Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Nu kan företag med minskad omsättning söka omställningsstöd

Det stödpaket som riksdagen röstade igenom den 17 juni är nu tillgängligt att söka. Stödet kan sökas av företag vars omsättning minskat med mer än 30 procent under mars och april på grund av Corona-pandemin.

Företagen kan få mellan 5 000 kronor och 150 miljoner. Stödet ska hjälpa till att betala fasta kostnader som hyra, leasingbilar, el, vatten, avlopp, telefoni med mera. Storleken på bidraget beräknas utifrån hur mycket omsättningen minskat. Som hjälp finns en beräkningstjänst på Skatteverkets webbplats.

För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.

Regeringen bedömer att cirka 180 000 företag uppfyller kraven för att ansöka, de beräknas få dela på 39 miljarder. Pengarna sätts in på företagets skattekonto.

Läs mer och ansök på Skatteverkets webbplats.


Ny lag och nya föreskrifter om smittskyddsinsatser på serveringsställen

Restauranger och krogar måste skapa förutsättningar så att alla kan hålla avstånd. Från den 1 juli har kommunen befogenhet att besluta om åtgärder om inte kraven uppfylls.

Det är kommunens miljö- och byggnämnd som är ytterst ansvarig för att kontrollera efterlevnaden av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen med sittplatser samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter för att förhindra smittspridning i samband med servering av mat och dryck.

Reglerna gäller för restauranger, barer, kaféer, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. Samma regler gäller på inne- som på uteserveringar.
Du som gäst måste också ta ansvar och hjälpa till att inte orsaka trängsel.

Reglerna återfinns i Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och gäller från 1 juli till den 31 december 2020.

Läs mer om kommunens utökade ansvar här

Läs mer om den ny lagen här

 

Folkhälsomyndigheten har också tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

De nya föreskrifterna kompletterar bestämmelserna i den nya lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen som trädde i kraft den 1 juli. 

De nya föreskrifterna träder i kraft den 7 juli 2020.

Läs mer om nya föreskrifter här


Ny omgång och möjlighet för affärscoachning för lokala företag

Missa inte tillfället att kostnadsfritt arbeta ihop med en professionell affärscoach! Maritim Utveckling i Bohuslän kommer under hösten startat upp en ny omgång med affärscoachprojekt, låter det intressant? Vill du vara med? 

Företagaren bestämmer själv inom vilka områden man vill fokusera dialogen. Det kan gälla finansiering, covid-19, kompetensfrågor, affärsmodeller, nätverk, forskningssamarbeten m.m. Coachningen består av ett antal träffar med uppgifter däremellan och pågår under 2-3 månader på hemorten. Tidigare omgångar har gett mycket fina resultat, i form av mer strukturerat arbetssätt, fler anställda och bättre lönsamhet. 

Intresseanmälan gör du tillIngela.Skarstrom@stromstad.se 

Läs mer här!


Ny film för marknadsföring av sommarstaden Strömstad

Den marknadsföringsgrupp som bildades ur näringslivsrådet med syfte att attrahera fler svenska besökare till Strömstad har nu tillsammans med nöjesskräddaren gjort en ny film.

Temat  för filmen är "upplev sommarstaden Strömstad" Med shopping, bad, krabbfiske från brygga, uteserveringar, bryggpromenad, kultur, skaldjur i världsklass och allt detta med Kosterhavets nationalpark runt knuten.

Se filmen här och dela och gilla så mycket ni bara kan för bästa möjliga spridning på sociala medier!!!


Nytt stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av covid‑19

Regeringen kommer inom kort att besluta om ett stöd till innehavare av fiskelicens eller personlig fiskelicens som tillfälligt upphör med fiskeverksamhet som en följd av covid-19. Stödet utbetalas till de licensinnehavare som söker och uppfyller villkoren för stödet.

Vem kan få stödet?
Stödet kan sökas av dig som är innehavare av fiskelicens eller personlig fiskelicens inom havsfiske eller insjöfiske och som påverkats negativt av covid-19 utbrottet. 

