mugara och sedan bygga vattenposter i nya befolkningsområdet nedanför byn Mugara. Vi hoppas att hösten blir lite mer "normal" och att vi kan komma igång med informations- och möteshelger igen.

EXTRAGÅVA Materialkostnaderna ökar på grund av "Corona" och vi vet att många av er har gjort mer än vad ni kanske orkar med. Vill ändå skicka med en fråga. Vill du ge en EXTRAGÅVA, stor eller liten, så är det en god hjälp för oss. Tack på förhand.
Du kan enkelt ge via dessa två kanaler Swish: 123 582 01 05 och Bankgiro: 473–1584

Uno Gustafsson
Burundi-Hjälpen

E-post: burundihjalpen@hotmail.com
Hemsida: www.burundihjalpen.se
Sprid gärna Nyhetsbrevet! Du kan beställa det på vår hemsida.

 
 

Vi arbetar med lokala partners, en investering i samhällets framtid och en viktig del av arbetet. Vi är övertygade om att det är den mest progressiva och hållbara strategin man kan tillämpa.

Din gåva är avgörande eftersom vårt arbete finansieras till 100% av våra gåvogivare där varje krona går helt till arbetet i Burundi. Ingen administration dras från insamlade medel.

Varje skänkt krona går direkt till arbetet i Burundi.

 

Vill ni få besök? Påminner om att vi gärna besöker er och berättar om Burundi-Hjälpen:s arbete. Låter det intressant? Kontakta oss på burundihjalpen@hotmail.com eller ring 070-233 79 41

 

Swish 123 582 01 05     eller     Bankgiro 473-1584