Du kan ansöka om stöd som delvis kompenserar för vissa kostnader och intäktsbortfall. Uppfyller du gällande regler kan du söka ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet under perioden 16 juni-15 september 2020. Du kan söka stödet under perioden 15 juli-31 augusti. Perioden kan komma att förlängas.

Läs mer på jordbruksverkets webplats


Turism och besöksnäring efter coronapandemin

Tillväxtverket har tagit fram en nuläges- och scenarioanalys som visar effekter på turism och besöksnäring tillsammans med rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Coronakrisen har haft och har alltjämt mycket stora negativa ekonomiska effekter på internationell turism och besöksnäring, där efterfrågan i vissa delar av näringen sjunkit till nära noll. Krisen har också påverkat synen på och förutsättningarna för resande, där frågor som hälsa och säkerhet, digitala möten och fokus på lokala marknader blivit centrala. Ännu har vi inte facit över krisens konsekvenser. Både globalt och i Sverige har initiativ tagits för att mildra krisens negativa effekter. 

Läs Tillväxtverkets analys med tre scenarier här

Läs mer här


MSB har samlat råd om smittskyddsåtgärder för olika branscher

Sommar i skuggan av en pandemi ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Här finns goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan

Varje bransch eller verksamhet ställs inför särskilda utmaningar. Därför har man samlat länkar till kvalitetssäkrade webbsidor och dokument som visar hur myndigheter, branschorganisationer och företag informerar om smittskyddsåtgärder.

Läs mer här

 


FRÅN WEBBEN

Företagarhjälpen Fyrbodal

Företagarhjälpen är en kostnadsfri rådgivningstjänst för dig som driver företag i Fyrbodalsregionen och som påverkas av Corona-pandemins konsekvenser.
Läs mer

 

 

Tillsammans för ett besökssäkert Strömstad

På kommunens hemsida har vi samlat skyltar och affischer med viktiga budskap som kan sättas upp på relevanta platser.
Här kan du ladda ned matrialet 

Regler för restauranger och krogar

Folkhälsolsomyndigheten har sammanställt frågor och svar för nya regler för restauranger och krogar. 

Frågor och svar

Strömstad levererar!

Aktörer i Strömstad som under rådande omständigheter hjälper till med inköp, har avhämtning och hemleverans av mat och andra varor.
Läs mer

 

Håll dig uppdaterad!

Vi uppdaterar kontinuerligt vår sida för dig som företagare med aktutell information om coronakrisen.
Läs mer

Kostnadsfri nulägesanalys!

Navigera och parera. Gå från tanke till handling på 30 dagar. Connect ger er möjligheten att göra en genomlysning av er verksamhet för att konkretisera ert nuläge och diskutera möjliga vägar framåt. Läs mer

 

 

Företagsakuten

Företagsakuten fyrbodal erbjuder gratis rådgivning för företag med utmaningar till följd av Coronakrisen

Läs mer

Governmental support to companies in the Corona situation

Business Sweden har sammanställt information om regeringens olika stödpaket på engelska

Läs mer

Räkneverktyg från företagarna

Företagarna har tagit fram användbara verktyg för att räkna hur ditt företags kostnader sänks med korttidsarbete och sänkta arbetsgivaravgifter.
Räkna ut arbetsgivaravgifter

Räkna ut korttidspermetering
Företagslots

Strömstad Kommun har temporärt förstärkt stödet till näringslivet med en företagslots för hjälp och vägledning kring de lokala, regionala och nationella stödinsatser som finns.

Välkommen att kontakta
Leon Eriksson
Företagslots
Telefon 0766-977641 (Telefontid 8.00-12.00)
E-post leon.eriksson@stromstad.se


Övrig kontakt

Allmänna frågor, tillståndsfrågor (livsmedel, miljö, bygglov, alkohol):

Kommuncenter,
0526 - 190 00, kommuncenter@stromstad.se

Frågor vattenbruk och marina näringar:
Ingela Skärström
0705-815723
ingela.skarstrom@stromstad.se

Markförfrågningar och företagsetableringar:
Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef,
0526 - 191 54, kristin.ulfstad@stromstad.se

Mats Brocker, kommundirektör,
0526 - 190 10, mats.brocker@stromstad.se


facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.